Visar 41203 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till DH: I - J

Brev till DH: I - J

Brev till DH: H

Brev till DH: H

Brev till DH: G

Brev till DH: G

Brev till DH: F

Brev till DH: F

Brev till DH: E

Brev till DH: E

Brev till DH: D

Brev till DH: D

Brev till DH: från Bo Hammarskjöld

Brev till DH: från Bo Hammarskjöld

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Privatekonomiska papper - räkningar, kvitton

Privatekonomiska papper - räkningar, kvitton

Privatekonomiska papper - självdeklarationer

Privatekonomiska papper - självdeklarationer

Biographica - förordnaden, utnämningar, utmärkelser

Biographica - förordnaden, utnämningar, utmärkelser

Svenska fjällklubben, Svenska turistföreningen

Svenska fjällklubben, Svenska turistföreningen

OEEC, Paris - D. H:s samlade papper

OEEC, Paris - D. H:s samlade papper

Handelsavtal med USA - dokument samlade av D. H.

Handelsavtal med USA - dokument samlade av D. H.

Tiden som kabinettssekreterare och statsråd - D. H:s samlade papper

Tiden som kabinettssekreterare och statsråd - D. H:s samlade papper

Tjänstgöring vid Finansdepartementet, Riksbanken, Utrikesdepartementet - offi...

Tjänstgöring vid Finansdepartementet, Riksbanken, Utrikesdepartementet - officiella papper samlade av Dag Hammarskjöld. Kronologiskt ordnade

Ekonomiska studier - "Arbetslöshetsutredning"

Ekonomiska studier - "Arbetslöshetsutredning"

Publicerade artiklar av D. Hammarskjöld

Publicerade artiklar av D. Hammarskjöld

Dagböcker - almanackor med vissa anteckningar

Dagböcker - almanackor med vissa anteckningar

Dags barndom - miscellanea (barnteckningar etc.)

Dags barndom - miscellanea (barnteckningar etc.)

Dag Hammarskjölds födelse - kort, brev och telegram till Agnes Hammarskjöld i...

Dag Hammarskjölds födelse - kort, brev och telegram till Agnes Hammarskjöld i samband med Dags födelse 1905

Skolan - Dags skrivböcker, brev till läskamrater

Skolan - Dags skrivböcker, brev till läskamrater

Skolan - Dags terminsbetyg och studentexamen 1923

Skolan - Dags terminsbetyg och studentexamen 1923

Studieresor - till Centraleuropa 1922, England 1923, Cambridge 1927. Ekonomis...

Studieresor - till Centraleuropa 1922, England 1923, Cambridge 1927. Ekonomiska studier.

Studier vid Uppsala universitet - Uplands nations 100-årsjubileum

Studier vid Uppsala universitet - Uplands nations 100-årsjubileum

Studier vid Uppsala universitet - egna anteckningsböcker, tentamensböcker, be...

Studier vid Uppsala universitet - egna anteckningsböcker, tentamensböcker, betyg, diplom

Studier vid Stockholms högskola - tentamensbok, bertyg, doktorsavhandling 1933

Studier vid Stockholms högskola - tentamensbok, bertyg, doktorsavhandling 1933

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar och tal

Manuskript till predikningar och tal

Manuskript

Manuskript

Avskrift av medeltida handskrift Laurentius de Vaxala "De ministris"

Avskrift av medeltida handskrift Laurentius de Vaxala "De ministris"

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar och tal

Manuskript till predikningar och tal

Manuskript till föredrag

Manuskript till föredrag

Pressklipp: egna artiklar 1937-1954

Pressklipp: egna artiklar 1937-1954

Tryck: egna artiklar 1942-1974

Tryck: egna artiklar 1942-1974

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till föredrag

Manuskript till föredrag

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar och kyrkliga tal och föredrag

Manuskript till predikningar och kyrkliga tal och föredrag

Manuskript till licentiatavhandling 1950

Manuskript till licentiatavhandling 1950

Manuskript

Manuskript

Excerpter

Excerpter

Tryck

Tryck

Tryck: egna artiklar 1941-1971

Tryck: egna artiklar 1941-1971

Tryck: egna artiklar i Vår lösen 1941-1960

Tryck: egna artiklar i Vår lösen 1941-1960

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Brev till Stenberg samt biographica

Brev till Stenberg samt biographica

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Ragnar Stenbergs samling

Ragnar Stenbergs samling

Manuskript

Manuskript

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Manuskript till predikningar

Brev till DH: C

Brev till DH: C

Brev till DH: Bi - Bö

Brev till DH: Bi - Bö

Brev till DH: Beskow

Brev till DH: Beskow

Brev till DH: B - Be

Brev till DH: B - Be

Brev till DH: A

Brev till DH: A

Brev till DH: inbjudningskort (Invitation cards)

Brev till DH: inbjudningskort (Invitation cards)

Brev till DH: kondoleanser, A - Z

Brev till DH: kondoleanser, A - Z

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Visitkort m. m.

Visitkort m. m.

Telegram på högtidsdagar (50-, 60-, 70-, 75- och 80-årsdagen)

Telegram på högtidsdagar (50-, 60-, 70-, 75- och 80-årsdagen)

Diverse tryck om Kerstin Hesselgren

Diverse tryck om Kerstin Hesselgren

Minnesfonder (diverse protokoll m. m.): Stiftelsen Margaretas minnesfond, Sti...

Minnesfonder (diverse protokoll m. m.): Stiftelsen Margaretas minnesfond, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Hyllningsadresser m. m. Fotografier

Hyllningsadresser m. m. Fotografier

Biographica, diverse

Biographica, diverse

Manuskript av Karin Kock: Gifta kvinnors rätt till arbete; Anförande i Canada...

Manuskript av Karin Kock: Gifta kvinnors rätt till arbete; Anförande i Canadas radio om Kerstin Hesselgren av Karin Kock 1948

Almanacksanteckningar 1931-46 (1-14)

Almanacksanteckningar 1931-46 (1-14)

Dagböcker

Dagböcker

Kvinnoorganisationer, möten 1940-1945 (föredrag och handlingar)

Kvinnoorganisationer, möten 1940-1945 (föredrag och handlingar)

Sigtuna-möten 1923-1949 (protokoll och anteckningar). Nordiska mötet på Jakob...

Sigtuna-möten 1923-1949 (protokoll och anteckningar). Nordiska mötet på Jakobsberg 1941

Zonta-klubben: radioanförande av Kerstin Hesselgren 1945; föredrag hållet i Z...

Zonta-klubben: radioanförande av Kerstin Hesselgren 1945; föredrag hållet i Zonta-klubben i Bern 21/1 1952 med anledning av Kerstin Hesselgrens 80-årsdag. Även oregistrerade brev och klubbmeddelanden

Brunnsvik, Fogelstad m. fl. (föreläsningar av Kerstin Hesselgren)

Brunnsvik, Fogelstad m. fl. (föreläsningar av Kerstin Hesselgren)

World Federation for Mental Health (diverse kongressmaterial).

World Federation for Mental Health (diverse kongressmaterial).

Mentalhygieniska kongresser: Bosön 1948, London 1949, Paris 1950, Mexico City...

Mentalhygieniska kongresser: Bosön 1948, London 1949, Paris 1950, Mexico City 1951. Svenska föreningen för psykisk hälsovård (föredrag och handlingar).

Internationell asylrättskonferens i Paris 1936 (kongressmaterial m. m.).

Internationell asylrättskonferens i Paris 1936 (kongressmaterial m. m.).

Nordiska socialpolitiska konferensen i Stockholm 1932. Delegationen för det i...

Nordiska socialpolitiska konferensen i Stockholm 1932. Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet. International Conference of Social Work, Haag 1947. Handlingar och anteckningar.

Nationernas Förbund (NF) och Förenta Nationer (föredrag och diverse tryck med...

Nationernas Förbund (NF) och Förenta Nationer (föredrag och diverse tryck med anteckningar).

Svenska föreningen för Nationernas Förbund. Ungdomens världskongress, Stockho...

Svenska föreningen för Nationernas Förbund. Ungdomens världskongress, Stockholm 1937. Handlingar.

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och ha...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och handlingar).

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och ha...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens (anteckningar och handlingar)

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens i Genève (anteckning...

Nationernas Förbund (NF), Internationell arbetskonferens i Genève (anteckningar och handlingar).

Internationell arbeterskekongress i London 1936 (handlingar). Diverse tryck m...

Internationell arbeterskekongress i London 1936 (handlingar). Diverse tryck med anteckningar rörande kvinnokongresser i Haag 1915, 1922, 1924 m. fl.

Internationell arbeterskekongress i Washington 1919 (diverse kongress-material)

Internationell arbeterskekongress i Washington 1919 (diverse kongress-material)

International Federation of League of Nations Society (cirkulär m. m.)

International Federation of League of Nations Society (cirkulär m. m.)

Nordiska folkhögskolan i Genève (protokoll)

Nordiska folkhögskolan i Genève (protokoll)

Nordiska folkhögskolan i Genève (diverse oregistrerade brev och anteckningar ...

Nordiska folkhögskolan i Genève (diverse oregistrerade brev och anteckningar samt manuskript till artikel om Nordiska folkhögskolan i Genève)

Sverige-Amerika stiftelsen. Kommitté för verksamhet i Förenta Staterna till f...

Sverige-Amerika stiftelsen. Kommitté för verksamhet i Förenta Staterna till förmån för Finland (diverse protokoll och handlingar)

Återuppbyggnadsfrågor. Svensk medverkan i det internationella hjälparbetet (f...

Återuppbyggnadsfrågor. Svensk medverkan i det internationella hjälparbetet (föredrag och diverse handlingar)

Arbetsmarknadskommissionens utredningar (diverse handlingar och protokoll)

Arbetsmarknadskommissionens utredningar (diverse handlingar och protokoll)

Flyktingfrågan (oregistrerade brev, föredrag m. m.)

Flyktingfrågan (oregistrerade brev, föredrag m. m.)

Folkpartiets socialpolitiska kommitté. Folkpartiets kommitté för ekonomisk oc...

Folkpartiets socialpolitiska kommitté. Folkpartiets kommitté för ekonomisk och industriell demokrati. Politiska frågor 1944. Diverse handlingar

Centralförbundet för socialt arbete, CSA (diverse handlingar)

Centralförbundet för socialt arbete, CSA (diverse handlingar)

Kvinnoorg. utskott för mellanfolkliga frågor (föredrag, oregistrerade brev, d...

Kvinnoorg. utskott för mellanfolkliga frågor (föredrag, oregistrerade brev, diverse protokoll och handlingar)

Föreningen för mellanfolkligt samarbete (föredrag och handlingar)

Föreningen för mellanfolkligt samarbete (föredrag och handlingar)

International Council of Women (ICW), Svenska kvinnors nationalförbund. Föred...

International Council of Women (ICW), Svenska kvinnors nationalförbund. Föredrag på kongressen 1933 (diverse handlingar och material)

Svenska kvinnors vänsterförbund. Åborätten rörande Fogelstad (diverse oregist...

Svenska kvinnors vänsterförbund. Åborätten rörande Fogelstad (diverse oregistrerade brev och handlingar)

Svenska kvinnors vänsterförbund (handlingar, oregistrerade brev och antecknin...

Svenska kvinnors vänsterförbund (handlingar, oregistrerade brev och anteckningar)
Resultat 501till600av41203

Kungliga biblioteket
Kontakta oss