Print preview Close

Showing 115 results

Archival description
Print preview View:

4 results with digital objects Show results with digital objects

Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
N. P. Anderssons visbok
N. P. Anderssons visbok
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Tor Hedbergs samling
Tor Hedbergs samling
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Harald Molanders samling
Harald Molanders samling
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Dikten "Bergakungen" av Bo Bergman i två olika utskrifter
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
August Blanches papper
August Blanches papper
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Anonym dikt
Anonym dikt
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
Poesialbum
Poesialbum
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Herman Rings papper
Herman Rings papper
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Bellmanrullen "En stuf rim"
Bellmanrullen "En stuf rim"
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Paris Dom
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ingeborg Erixsons samling
Ingeborg Erixsons samling
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Herman Anakreon Rings papper
Herman Anakreon Rings papper
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Johan Jolins samling
Johan Jolins samling
Pontus Bohmans efterlämnade papper
Pontus Bohmans efterlämnade papper
August Strindberg: Det enda sättet
August Strindberg: Det enda sättet
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Results 1 to 100 of 115

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.