Visar 131 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Ahlströmska samlingen

Ahlströmska samlingen

Anne Charlotte Lefflers papper

Anne Charlotte Lefflers papper

Andreas Bjerres samling

Andreas Bjerres samling

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Henning Mankells arkiv

Henning Mankells arkiv

Agnes von Krusenstjernas samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Karl Gerhards samling

Karl Gerhards samling

Sigrid Leijonhufvuds papper

Sigrid Leijonhufvuds papper

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Släkten Hagbergs samling

Släkten Hagbergs samling

Släkten Carlanders arkiv

Släkten Carlanders arkiv

Breitholtz släktarkiv

Breitholtz släktarkiv

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Kerstin Hesselgrens efterlämnade papper

Barbro Svinhufvuds arkiv

Barbro Svinhufvuds arkiv

August och Célie Brunius samling

August och Célie Brunius samling

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Anne-Marie Petersens efterlämnade papper

Anne-Marie Petersens efterlämnade papper

Margareta Blombergs släktpapper

Margareta Blombergs släktpapper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Peter August Gödeckes efterlämnade papper

Släkten von Saltzas samling

Släkten von Saltzas samling

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Mittag-Lefflers papper

Gösta Oswalds papper

Gösta Oswalds papper

Jascha Golowanjuks samling

Jascha Golowanjuks samling

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

Hans Vikstens samling, tillägg

Hans Vikstens samling, tillägg

Eva Mattssons samling

Eva Mattssons samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Adolf och Eva Björks samling: material efter Leif Björk

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Walter Ljungquist: Diverse handlingar

Walter Ljungquist: Diverse handlingar

Manne Dahlstedts samling

Manne Dahlstedts samling

Brita Edfelts efterlämnade papper

Brita Edfelts efterlämnade papper

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection

Dag Hammarskjölds samling : Dag Hammarskjöld Collection
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Axel Gjöres samling

Axel Gjöres samling

Ole Söderströms arkiv

Ole Söderströms arkiv

Nils Strindbergs samling

Nils Strindbergs samling

Lars August Ekmarcks samling

Lars August Ekmarcks samling

Lisa Berg Ortmans arkiv

Lisa Berg Ortmans arkiv

Malvina Bråkenhielms papper

Malvina Bråkenhielms papper

Gustaf Lilliehööks papper

Gustaf Lilliehööks papper

Py Sörmans papper

Py Sörmans papper

Sigfrid Siwertz papper

Sigfrid Siwertz papper

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Fredrika Bremer: Diverse handlingar

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Linder, släkten

Linder, släkten

Strindbergsarkivet

Strindbergsarkivet

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Erik och Eva Hedéns efterlämnade papper

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet

Poul Bjerres arkiv

Poul Bjerres arkiv

Klara Johansons papper

Klara Johansons papper

Harald Fröderströms papper

Harald Fröderströms papper

Fritz Sjöströms arkiv

Fritz Sjöströms arkiv

Leffler, släkten

Leffler, släkten

Walter A. Berendsohns arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Josua Tillgrens arkiv

Josua Tillgrens arkiv

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Carl Gustaf Hellquists samling av släkthandlingar

Elsa Brändströms papper

Elsa Brändströms papper

Otto Hoppes samling

Otto Hoppes samling

Alice Tegnérs samling

Alice Tegnérs samling

Göthe Ericssons papper

Göthe Ericssons papper

Joen Carlsson Lagerbergs samling

Joen Carlsson Lagerbergs samling

Siri Derkerts samling

Siri Derkerts samling

Gertrud Gussanders samling

Gertrud Gussanders samling

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Släkten Jungbeck: Brev och handlingar

Signe Henschens samling

Signe Henschens samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Annie och Helge Åkerhielms samling

Margareta Ivemarks samling

Margareta Ivemarks samling

Hjalmar Sundéns samling

Hjalmar Sundéns samling

Karin Kocks papper

Karin Kocks papper

Hans Leygrafs arkiv

Hans Leygrafs arkiv

Odencrantska släktarkivet

Odencrantska släktarkivet

Östen Undéns samling

Östen Undéns samling

Klemans släktarkiv

Klemans släktarkiv

Sun Axelssons samling

Sun Axelssons samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling

Ellen Sofia Westers papper

Ellen Sofia Westers papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Hans Forssells efterlämnade papper

Christoph Sulzbach

Christoph Sulzbach

Sven Lidmans papper

Sven Lidmans papper

Gerda Ahlgrens arkiv

Gerda Ahlgrens arkiv

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Släkten Adams-Ray: Brev, manuskript m.m.

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Ingegerd Granlunds samling. Tillägg

Hans Byströms samling

Hans Byströms samling

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

Agneta Pleijels papper rörande släkterna Berg, Nylén, Petre m.fl.

Agneta Pleijels papper rörande släkterna Berg, Nylén, Petre m.fl.

Victor Hugo Wickströms papper

Victor Hugo Wickströms papper

Gunder Andersson: dagboksanteckningar m.m., tillägg

Gunder Andersson: dagboksanteckningar m.m., tillägg

J.A.G. Ackes samling

J.A.G. Ackes samling

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Engelhardtska familjearkivet

Engelhardtska familjearkivet

Herman Brulins efterlämnade papper

Herman Brulins efterlämnade papper

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Lars O. Ericssons arkiv

Lars O. Ericssons arkiv

Anna-Clara Romanus-Alfvén: Brev m m

Anna-Clara Romanus-Alfvén: Brev m m

Mörnerska samlingen

Mörnerska samlingen
Resultat 1till100av131

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.