Visar 57 resultat

Arkivbeskrivning
Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Visa:
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Berta Hanssons arkiv
Berta Hanssons arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Lisa Welanders arkiv
Lisa Welanders arkiv
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som föret...
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa…"
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Hans Svenssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Gunnar Kulldorffs arkiv
Gunnar Kulldorffs arkiv
Emanuel Swedenborgs drömbok
Emanuel Swedenborgs drömbok
Lars Göran Tedebrands arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Kurt Genrups arkiv
Kurt Genrups arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Albin Neanders arkiv
Albin Neanders arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Karl XII:s dagbok
Karl XII:s dagbok
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Johan Nordlanders arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Matts Balgårds arkiv
Matts Balgårds arkiv
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Sten Stenströms arkiv
Sten Stenströms arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Rolf Victorins arkiv
Rolf Victorins arkiv
Sven Gaunitz arkiv
Sven Gaunitz arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Karl Müllers arkiv
Karl Müllers arkiv
Rut Berggrens arkiv
Rut Berggrens arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Rolf Nilséns arkiv
Leander Engströms familjearkiv
Leander Engströms familjearkiv
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.