Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 942 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

58 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Siri Derkerts samling, tillägg
Siri Derkerts samling, tillägg
Hugo Lindbergs papper
Hugo Lindbergs papper
Kate Larsons personarkiv
Kate Larsons personarkiv
Öyvind Fahlströms papper
Öyvind Fahlströms papper
Sara Danius samling
Sara Danius samling
Elin Clasons papper
Elin Clasons papper
Porträtt av Lisa Welander 1985
Lisa Welanders arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Cornelis Vreeswijks papper
Cornelis Vreeswijks papper
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Strindbergsarkivet
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Strindbergsarkivet
Kjell Alinges samling
Kjell Alinges samling
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Anders Ehnmarks arkiv
Anders Ehnmarks arkiv
Familjen Hallströms samling
Familjen Hallströms samling
Kvittenser med mera av bokbindarmästaren Fredrik Wilhelm Statlander
Kvittenser med mera av bokbindarmästaren Fredrik Wilhelm Statlander
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Brevväxling mellan Johan Flodmark och Richard Steffen om C. M. Bellman samt anteckningar om Bellman av Flodmark
Carl Sandburgmaterial
Carl Sandburgmaterial
Anteckningar efter läroverksadjunkt Gustaf Adolf Rudin
Anteckningar efter läroverksadjunkt Gustaf Adolf Rudin
Jörgen Ravn: Interviews om Selma Lagerlöf
Jörgen Ravn: Interviews om Selma Lagerlöf
Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen
Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen
Brev från Franjo Bucar till Artur Almhult samt fotografi och biographica
Brev från Franjo Bucar till Artur Almhult samt fotografi och biographica
Anteckningar av krigsrättsrådet friherre Magnus Armfelt
Anteckningar av krigsrättsrådet friherre Magnus Armfelt
Stockholms Stads Calender 1777 och 1779 med C. C. Gjörwells anteckningar
Stockholms Stads Calender 1777 och 1779 med C. C. Gjörwells anteckningar
Bengt Rösiös samling : Utredningar rörande Ndola-haveriet och Dag Hammarskjölds död
Bengt Rösiös samling : Utredningar rörande Ndola-haveriet och Dag Hammarskjölds död
Karl Nordströms papper
Karl Nordströms papper
Bruno Bassis samling av schacklitteratur
Bruno Bassis samling av schacklitteratur
Knut Petterssons (1898-1977) uppsatser och anteckningar i litteraturhistoria, nordiska språk, filosofi, historia och bokföring
Knut Petterssons (1898-1977) uppsatser och anteckningar i litteraturhistoria, nordiska språk, filosofi, historia och bokföring
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Fredrik Vetterlund, anteckningsböcker och klippböcker
Fredrik Vetterlund, anteckningsböcker och klippböcker
Svensk-tysk ordbok av Otto Hoppe. Interfolierat exemplar med Hoppes egna tillägg.
Svensk-tysk ordbok av Otto Hoppe. Interfolierat exemplar med Hoppes egna tillägg.
Föreningen BIBLIS arkiv, tillägg
Föreningen BIBLIS arkiv, tillägg
"Olof Dalin" avhandling av Martin Lamm med Olle Hedbergs marginalanteckningar
"Olof Dalin" avhandling av Martin Lamm med Olle Hedbergs marginalanteckningar
Wilhelm Uhrströms arkiv
Wilhelm Uhrströms arkiv
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Hedbergs bokbinderi
Hedbergs bokbinderi
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Christel Krilands efterlämnade papper
Christel Krilands efterlämnade papper
Åke Hultkrantz samling. Tillägg
Åke Hultkrantz samling. Tillägg
Åke Hultkrantz samling, tillägg
Åke Hultkrantz samling, tillägg
Åke Hultkrantz samling
Åke Hultkrantz samling
Åke Hultkrantz samling: Tillägg
Åke Hultkrantz samling: Tillägg
Gunnar Hallströms arkiv
Gunnar Hallströms arkiv
Ferdinand Bobergs samling
Ferdinand Bobergs samling
Marcel Prousts "På spaning efter det svunna", med Gunnel Vallquists kommentarer
Marcel Prousts "På spaning efter det svunna", med Gunnel Vallquists kommentarer
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg
Gerda Ahlgrens brevsamling
Gerda Ahlgrens brevsamling
Agneta Klingspors samling
Agneta Klingspors samling
Gösta Wredes samling. Tillägg
Gösta Wredes samling. Tillägg
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Nils Afzelius: brev, kartotek och anteckningsböcker
Nils Afzelius: brev, kartotek och anteckningsböcker
Släkten Björks samling
Släkten Björks samling
Sven Scholanders papper
Sven Scholanders papper
Sigrid Leijonhufvuds papper
Sigrid Leijonhufvuds papper
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Pehr Georg Sparre af Söfdeborg: manuskript m.m.
Pehr Georg Sparre af Söfdeborg: manuskript m.m.
August Strindberg: Astronomi, Fysik, Planet, Tal, Geognos, Spektralanalys, Färg, Fotografi, Norrsken
August Strindberg: Astronomi, Fysik, Planet, Tal, Geognos, Spektralanalys, Färg, Fotografi, Norrsken
Olle Östlinds samling
Olle Östlinds samling
Bo Olléns papper
Bo Olléns papper
Berta Hanssons arkiv
Berta Hanssons arkiv
Christoffer Eichhorn: Förarbeten till Svensk porträttkatalog
Christoffer Eichhorn: Förarbeten till Svensk porträttkatalog
Diverse anteckningar ur Eichhorns samlingar
Diverse anteckningar ur Eichhorns samlingar
Christopher Eichhorns papper. Tillägg
Christopher Eichhorns papper. Tillägg
Christoffer Eichhorns papper
Christoffer Eichhorns papper
Louise Ekelunds brevsamling
Louise Ekelunds brevsamling
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschen: Brev, manuskript, anteckningar m.m.
Signe Henschen: Brev, manuskript, anteckningar m.m.
Handlingar efter Stig Dagerman
Handlingar efter Stig Dagerman
Birgitta Bjurströms arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
Gunnar Hardings samling. Tillägg
Gunnar Hardings samling. Tillägg
Handlingar efter Olof Molander, Gustaf Molander och Jan Molander
Handlingar efter Olof Molander, Gustaf Molander och Jan Molander
Annika Elmqvist, Pål Rydberg m.fl.: Underlag till flera böcker
Annika Elmqvist, Pål Rydberg m.fl.: Underlag till flera böcker
Vilgot Sjömans arkiv
Vilgot Sjömans arkiv
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling
Fritz Sjöströms arkiv
Fritz Sjöströms arkiv
Märta Lindqvists efterlämnade papper
Märta Lindqvists efterlämnade papper
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Diverse anteckningar om Stockholm [av Arthur Sjögren?]
Diverse anteckningar om Stockholm [av Arthur Sjögren?]
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Koncept till brev från Mildhog Lundgren (Egron Lundgrens bror) 1844 angående oroligheter i Stockholm 1844 i samband med planer på representationsformen med mera samt tre andra handlingar
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Allan Andersson: Drängen Johan Länk
Allan Andersson: Drängen Johan Länk
Handlingar till Lars von Engeström
Handlingar till Lars von Engeström
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Eva Bagge, Anteckningar vid föreläsningar i plastisk anatomi vt och ht 1893
Eva Bagge, Almanackor, anteckningar, vykort samt fotografi
Eva Bagge, Almanackor, anteckningar, vykort samt fotografi
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Magnus O. Celse "Bibliothecae Regiae Stockholmensis historia brevis et succincta" med rättelser och tillägg av författarens egen hand
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Olof Arvid Stridsberg, Anteckningar om Klara skola. Fem notisböcker med anteckningar till hans "Anteckningar till en historik öfver Klara skola i Stockholm 1649-1880"
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Brev och dokument (27st) rörande konstavdelningen vid världsutställningen år 1900
Avskrifter av anteckningar gjorda av kyrkoherde Johannes W. Östlund i samband med arkivforskning över Tierpsbygden, Uppsala län. Sammanställt av Sigfrid Andersson
Avskrifter av anteckningar gjorda av kyrkoherde Johannes W. Östlund i samband med arkivforskning över Tierpsbygden, Uppsala län. Sammanställt av Sigfrid Andersson
Hjalmar Lundbergs papper
Hjalmar Lundbergs papper
Wexiö stifts-matrikel utgifven af M. E. Forssander. Interfolierat exemplar med tillägg av författaren
Wexiö stifts-matrikel utgifven af M. E. Forssander. Interfolierat exemplar med tillägg av författaren
Skrivelser till Arthur Sjögren från Nordiska museets nämnd 7/3 1908 med flera papper
Skrivelser till Arthur Sjögren från Nordiska museets nämnd 7/3 1908 med flera papper
"Hjalmar Bergman" tryckmanus av Ruben G:son Berg
"Hjalmar Bergman" tryckmanus av Ruben G:son Berg
Carl Gustaf af Leopold Samlade skrifter del 1-3 [av 6]. Vol. 1 med dedikation till biskop (senare ärkebiskop) Jacob Axelsson Lindblom och ett inklistrat brev
Carl Gustaf af Leopold Samlade skrifter del 1-3 [av 6]. Vol. 1 med dedikation till biskop (senare ärkebiskop) Jacob Axelsson Lindblom och ett inklistrat brev
Resultat 1 till 100 av 942

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.