Visar 48 resultat

Arkivbeskrivning
Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Pappersprover
Pappersprover
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Textiltryck
Textiltryck
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Autografsamling
Autografsamling
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.