Visar 56 resultat

Arkivbeskrivning
Oscar Krooks samling Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

Aktuella kyrkliga frågor. Föredrag i Stockholms prästsällskap och för Kyrkobr...

Aktuella kyrkliga frågor. Föredrag i Stockholms prästsällskap och för Kyrkobröderna 1948. Utkast, 7 blad

Betitlade: A - Ö

Betitlade: A - Ö

Billing, Einar: Folkkyrkans livsvillkor. Teser. 2 maskinskrivna blad, folio

Billing, Einar: Folkkyrkans livsvillkor. Teser. 2 maskinskrivna blad, folio

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Billing, Einar: [ofullständig predikan]

Billing, Einar: [ofullständig predikan]

Biographica. 1 portfölj

Biographica. 1 portfölj

Daterade 1919-1948

Daterade 1919-1948

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Diverse administrativa frågor m.m. Utan titlar

Diverse administrativa frågor m.m. Utan titlar

Diverse biographica

Diverse biographica

Diverse manuskript rörande ny evangelie- och kyrkohandbok

Diverse manuskript rörande ny evangelie- och kyrkohandbok

Diverse politiska manuskript utan titlar

Diverse politiska manuskript utan titlar

Diverse tryck. 1 portfölj

Diverse tryck. 1 portfölj

En dag i Jerusalem på Kristi tid. Radioföredrag... 1943

En dag i Jerusalem på Kristi tid. Radioföredrag... 1943

En sommardag i Jerusalem på Herodes den stores tid. 6 blad

En sommardag i Jerusalem på Herodes den stores tid. 6 blad

Familjefotografier m.m.

Familjefotografier m.m.

Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad

Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad

Förslag till revision av den svenska evangelieboken, 1941. Tryckt interfolier...

Förslag till revision av den svenska evangelieboken, 1941. Tryckt interfolierat exemplar med Oscar Krooks anteckningar

Gustaf Adolfsfestens föredrag i Göteborgs nya konserthus 6 nov. 1935. 10 mask...

Gustaf Adolfsfestens föredrag i Göteborgs nya konserthus 6 nov. 1935. 10 maskinskrivna blad

Hellig Olavs kyrka. 4 blad, folio

Hellig Olavs kyrka. 4 blad, folio

Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio

Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio

Jesu livsskildringar. 5 blad

Jesu livsskildringar. 5 blad

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Kondoleanser (25 st) till hustrun Signe Krook vid Oscar Krooks frånfälle 1949...

Kondoleanser (25 st) till hustrun Signe Krook vid Oscar Krooks frånfälle 1949 (ej förtecknade), samt griftetal av biskop Gustaf Aulén m.m.

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895...

Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895). 15 blad

Krook, Signe (f. Wretholm): Anteckningar under lästiden 1893-94 för dr. pasto...

Krook, Signe (f. Wretholm): Anteckningar under lästiden 1893-94 för dr. pastor primarius Fredrik Fehr. 1 vaxduksbok

Kulturellt samarbete i Norden. 13 blad, folio

Kulturellt samarbete i Norden. 13 blad, folio

Kungsholms Församlings Kyrkoblad

Kungsholms Församlings Kyrkoblad

Kyrkan och religionsproblemet

Kyrkan och religionsproblemet

Kyrkobegreppets förnyelse i svensk teologi (tryckt i En bok om kyrkan, 1942)

Kyrkobegreppets förnyelse i svensk teologi (tryckt i En bok om kyrkan, 1942)

Kyrkobröderna. 1 häfte

Kyrkobröderna. 1 häfte

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespr...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.

Monografier över E. Berggrav, E. Billing, G. K. Chesterton, M. Luther, K. Mun...

Monografier över E. Berggrav, E. Billing, G. K. Chesterton, M. Luther, K. Munck. Delvis fragmentariska manuskript. 4 fasciklar

Myteriet i engelska flottan. Föredrag i Allmänna valmansförbundet febr. 1938....

Myteriet i engelska flottan. Föredrag i Allmänna valmansförbundet febr. 1938. 7 blad, defekt

Ordet

Ordet

Oscar Krooks betyg, fullmakter m.m.

Oscar Krooks betyg, fullmakter m.m.

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Papper rörande Signe Märta Krook, f. Wretholm

Papper rörande Signe Märta Krook, f. Wretholm

Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad

Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Stockholms biskopsfråga 1941-42. Föredrag i biskops- och stiftsfrågan. Utkast...

Stockholms biskopsfråga 1941-42. Föredrag i biskops- och stiftsfrågan. Utkast, 4 blad folio

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Söderblom, Utsagor om uppenbarelsen. 1 vaxduksbok

Söderblom, Utsagor om uppenbarelsen. 1 vaxduksbok

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Tankar och uppslag för en katekes. Börjad 8 febr. 1946

Tankar och uppslag för en katekes. Börjad 8 febr. 1946

Urklippsbok: Evangelieboksförslaget 1941; Karikatyrer av statsrådet Arthur En...

Urklippsbok: Evangelieboksförslaget 1941; Karikatyrer av statsrådet Arthur Engberg och biskop Manfred Björkquist; Arthur Engberg, Femte kolonnen (1940)

Urklippsbok: Oscar Krooks installation i Ulrika Eleonora (Kungsholms) församl...

Urklippsbok: Oscar Krooks installation i Ulrika Eleonora (Kungsholms) församling 1937; Ulrika Eleonora kyrkas 250-årsjubileum 1938; donation till kyrkan vid samma tillfälle från Signe Krook; Harry Blomberg, Svenska folket och gudstjänstlivet (Svenska Dagbladet 29 dec. 1940)

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: morgonandakter och böner i radio av Oscar Krook; diverse urklipp...

Urklippsbok: morgonandakter och böner i radio av Oscar Krook; diverse urklipp bl. a. angående Oscar Krooks bönbok

Vår predikan. Föredrag i Stockholms prästsällskap 15 jan. 1923. Utkast, 6 blad

Vår predikan. Föredrag i Stockholms prästsällskap 15 jan. 1923. Utkast, 6 blad

[Blandade teologiska anteckningar]. 2 st vaxduksböcker

[Blandade teologiska anteckningar]. 2 st vaxduksböcker

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Övriga

Övriga

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.