Print preview Close

Showing 76 results

Archival description
Poesi
Print preview View:

9 results with digital objects Show results with digital objects

The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Lars Bölla: Några olika språkspel med ordet "dikt"
Anonym dikt
Anonym dikt
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Birger Sjöberg: Sällskapsvisor
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Dikter av Lenngren, Bellman m fl i avskrift.
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Wilhelmina Stålberg: Dikter
Helmer Grundströms arkiv
Helmer Grundströms arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Erland Flemmings arkiv
Erland Flemmings arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Fredrica Christina Linders arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Bernhard Nilssons arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Börje Lundgrens arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Östen Sjöstrand: Tryck
Östen Sjöstrand: Tryck
Marianne Räf. Tillägg
Marianne Räf. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
Pär Lagerkvist: Brev till Victor Ek
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Diktbok: Antologia poezji skandynawskiej
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
Marianne Räf: Diktsamling "Romantisk retur"
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Rut Hillarp: Brev
Rut Hillarp: Brev
Werner Aspenström: Brev m m
Werner Aspenström: Brev m m
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Gösta Oswald: Tillägg
Gösta Oswald: Tillägg
Harriet Löwenhjelms papper
Harriet Löwenhjelms papper
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Lyrikvännen, tidskrift
Lyrikvännen, tidskrift
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
Kopia av dikt till Martina Schwerin av Esaias Tegnér
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
"Min Diktbok" med dedikation av Henning von Melsted
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Staffan Lamms researchmaterial om Peter Weiss, med originalfotografier från Peter Weiss
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Rönnog Seabergs arkiv
Rönnog Seabergs arkiv
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Karlfeldts samling, tillägg (1-34)
Ernst Jacobsson: Tillägg
Ernst Jacobsson: Tillägg
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Marianne Räf: Diktnovell "Äventyr i Syrén"
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Carl David af Wirsén: Wackra September : Dikt
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Lennart Sjögren: Dikter i översättning av Robin Fulton
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Emilie Björnberg: Rimmade tankar af Björn
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Gustaf Ekman: Dikter
Gustaf Ekman: Dikter
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Bengt Lidner: Tryckta böcker
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Verser samlade av Abraham Leijonhufvud
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Bo Johanssons arkiv
Bo Johanssons arkiv
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Marianne Räf: Diktsamling "Evighetsbarn"
Pär Lagerkvists samling
Pär Lagerkvists samling
Marianne Räf: Dikter
Marianne Räf: Dikter
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Marianne Räf: Diktsamling "Förlängning"
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok från tidigt 1800-tal
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Visbok: Witterhets Stycken Fjerde samlingen 1805
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.