Visar 18 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:
Tor Englunds arkiv
Tor Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Carl-Emil Englunds arkiv
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Handlingar ang läseriet
Handlingar ang läseriet
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: Kyrkorådsprotokoll 1831-1895
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Svenska missionssällskapets arkiv (kopior)
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv: skolstyrelse- och skolrådsprotokoll
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.