Print preview Close

Showing 57059 results

Archival description
Swedish
Print preview View:

789 results with digital objects Show results with digital objects

Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Fredmans epistlar Del 1 (Med bortriven dedikation)
Fredmans epistlar Del 1 (Med bortriven dedikation)
Fredmans epistlar Del 2 (Med bortriven dedikation)
Fredmans epistlar Del 2 (Med bortriven dedikation)
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger
Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Carl Vilhelm August Strandbergs papper
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Siv Widerbergs samling: Tillägg
Siv Widerbergs samling: Tillägg
Fredrik Nycanders samling
Fredrik Nycanders samling
Ahlströmska samlingen
Ahlströmska samlingen
Gunilla Lundgrens arkiv
Gunilla Lundgrens arkiv
Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [Nechers ex.]. Ep. 1-50
Valborg Olanders anteckningar om Selma Lagerlöf
Valborg Olanders anteckningar om Selma Lagerlöf
Lenke Rothmans samling
Lenke Rothmans samling
Etnologiskt arkiv, klippsamling
Etnologiskt arkiv, klippsamling
Sune Lindqvists arkiv
Sune Lindqvists arkiv
Brev till medlemmar av familjen Hägg.
Brev till medlemmar av familjen Hägg.
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Hägg, Arvid (1875-1955), Arbetsböcker från kadettiden på Sjökrigsskolan
Hägg, Arvid (1875-1955), Arbetsböcker från kadettiden på Sjökrigsskolan
Brevsamling
Brevsamling
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Hägg, Jacob Adolf (1806-1859)
Hägg, Jacob Adolf (1806-1859)
Hägg, Jacob (Jacques) (1839-1931)
Hägg, Jacob (Jacques) (1839-1931)
Praktiska handledningar, recept o. dyl.
Praktiska handledningar, recept o. dyl.
Diverse papper
Diverse papper
Varia
Varia
Papper rörande arbete, hushållning och reparationer med mera på Katthamra
Papper rörande arbete, hushållning och reparationer med mera på Katthamra
Mallar
Mallar
Fotografier
Fotografier
Begravningstryck (tillkännagivanden, inbjudningar)
Begravningstryck (tillkännagivanden, inbjudningar)
Tidningar och pressklipp
Tidningar och pressklipp
Hägg, Axel Herman (1835-1921)
Hägg, Axel Herman (1835-1921)
Utdrag af Kartan öfver Laga Skiftet å Hemmanet Davide uti Gottlands Län, Norra Häradet och Gammelgarns Socken, för att visa ägoutbytet med Guttenviks i Östergarn. Författad år 1836 och renoverad år 1838 af L P. Engbom
Utdrag af Kartan öfver Laga Skiftet å Hemmanet Davide uti Gottlands Län, Norra Häradet och Gammelgarns Socken, för att visa ägoutbytet med Guttenviks i Östergarn. Författad år 1836 och renoverad år 1838 af L P. Engbom
Diverse ritningar
Diverse ritningar
Något Om Upplysning, och Bättre Tider. [Okänd författare, polemiskt kåseri, 1820-talet?]
Något Om Upplysning, och Bättre Tider. [Okänd författare, polemiskt kåseri, 1820-talet?]
Stephens, George (1783-1837), Utdrag af Directeuren Stephens Protocoll angående myrarne och deras uttappning på Gothland, u.å.
Stephens, George (1783-1837), Utdrag af Directeuren Stephens Protocoll angående myrarne och deras uttappning på Gothland, u.å.
Handlingar.
Handlingar.
Handlingar rörande enskilda medlemmar av familjen Hägg, A-Ö
Handlingar rörande enskilda medlemmar av familjen Hägg, A-Ö
Övriga juridiska dokument, affärshandlingar, räkenskaper o. dyl.
Övriga juridiska dokument, affärshandlingar, räkenskaper o. dyl.
Handlingar rörande Klinters rote (båtmansrote på Gotland)
Handlingar rörande Klinters rote (båtmansrote på Gotland)
Gotlands Kalkverk.
Gotlands Kalkverk.
Diverse dikter i handskrivna avskrifter
Diverse dikter i handskrivna avskrifter
Handlingar.
Handlingar.
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Biographica
Biographica
Lyth, Georg Wilhelm (1834-1918), Georg Wilhelm Lyth. [Självbiografi; med ett släktregister över "M. Lythska släkten i Sverige".], Stockholm 1917
Lyth, Georg Wilhelm (1834-1918), Georg Wilhelm Lyth. [Självbiografi; med ett släktregister över "M. Lythska släkten i Sverige".], Stockholm 1917
Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona den 16 maj 1808. [Okänd författare, delvis dramatiserad form.]
Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona den 16 maj 1808. [Okänd författare, delvis dramatiserad form.]
[Tellander, Svea Paulina ( -1918)], Areskog, Carl (1867- ), Ord vid Svea Paulina Tellanders grafsättning å Oskars kyrkogård den 20 mars 1918.
[Tellander, Svea Paulina ( -1918)], Areskog, Carl (1867- ), Ord vid Svea Paulina Tellanders grafsättning å Oskars kyrkogård den 20 mars 1918.
Juridiska dokument, affärshandlingar o. dyl.
Juridiska dokument, affärshandlingar o. dyl.
Handlingar - huvudsakligen rörande ägande- och nyttjanderätt till jord och fastigheter på Gotland.
Handlingar - huvudsakligen rörande ägande- och nyttjanderätt till jord och fastigheter på Gotland.
Hägg, Eleonora (Ellen) Magdalena Sofia, född Tellander (1850- )
Hägg, Eleonora (Ellen) Magdalena Sofia, född Tellander (1850- )
Brev från diverse personer (inklusive familjen Hägg) till övriga adressater, A-Ö.
Brev från diverse personer (inklusive familjen Hägg) till övriga adressater, A-Ö.
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
[Hägg, Jacob Adolf (1806-1859)], Sandmark, Johan Wilhelm (1809- ), Tal hållet... öfver Herr J. A. Hägg den 19 Oct. 1859 i Danviks Kyrka.
[Hägg, Jacob Adolf (1806-1859)], Sandmark, Johan Wilhelm (1809- ), Tal hållet... öfver Herr J. A. Hägg den 19 Oct. 1859 i Danviks Kyrka.
Källander, Anders Josef (1861-1934), Predikan i Hedvig Eleonora i aftonsången långfredagen den 20 april 1920.
Källander, Anders Josef (1861-1934), Predikan i Hedvig Eleonora i aftonsången långfredagen den 20 april 1920.
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Brev till medlemmar av familjen Hägg
Manuskript och avskrifter: uppsatser, tal, dikter med mera
Manuskript och avskrifter: uppsatser, tal, dikter med mera
[Dubbe, Jacob (1769-1844)], Winter Olof, Tal vid Handlanden Herr Jacob Dubbes Graf den 14 Nov. 1844.
[Dubbe, Jacob (1769-1844)], Winter Olof, Tal vid Handlanden Herr Jacob Dubbes Graf den 14 Nov. 1844.
[Hägg, Eleonora (Ellen), född Tellander (1850-1919)], Kjellner, Karl Johan (1857- ), Ord vid Amiralinnan Ellen Häggs jordfästning i Östergarns kyrka den 6/8 1919.
[Hägg, Eleonora (Ellen), född Tellander (1850-1919)], Kjellner, Karl Johan (1857- ), Ord vid Amiralinnan Ellen Häggs jordfästning i Östergarns kyrka den 6/8 1919.
Hägg, Jacob (1839-1931)
Hägg, Jacob (1839-1931)
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Teckningar, målningar
Teckningar, målningar
Övrigt
Övrigt
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Boksamling och stambok
Boksamling och stambok
Diverse
Diverse
Trolle: Stambok
Trolle: Stambok
Carl Claudius von Lillieströms stambok "Album hoc dominis fautoribus atq. amicis sacrum fecit"
Carl Claudius von Lillieströms stambok "Album hoc dominis fautoribus atq. amicis sacrum fecit"
Jan Ulric Westerbergs stambok
Jan Ulric Westerbergs stambok
Beate Grimsruds arkiv
Beate Grimsruds arkiv
Henry Olsson: Brev från diverse personer
Henry Olsson: Brev från diverse personer
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
C. C. Gjörwells brevsamling
C. C. Gjörwells brevsamling
Anteckningsbok nr. 25
Anteckningsbok nr. 25
BREV: Brev till Selma Lagerlöf
BREV: Brev till Selma Lagerlöf
FOTOGRAFIER
FOTOGRAFIER
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
Jan Berg: Ofullbordat romanmanuskript (Digitalt material)
Jan Berg: Ofullbordat romanmanuskript (Digitalt material)
Digitalt material
Digitalt material
Vilgot Sjömans arkiv
Vilgot Sjömans arkiv
Audiovisuellt material
Audiovisuellt material
Ämnesordnade handlingar
Ämnesordnade handlingar
U-Filmen
U-Filmen
Manuskript
Manuskript
"Brev från 50-talet"
"Brev från 50-talet"
Diverse material från skoltiden
Diverse material från skoltiden
Diverse biographica
Diverse biographica
Gymnasistdramer (manuskript och tryck)
Gymnasistdramer (manuskript och tryck)
Gymnasistdramer (manuskript)
Gymnasistdramer (manuskript)
Results 1 to 100 of 57059

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.