Visar 118 resultat

Arkivbeskrivning
Endast beskrivning på de högsta nivåerna
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström

Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström

Kerstin Anckers arkiv

Kerstin Anckers arkiv

Maria Gripes arkiv

Maria Gripes arkiv

Greta Erhardts samling: Tillägg

Greta Erhardts samling: Tillägg

Hildegard Uhlmann: Brev

Hildegard Uhlmann: Brev

Kjell Alinges samling

Kjell Alinges samling

Hammarskjöldska arkivet

Hammarskjöldska arkivet

Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea

Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea

Gunhild Engholms papper

Gunhild Engholms papper

Lydia Wahlströms papper

Lydia Wahlströms papper

Eva Malmquist: Brev, manuskript och pressklipp

Eva Malmquist: Brev, manuskript och pressklipp

Breitholtz släktarkiv, tillägg

Breitholtz släktarkiv, tillägg

Patrik och Michaëla Reuterswärds samling: tillägg

Patrik och Michaëla Reuterswärds samling: tillägg

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

Anna Maria Roos samling, tillägg

Anna Maria Roos samling, tillägg

Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer

Samuel Fahlberg: Kartor och teckningar från S:t Barthélemy med specifikationer

Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.

Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.

Stellan Arvidsons efterlämnade papper

Stellan Arvidsons efterlämnade papper

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Rut Hillarps samling

Rut Hillarps samling

Signe Henschens arkiv

Signe Henschens arkiv

Rolf Zandéns papper

Rolf Zandéns papper

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Kristian Setterwalls samling

Kristian Setterwalls samling

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Siv Widerbergs samling

Siv Widerbergs samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling

Olle Hellström: Manuskript och anteckningar

Olle Hellström: Manuskript och anteckningar

Olle Hellströms efterlämnade papper

Olle Hellströms efterlämnade papper

Kristina Hasselgrens samling

Kristina Hasselgrens samling

Nelly Sachs samling

Nelly Sachs samling

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Egil Holmsens efterlämnade papper

Egil Holmsens efterlämnade papper

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Inger Wahlöös samling

Inger Wahlöös samling

Roland Svenssons arkiv, tillägg

Roland Svenssons arkiv, tillägg

Wallinska släktarkivet: tillägg

Wallinska släktarkivet: tillägg

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

Sohlmans samling

Sohlmans samling

Gunnel Lindes arkiv

Gunnel Lindes arkiv

Karl Asplunds samling

Karl Asplunds samling

Rikard Lindströms och Martha Rydell-Lindströms efterlämnade papper

Rikard Lindströms och Martha Rydell-Lindströms efterlämnade papper

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ellen Hagens samling

Ellen Hagens samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Carlo Derkerts samling

Carlo Derkerts samling

Felix Körling: Tillägg

Felix Körling: Tillägg

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

Curmans villor i Lysekils arkiv

Curmans villor i Lysekils arkiv

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Gunnar Hardings papper, tillägg

Gunnar Hardings papper, tillägg

Akke Kumliens samling

Akke Kumliens samling

Birgit Nilssons arkiv

Birgit Nilssons arkiv

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföran...

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen.

Fritz Sjöströms arkiv

Fritz Sjöströms arkiv

Göran Zachrisons arkiv. Tillägg

Göran Zachrisons arkiv. Tillägg

Karl-Gunnar Walls samling. Tillägg

Karl-Gunnar Walls samling. Tillägg

Ven Nybergs samling

Ven Nybergs samling

Arne S Lundbergs samling

Arne S Lundbergs samling

Gunnar Brusewitz arkiv

Gunnar Brusewitz arkiv

Erik Lindegrens papper

Erik Lindegrens papper

Torsten Bergmarks samling

Torsten Bergmarks samling

Riber Hanssons samling

Riber Hanssons samling

Esther Levertins samling

Esther Levertins samling

Öyvind Fahlströms papper

Öyvind Fahlströms papper

Folke Dahlbergs samling

Folke Dahlbergs samling

August Strindberg: Lycko-Pers resa

August Strindberg: Lycko-Pers resa

Hugo Ludvig Öbergs papper

Hugo Ludvig Öbergs papper

Strödda fragment

Strödda fragment

Ur August Strindbergs skrivbordslådor

Ur August Strindbergs skrivbordslådor

Diverse Strindbergiana

Diverse Strindbergiana

[Strindberg och teater]

[Strindberg och teater]
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan

Odencrantska släktarkivet

Odencrantska släktarkivet

Släkten Lidströmers handlingar

Släkten Lidströmers handlingar

Handlingar rörande Meyers konstgjuteri och medlemmar av släkten Meyer

Handlingar rörande Meyers konstgjuteri och medlemmar av släkten Meyer

Släkten Carlanders arkiv

Släkten Carlanders arkiv

Helgo Zettervalls efterlämnade papper

Helgo Zettervalls efterlämnade papper

Gunnel Lindes arkiv, tillägg

Gunnel Lindes arkiv, tillägg

Mats Paulsons samling

Mats Paulsons samling

Carl och Calla Curmans samling

Carl och Calla Curmans samling

Arthur Thesleffs papper

Arthur Thesleffs papper

Släkten de Rons papper

Släkten de Rons papper

Christian Erikssons samling

Christian Erikssons samling

Karin Alins efterlämnade papper

Karin Alins efterlämnade papper

Einar Forseths samling

Einar Forseths samling

Sophia Silversparres samling

Sophia Silversparres samling

Gunnar Hallströms arkiv, tillägg

Gunnar Hallströms arkiv, tillägg

Per-Olof Sundmans arkiv

Per-Olof Sundmans arkiv

HC Ericsons arkiv

HC Ericsons arkiv

Hans Forssells efterlämnade papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Sylvia Mårds samling

Sylvia Mårds samling

Paul Anderssons arkiv

Paul Anderssons arkiv

Kerstin Thorvalls samling

Kerstin Thorvalls samling

Anna Rydstedts samling

Anna Rydstedts samling

Birger Wedbergs samling

Birger Wedbergs samling

Martin Kochs papper

Martin Kochs papper
Resultat 1till100av118

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.