Visar 1426 resultat

Arkivbeskrivning
Välkommen till Arken Dokument
Förhandsgranska utskrift Visa:

38 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Bouppteckning efter Sara Helena Osterman, född Wieselgren (1769-1843)

Bouppteckning efter Sara Helena Osterman, född Wieselgren (1769-1843)

Ida Anna Charlotta Zettervall, född Lagergren (1840-1921). Bouppteckning; tes...

Ida Anna Charlotta Zettervall, född Lagergren (1840-1921). Bouppteckning; testamente; diverse papper

Folke Zettervall. Diverse papper

Folke Zettervall. Diverse papper

Brief 06.11.1947, Rezension von R. Thoursie.

Brief 06.11.1947, Rezension von R. Thoursie.

Rezension Karussel Kassel.

Rezension Karussel Kassel.

Fr. Torberg Aufsatz.

Fr. Torberg Aufsatz.

Fotografiporträtt och reproduktioner av äldre porträtt av släktmedlemmar, fot...

Fotografiporträtt och reproduktioner av äldre porträtt av släktmedlemmar, fotografier av egendomar m.m.

Några smärre, äldre och yngre handlingar, bl.a.: Permissionsansökan av major ...

Några smärre, äldre och yngre handlingar, bl.a.: Permissionsansökan av major T. Otto Billberg (avslagen av amiral A. J. Wrangel ) 18 febr. 1773; Charlotte Wrangels testamente (avskrift) 1896

Referat från förhandlingarna rörande ett handelsavtal mellan Sverige och Ente...

Referat från förhandlingarna rörande ett handelsavtal mellan Sverige och Ententen, 1917-1918. Kreditavtalet

Brev till Hallenborg, Astrid

Brev till Hallenborg, Astrid

Två kuvert adresserade till Astrid Hallenborg

Två kuvert adresserade till Astrid Hallenborg

Rydstedt, Anna: manuskript

Rydstedt, Anna: manuskript

Rydstedt, Anna: manuskript till Det svarta hålet

Rydstedt, Anna: manuskript till Det svarta hålet

Smedberg, Anna: "Presentation - Anna Rydstedts debut som bannlyst prästi...

Smedberg, Anna: "Presentation - Anna Rydstedts debut som bannlyst prästinna". Kapitel i Smedbergs avhandling

Stockholmsminnen, nedtecknade av Krantz, Teodor

Stockholmsminnen, nedtecknade av Krantz, Teodor

Historik över företaget

Historik över företaget

Deklarationer för företaget Zacco & Co

Deklarationer för företaget Zacco & Co

Deklarationer för företaget Zacco & Co

Deklarationer för företaget Zacco & Co

Elektricitetskontrakt för företaget Zacco & Co.

Elektricitetskontrakt för företaget Zacco & Co.

Das Haar. Utkast. 77 bl., varierande storlek. Handskrivna utkast av Nelly Sac...

Das Haar. Utkast. 77 bl., varierande storlek. Handskrivna utkast av Nelly Sachs samt maskinskrifter och genomslagskopior [2 s. skrivna av Walter Berendsohn: Vorspiel. Die Wurzel; Personen]

Nobelprisdiplomet 1966. 1 bl. i låda [i Nelly Sachs-rummet]. Illustrationer a...

Nobelprisdiplomet 1966. 1 bl. i låda [i Nelly Sachs-rummet]. Illustrationer av Gunnar Brusewitz, kalligrafi av Kerstin Anckers.

Boklotteriet 1955 tilldelar Nelly Sachs ett stipendium å kr 2000. Diplom, 1 bl.

Boklotteriet 1955 tilldelar Nelly Sachs ett stipendium å kr 2000. Diplom, 1 bl.

Die Bayerische Akademie der schönen Künste hat in ihrer Sitzung vom 20. Juni ...

Die Bayerische Akademie der schönen Künste hat in ihrer Sitzung vom 20. Juni 1963 Nelly Sachs zum korrespondierenden Mitglied gewählt. München, im Juli 1963. Urkunde, 1 band.

Nelly Sachs - hyllningsadress på 75-årsdagen den 10 december 1966. Hyllningen...

Nelly Sachs - hyllningsadress på 75-årsdagen den 10 december 1966. Hyllningen består av en trädlund, Nelly Sachs-lunden i Israel, 1 band.

Keren Kajemet Leisrael. Judiska Nationalfonden. Meddelande om att Nelly Sachs...

Keren Kajemet Leisrael. Judiska Nationalfonden. Meddelande om att Nelly Sachs namn inskrivits i den Gyllene Boken - det judiska Folkets Hedersbok, 28.12.1966 samt telegram till Keren Kajemet, Stockholm, från Jcob Tsur, Jerusalem.

Keren Kajemet i Sverige. Aderton träd planteras i Israel i Nelly Sachs-Lunden...

Keren Kajemet i Sverige. Aderton träd planteras i Israel i Nelly Sachs-Lunden... med hjärtliga gratulationer på högtidsdagen den 10 december 1967. 1 bl.

Kulturpreis der Stadt Dortmund. Nelly-Sachs-Preis. Im Anschluss an die Verlei...

Kulturpreis der Stadt Dortmund. Nelly-Sachs-Preis. Im Anschluss an die Verleihung... an den Schriftsteller Alfred Andersch [1967] haben sich viele Ihrer Freunde... an einer festlichen Tafel versammelt. Dortmund, 28. Januar 1968. Hyllningadress, 3 bl. i omslag.

Sachs, Nelly, Halleluja bei der Geburt eines Felsens. [Ur diktsamlingen Fluch...

Sachs, Nelly, Halleluja bei der Geburt eines Felsens. [Ur diktsamlingen Flucht und Verwandlung]. Die Original-Novografien sind von Hella Fischer-Thorer. Auflage: 8 Exemplare. Offenbach am Main 1966. 6 bl. i omslag.

Nelly Sachs framför huset, Lessingstrasse 33, 1930-talet. Kopior, 3 st. [Nega...

Nelly Sachs framför huset, Lessingstrasse 33, 1930-talet. Kopior, 3 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Berg's Herrgård.1957

Berg's Herrgård.1957

Bei Berg's Herrgård, 1 st., sv/v

Bei Berg's Herrgård, 1 st., sv/v

Nelly Sachs och Hella Appeltofft, 1 st.

Nelly Sachs och Hella Appeltofft, 1 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 3 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 3 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

70-årsfesten 1961: Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin [jfr. nr. 15e, detalj], 5 ...

70-årsfesten 1961: Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin [jfr. nr. 15e, detalj], 5 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

70-årsfesten 1961, från vänster: Lundkvist, Artur / Sachs, Nelly / Lindegren,...

70-årsfesten 1961, från vänster: Lundkvist, Artur / Sachs, Nelly / Lindegren, Erik. Foto: Anna Riwkin, 2 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

70-årsfesten 1961, från vänster: Stående [?] / Sachs, Heinz (1902-1973) / Sac...

70-årsfesten 1961, från vänster: Stående [?] / Sachs, Heinz (1902-1973) / Sachs, Nelly / Sachs, Elsa / [?] / Knoche, Elisabeth / Leiser, Vera [med på nr. 15m:1]. Foto: Anna Riwkin, 2 st.

70-årsfesten 1961, från vänster: Lindegren, Erik / Holmqvist, Margaretha / Li...

70-årsfesten 1961, från vänster: Lindegren, Erik / Holmqvist, Margaretha / Lindegren, Karin / Edfelt, Brita. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

70-årsfesten 1961, från vänster: [?] / Sachs, Nelly / Lindh, Margareta, född ...

70-årsfesten 1961, från vänster: [?] / Sachs, Nelly / Lindh, Margareta, född von Sneidern (tidigare Danneskiold-Samsöe). Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Eva Mohr, 1 st. [gåva till Kungl. biblioteket 10.12.1971].

Sachs, Nelly. Foto: Eva Mohr, 1 st. [gåva till Kungl. biblioteket 10.12.1971].

Sachs, Nelly. Foto: Lütfi Özkök, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Lütfi Özkök, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly: I sitt hem, håller i manuskriptblad, 1 st.

Sachs, Nelly: I sitt hem, håller i manuskriptblad, 1 st.

Sachs, Nelly: Ehrenbürgerschaft, Berlin. Foto: Harry Croner, 1 st.

Sachs, Nelly: Ehrenbürgerschaft, Berlin. Foto: Harry Croner, 1 st.

Sachs, Nelly och Eich, Günter. Foto: Gisela Dischner, 4 st. [Negativ av 14c i...

Sachs, Nelly och Eich, Günter. Foto: Gisela Dischner, 4 st. [Negativ av 14c i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly: I Paulskirche. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs, Nelly: I Paulskirche. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs, Nelly och Wittig, Friedrich: Med prisurkunden. Foto: Lutz Kleinhans, 1...

Sachs, Nelly och Wittig, Friedrich: Med prisurkunden. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs Nelly. Från vänster: Wittig, Friedrich / Sachs, Nelly / Brundert, Willi...

Sachs Nelly. Från vänster: Wittig, Friedrich / Sachs, Nelly / Brundert, Willi / Zinn, Georg August. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Fotografier: Nelly Sachs 1966-1968 och odat.

Fotografier: Nelly Sachs 1966-1968 och odat.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly / Holmqvist, Margaretha / Holmqvist, Bengt / Dahinten, Egon / Da...

Sachs, Nelly / Holmqvist, Margaretha / Holmqvist, Bengt / Dahinten, Egon / Dahinten, Gisela / Lennartsson, Eva-Lisa: Goetheinstitutet, 1 st.

Sachs, Nelly / Lagercrantz, Olof / Berendsohn, Walter: "Nelly Sachs-Aben...

Sachs, Nelly / Lagercrantz, Olof / Berendsohn, Walter: "Nelly Sachs-Abend 27.2.66" hos fru Margit Froste. Foto: Dore Berendsohn, 1 st., färgfotografi.

Sachs, Nelly och Arnér, Elias (1966- ) som baby 1966/1967. [Sv/v förstoring a...

Sachs, Nelly och Arnér, Elias (1966- ) som baby 1966/1967. [Sv/v förstoring av färgfotografi i Lenke Rothmans ägo], 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Sachs, Nelly: Porträtt,. målning av H. Tiemann, 1968, i Schöneberg Rathaus. F...

Sachs, Nelly: Porträtt,. målning av H. Tiemann, 1968, i Schöneberg Rathaus. Foto: Landesbildstelle, Berlin, 1 st., färgfotografi.

Interiör, 1 st.

Interiör, 1 st.

Nelly-Sachs-Gymnasium, Neuss. Bilaga till brev från Dorothee Henssen 12.4.196...

Nelly-Sachs-Gymnasium, Neuss. Bilaga till brev från Dorothee Henssen 12.4.1966, 1 st, färgfotografi.

Sachs, Nelly: "Nobeltag vor der Abfahrt 10.12.66. Nelly Sachs." Fot...

Sachs, Nelly: "Nobeltag vor der Abfahrt 10.12.66. Nelly Sachs." Foto: Pia Zanetti, hårfrisörska, 4 st., färgfotografier

Österling, Anders: Tal till Nelly Sachs och Samuel Agnon. Foto: Hans G. E. Er...

Österling, Anders: Tal till Nelly Sachs och Samuel Agnon. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

I Konserthuset. Bild av publik och estrad. Foto: Reportagebild, 2 st.

I Konserthuset. Bild av publik och estrad. Foto: Reportagebild, 2 st.

I Konserthuset. Bild av estraden. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

I Konserthuset. Bild av estraden. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Nobelpristagare, kungligheter m.fl. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Nobelpristagare, kungligheter m.fl. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf. Foto: Svenskt Pressfoto, 1 st.

Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf. Foto: Svenskt Pressfoto, 1 st.

Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.

Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.

Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E...

Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Appeltofft, Hella (1901-1969), 1 st.

Appeltofft, Hella (1901-1969), 1 st.

Arnér, Sivar och Rothman, Lenke, 1 st. ("Till Nelly från Dina tacksamma ...

Arnér, Sivar och Rothman, Lenke, 1 st. ("Till Nelly från Dina tacksamma och tillgivna Sivar och Lenke 31.10.1959")

Bachmann, Ingeborg (1926-1973), tysk författare, 1 st.

Bachmann, Ingeborg (1926-1973), tysk författare, 1 st.

Borchers, Elisabeth (1926- ), tysk författare, förläggare: Frühjahr 1957, 1 st.

Borchers, Elisabeth (1926- ), tysk författare, förläggare: Frühjahr 1957, 1 st.

Celan, Paul (1920-1970): "Paris, 78 rue de Longchamp - 1958", 1 st....

Celan, Paul (1920-1970): "Paris, 78 rue de Longchamp - 1958", 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Dickmann, Isac, Tel Aviv, 1 st.

Dickmann, Isac, Tel Aviv, 1 st.

Dischner, Gisela och Bezzel, Chris: "Alles Liebe zum 10. Dezember 68&quo...

Dischner, Gisela och Bezzel, Chris: "Alles Liebe zum 10. Dezember 68", 1 st.

Dischner, Gisela: "Dischner Fotos". Foto: Gisela Dischner, 7 st. [F...

Dischner, Gisela: "Dischner Fotos". Foto: Gisela Dischner, 7 st. [Flyttade från Brevbilagor L90:1]

Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich [Uli]. Foto: Basarke, 1 st.

Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich [Uli]. Foto: Basarke, 1 st.

Dähnert, Gudrun. Kopia. Original, L90:15:8. [Inramat bredvid fotografi av Ann...

Dähnert, Gudrun. Kopia. Original, L90:15:8. [Inramat bredvid fotografi av Anneliese Neff]. 1 st.

Dähnert, Gudrun. Foto: Erica Stroedel, 1 st.

Dähnert, Gudrun. Foto: Erica Stroedel, 1 st.

Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.

Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.

Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.

Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.

Oidentifierat, 1 st.

Oidentifierat, 1 st.

Fink, Heinrich och Mirjam (dotter), 1 st.

Fink, Heinrich och Mirjam (dotter), 1 st.

George, Roseanne, "Summer strollers". Welded Steel, 1 st.

George, Roseanne, "Summer strollers". Welded Steel, 1 st.

Halbers, Fred och Feld, Erna [syster till Fred Halbers], 1 st.

Halbers, Fred och Feld, Erna [syster till Fred Halbers], 1 st.

Hamm, Peter (1937- ) och Borchers, Elisabeth (1926- ), 1 st. [Negativ i separ...

Hamm, Peter (1937- ) och Borchers, Elisabeth (1926- ), 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Hein, Peter, 1 st.

Hein, Peter, 1 st.

Hein, Marjatta, 1 st.

Hein, Marjatta, 1 st.

Holmqvist, Bengt och Margaretha

Holmqvist, Bengt och Margaretha

Nelly Sachs, Bengt Holmqvist, 1 st.

Nelly Sachs, Bengt Holmqvist, 1 st.

Nelly Sachs, Bengt Holmqvist, 1 st.

Nelly Sachs, Bengt Holmqvist, 1 st.

På banken efter Nobelpriset 1966. Bengt Holmqvist, Nelly Sachs, bankpersonal ...

På banken efter Nobelpriset 1966. Bengt Holmqvist, Nelly Sachs, bankpersonal [?], längst till höger bankdirektör Ingrid Andersson, 1 st.

Aktiebrev nr 762, utskrivet på Martin Törngren

Aktiebrev nr 762, utskrivet på Martin Törngren

Aktiebrev nr 1006, utskrivet på Louisa Fleetwood

Aktiebrev nr 1006, utskrivet på Louisa Fleetwood

Aktiebrev nr 2123, utskrivet på Johan Albert Kantzow

Aktiebrev nr 2123, utskrivet på Johan Albert Kantzow

Aktiebrev nr 2893, utskrivet på Carolina Weltzin

Aktiebrev nr 2893, utskrivet på Carolina Weltzin

Tabeller till släktregister

Tabeller till släktregister

Korrespondens angående släktmedlemmar i Finland

Korrespondens angående släktmedlemmar i Finland

Anteckningar rörande släktmedlemmar i Finland

Anteckningar rörande släktmedlemmar i Finland

Pressklipp, huvudsakligen födelse-, vigsel- och dödsannonser

Pressklipp, huvudsakligen födelse-, vigsel- och dödsannonser

Papper rörande Elisabet Agata II, född 1796 i Virmo, Finland

Papper rörande Elisabet Agata II, född 1796 i Virmo, Finland

Menu du dîner de Noël 1890, 1 bl.

Menu du dîner de Noël 1890, 1 bl.

Impekoven, Niddy. [På baksidan hälsning till Nelly Sachs från Niddy Impekoven...

Impekoven, Niddy. [På baksidan hälsning till Nelly Sachs från Niddy Impekoven 23.III.35], vykort, 1 st.
Resultat 1till100av1426

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.