Showing 850 results

Archival description
Karlfeldts samling Item
Print preview View:

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och k...

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 18...

Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Fragment, 1 blad.

Vildmarksdröm. 2 blad.

Vildmarksdröm. 2 blad.

När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.

När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.

Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892...

Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930...

Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 2 blad.

Min lust är född... . Fragment, 1 blad.

Min lust är född... . Fragment, 1 blad.

En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksv...

En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Vid svedjan. 2 blad.

Vid svedjan. 2 blad.

Grisen. 1 blad.

Grisen. 1 blad.

Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens N...

Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens Nyheter 25/1 1930. Omtryckt i DN 9/2 1930 (med bilaga). Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.

Ett lejon. Utkast, 1 blad.

Ett lejon. Utkast, 1 blad.

Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar...

Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 3 blad.

Vallfärd. 8 blad.

Vallfärd. 8 blad.

Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärlek...

Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvis...

Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor med titel: Spelmansvisor, 2. 1 blad.

Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.

Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.

Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.

Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.

En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.

En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och k...

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtry...

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Nana. 1 blad.

Nana. 1 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärle...

Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utesluten i senare upplagor. 1 blad.

Diverse utkast, 1885. 10 blad.

Diverse utkast, 1885. 10 blad.

97. Andjakten. 1 blad.

97. Andjakten. 1 blad.

Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.

Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.

Vid skiljovägen. 2 blad.

Vid skiljovägen. 2 blad.

Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt ...

Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt i första upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. I sin helhet omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.

Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.

Du stulit... . 1 blad.

Du stulit... . 1 blad.

I tidig vinter... . 1 blad.

I tidig vinter... . 1 blad.

Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.

Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.

Avsked på Spov-ängen. 2 blad.

Avsked på Spov-ängen. 2 blad.

Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryck...

Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.

Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.

a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Samma...

a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Sammanlagt 1 blad.

Jag är muskig... . 2 blad.

Jag är muskig... . 2 blad.

Jag samlar agnar... . 1 blad.

Jag samlar agnar... . 1 blad.

Herrgårdshjon. 1 blad.

Herrgårdshjon. 1 blad.

Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och...

Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och kall... . Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 28, 1892. 2 blad.

Den sista blåklint... . 1 blad.

Den sista blåklint... . 1 blad.

En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.

En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.

Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.

Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898...

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 1 blad.

Att med dig.

Att med dig.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls vis...

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls visbok). Tryckt i Idun årgång 13, 6/10 1900. Omtryckt med titeln: Kom i lunden !, i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.

Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.

Är du den rätta... . 1 blad.

Är du den rätta... . 1 blad.

Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- oc...

Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utkast, 1 blad.

a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 18...

a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 1898. b, Du är som en blomma på heden... . Sammanlagt 1 blad.

Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.

Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.

Väl sjöng jag... . 1 blad.

Väl sjöng jag... . 1 blad.

Då voro vi svånga... . 1 blad.

Då voro vi svånga... . 1 blad.

Brevfragment till Herr Amanuensen K. Wåhlin, 1894. 1 blad.

Brevfragment till Herr Amanuensen K. Wåhlin, 1894. 1 blad.

Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södr...

Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södra Dalarnes tidning 1897. Omtryckt i Fridolins visor och andra dikter, 1898. 1 blad.

När natten steg in... . 1 blad.

När natten steg in... . 1 blad.

Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. ...

Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 2 blad.

Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.

Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.

Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.

Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.

Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.

Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.

I detta vårt levernes vånda och strid... . 1 blad.

I detta vårt levernes vånda och strid... . 1 blad.

Sprudlande, unga blod... . 1 blad.

Sprudlande, unga blod... . 1 blad.

De sammetsmjuka ögon... . 1 blad.

De sammetsmjuka ögon... . 1 blad.

När riddarn steg in... . 1 blad.

När riddarn steg in... . 1 blad.

Fjäder-Hjalmar. Tryckt i Jul årgång 9, 1896. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdik...

Fjäder-Hjalmar. Tryckt i Jul årgång 9, 1896. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Hemkomsten. Daterad Djursholm 15 november 1894. 1 blad.

Hemkomsten. Daterad Djursholm 15 november 1894. 1 blad.

Det var som den tidiga, skygga vår... (De tysta sångerna). Daterad 13-14 apri...

Det var som den tidiga, skygga vår... (De tysta sångerna). Daterad 13-14 april 1899. Tryckt i Stockholms Dagblad 16/4 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 1 blad.

Från vägen som snuddar... . 1 blad.

Från vägen som snuddar... . 1 blad.

När häggen står i blomma... (Visa i enskogen). Tryckt i Strix årgång 3, nr 25...

När häggen står i blomma... (Visa i enskogen). Tryckt i Strix årgång 3, nr 25. Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. Fragment, 1 blad.

Det bor en greve... (Svinaherden och greven med det goda ölsinnet). Tryckt i ...

Det bor en greve... (Svinaherden och greven med det goda ölsinnet). Tryckt i Strix årgång 3, julnummer 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård, 1901. 1 blad.

Här ligger den fuktiga ängen... . 1 blad.

Här ligger den fuktiga ängen... . 1 blad.

På mina fält... . Daterad Djursholm 23 april 1895. 1 blad.

På mina fält... . Daterad Djursholm 23 april 1895. 1 blad.

Hon egde åker och ängar... . 2 blad.

Hon egde åker och ängar... . 2 blad.

I det skogiga bärgets... . 1 blad.

I det skogiga bärgets... . 1 blad.

Än susa träden kring... . 1 blad.

Än susa träden kring... . 1 blad.

Av alla mina sorger... . 1 blad.

Av alla mina sorger... . 1 blad.

Nu bommon vår dörr och stängom vår grind... . 1 blad.

Nu bommon vår dörr och stängom vår grind... . 1 blad.

Middagsvila i hamnen. 1 blad.

Middagsvila i hamnen. 1 blad.

Som liljorna i natten... (Blomstervisor, I). Daterad 31/1 1897. Tryckt i Afto...

Som liljorna i natten... (Blomstervisor, I). Daterad 31/1 1897. Tryckt i Aftonbladet, julnummer 1897. Omtryckt i Fridolins visor och andra dikter, 1898. 1 blad.

Så är då detta lilla hjärta mitt !. 1 blad.

Så är då detta lilla hjärta mitt !. 1 blad.

Kommen flickor... (Äppelskörd). Tryckt i Jul årgång 12, 1899. Omtryckt i Frid...

Kommen flickor... (Äppelskörd). Tryckt i Jul årgång 12, 1899. Omtryckt i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 1 blad.

Och då skola människor säga... . 1 blad.

Och då skola människor säga... . 1 blad.

Lampan brinner med ymnig låga... . Daterad 20 december 1885. 1 blad.

Lampan brinner med ymnig låga... . Daterad 20 december 1885. 1 blad.

Jag har ingenting att gifva... . 1 blad.

Jag har ingenting att gifva... . 1 blad.

Hon dansar ner genom lindallén... (Den mörke jägaren). Daterad Djursholms slo...

Hon dansar ner genom lindallén... (Den mörke jägaren). Daterad Djursholms slott 12-13 (?) maj 1895. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 31, 1895. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Det blev mig så svårt... . Daterad 14 januari utan år. 1 blad.

Det blev mig så svårt... . Daterad 14 januari utan år. 1 blad.

Och tjo o. hej... . 2 blad.

Och tjo o. hej... . 2 blad.

a, Ack, när du spelar... . b. Är jag den stadige Person... . Daterad Kratten ...

a, Ack, när du spelar... . b. Är jag den stadige Person... . Daterad Kratten 3 juli 1895. Sammanlagt 1 blad.
Results 1 to 100 of 850

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.