Visar 42583 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Dokument rörande Hans Billingsköld och andra papper.
Dokument rörande Hans Billingsköld och andra papper.
Herbert Grevenius samling
Herbert Grevenius samling
Brev från och till andra personer.
Brev från och till andra personer.
Diverse handlingar.
Diverse handlingar.
Göran Zachrisons arkiv. Tillägg
Göran Zachrisons arkiv. Tillägg
Anteckningar och excerpter
Anteckningar och excerpter
Handlingar rörande Liljevalchs konsthall
Handlingar rörande Liljevalchs konsthall
Tryck: kataloger med anteckningar
Tryck: kataloger med anteckningar
Fotografier: Carl Kylbergs målningar m.m.
Fotografier: Carl Kylbergs målningar m.m.
Fotografier: Carl Kylbergs målningar
Fotografier: Carl Kylbergs målningar
August Strindberg: Utopier i verkligheten
August Strindberg: Utopier i verkligheten
Johann Georg Gichtel: Gichtels lefwerne : Översättning från tyskan av Johan Lilliander, segelmakare
Johann Georg Gichtel: Gichtels lefwerne : Översättning från tyskan av Johan Lilliander, segelmakare
Nils Forssells papper
Nils Forssells papper
Emma Kihl: A4-arket
Emma Kihl: A4-arket
Torsten Klackenberg: Brev av svenska författare till honom rörande Georg Brandes
Torsten Klackenberg: Brev av svenska författare till honom rörande Georg Brandes
Astrid Brisman: Skolflicksslang i Stockholm just nu
Astrid Brisman: Skolflicksslang i Stockholm just nu
Kinesiska Dialekter
Kinesiska Dialekter
Blockblad, omslag, kuvert
Blockblad, omslag, kuvert
Inredning
Inredning
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen
Inredning. Blå tornet. Något även Karlavägen
Pianohyra och köp i juli 1911
Pianohyra och köp i juli 1911
Sängkläder
Sängkläder
Elekticitet
Elekticitet
Lysolja
Lysolja
Reparationer och underhåll
Reparationer och underhåll
Margareta Brundin: Eva Carlssons dagbok och Strindbergs resor i Europa 1883-1889
Margareta Brundin: Eva Carlssons dagbok och Strindbergs resor i Europa 1883-1889
Gösta Langenfelts efterlämnade papper
Gösta Langenfelts efterlämnade papper
Brev till Gösta Langenfelt.
Brev till Gösta Langenfelt.
Ortnamn
Ortnamn
"Marlborough s' en va-t-à-la Guerre"
"Marlborough s' en va-t-à-la Guerre"
Tivoli, Vauxhall, Ranelagh etc.
Tivoli, Vauxhall, Ranelagh etc.
Widsith Studies I-II
Widsith Studies I-II
Rapporter och redogörelser från Ryssland främst om Kiev och Ukraina
Rapporter och redogörelser från Ryssland främst om Kiev och Ukraina
Att bearbeta one; sv. en = eng. one (propword)
Att bearbeta one; sv. en = eng. one (propword)
Namn på Sverige i utlandet; Om poetiska benämningar på Stockholm i litteraturen med mera; Smek- och smädenamn på städer inom och utom Sverige
Namn på Sverige i utlandet; Om poetiska benämningar på Stockholm i litteraturen med mera; Smek- och smädenamn på städer inom och utom Sverige
Anteckningar rörande sociala förhållanden i England 1700-1800-tal; Excerpter från Dickens
Anteckningar rörande sociala förhållanden i England 1700-1800-tal; Excerpter från Dickens
Arbetstid, lagstiftning etc. till 8-timmarsdagen
Arbetstid, lagstiftning etc. till 8-timmarsdagen
The Tourists Placename Dictionary
The Tourists Placename Dictionary
Kring ortnamn för Gösta Langenfelts turistlexikon över europeiska ortnamn
Kring ortnamn för Gösta Langenfelts turistlexikon över europeiska ortnamn
Ryssland
Ryssland
Irland: historia, litteratur, politik
Irland: historia, litteratur, politik
Skrifter
Skrifter
Ndola 7
Ndola 7
Ndola 8
Ndola 8
Ndola 9
Ndola 9
Ndola 10
Ndola 10
Ndola 11
Ndola 11
Musikhandskrift
Musikhandskrift
Sophie Adlersparres Almanack 1849
Sophie Adlersparres Almanack 1849
Eriksson & Lindgren Bokförlag AB:s korrespondens
Eriksson & Lindgren Bokförlag AB:s korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens A-J
Korrespondens A-J
Korrespondens N-Ö
Korrespondens N-Ö
Produktion
Produktion
Arnold Ljungdals samling
Arnold Ljungdals samling
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Johan Strömdahls efterlämnade papper
Brev från Johan Strömdahl
Brev från Johan Strömdahl
Alban Keysers manuskript
Alban Keysers manuskript
Erland Hjärne: Till Större Akademiska Konsistoriet. Utlåtande i anledning av remiss från Kanslersämbetet för rikets universitet angående besvär rörande utdelningen av ett Helmfelts stipendium
Erland Hjärne: Till Större Akademiska Konsistoriet. Utlåtande i anledning av remiss från Kanslersämbetet för rikets universitet angående besvär rörande utdelningen av ett Helmfelts stipendium
Brev
Brev
Pressklipp
Pressklipp
Släktbok 1590-1688 : förd av medlemmar av släkterna Grubb, Dyk (Dijk) och Ristelius
Släktbok 1590-1688 : förd av medlemmar av släkterna Grubb, Dyk (Dijk) och Ristelius
August Strindberg: Flickornas kärlek
August Strindberg: Flickornas kärlek
Posthum ungdom. Dikter. Publ.: Sthlm.: Bonnier 1935.
Posthum ungdom. Dikter. Publ.: Sthlm.: Bonnier 1935.
Ungdomsdikter av Erik Lindegren, de flesta opublicerade. Ett par av dem tryckta i Posthum ungdom, 1935.
Ungdomsdikter av Erik Lindegren, de flesta opublicerade. Ett par av dem tryckta i Posthum ungdom, 1935.
Snö (Snön är en guds slöseri...) [Dikt]. Publ.: Vi, årg. 24 (1937), nr.9, s. 6.
Snö (Snön är en guds slöseri...) [Dikt]. Publ.: Vi, årg. 24 (1937), nr.9, s. 6.
Mood indigo (Min ensamhet sover...) [Dikt]. Publ.: Ord och Bild, årg. 48 (1939), s. 264.
Mood indigo (Min ensamhet sover...) [Dikt]. Publ.: Ord och Bild, årg. 48 (1939), s. 264.
mannen utan väg [Dikter]. Publ.: Sthlm.: Bröderna Lagerström Boktryckare 1942.
mannen utan väg [Dikter]. Publ.: Sthlm.: Bröderna Lagerström Boktryckare 1942.
Spegel/blues I-VII (i speglarnas sal...) [Dikt]. Publ. i: mannen utan väg av Erik Lindegren. Sthlm.: Bröderna Lagerström Boktryckare 1942.
Spegel/blues I-VII (i speglarnas sal...) [Dikt]. Publ. i: mannen utan väg av Erik Lindegren. Sthlm.: Bröderna Lagerström Boktryckare 1942.
Louis Berman, Människans förvandling. Hur människan omskapas genom hormonterapi. [Originalets titel: New Creations in human Beings. New York 1938]. Översättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Natur och Kultur 1943.
Louis Berman, Människans förvandling. Hur människan omskapas genom hormonterapi. [Originalets titel: New Creations in human Beings. New York 1938]. Översättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Natur och Kultur 1943.
Kvinnospegel. [Rec. av:] Eva Berg, Den ljuva tiden. [Sthlm. 1943] - Viveka Starfelt, Porträtt av shinglad flicka. [Sthlm. 1943] - Ebba Theorin-Kolare, Det envisa hjärtat. [Sthlm. 1943] - Ingegerd Stadener, Kvalitet. [Sthlm. 1943] - Margareta Suber, Inga änglavingar. [Sthlm. 1943] - Gurli Hertzman-Ericson, En hand i min. [Sthlm. 1943]. Publ.: Vi, årg. 30 (1943), nr. 47, s. 14
Kvinnospegel. [Rec. av:] Eva Berg, Den ljuva tiden. [Sthlm. 1943] - Viveka Starfelt, Porträtt av shinglad flicka. [Sthlm. 1943] - Ebba Theorin-Kolare, Det envisa hjärtat. [Sthlm. 1943] - Ingegerd Stadener, Kvalitet. [Sthlm. 1943] - Margareta Suber, Inga änglavingar. [Sthlm. 1943] - Gurli Hertzman-Ericson, En hand i min. [Sthlm. 1943]. Publ.: Vi, årg. 30 (1943), nr. 47, s. 14
Stephen Spender, Beethovens dödsmask [Dikt. Originalets titel: Beethoven's Death Mask. I: Poems. London 1933] . Svensk tolkning av Erik Lindegren. Publ.: Vi, årg. 30 (1943), nr. 50, s. 21.
Stephen Spender, Beethovens dödsmask [Dikt. Originalets titel: Beethoven's Death Mask. I: Poems. London 1933] . Svensk tolkning av Erik Lindegren. Publ.: Vi, årg. 30 (1943), nr. 50, s. 21.
Hölderlin (förgäves och icke en snyftnings...) [Dikt]. Reviderad version i Sviter 1947.
Hölderlin (förgäves och icke en snyftnings...) [Dikt]. Reviderad version i Sviter 1947.
William Faulkner, Ljus i augusti. [Originalets titel: Light in August. New York 1932]. Översättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Bonnier 1944.
William Faulkner, Ljus i augusti. [Originalets titel: Light in August. New York 1932]. Översättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Bonnier 1944.
[Antologibidrag i:] Svenska skriftställarförbundet 10 år. Jubileumsskrift 1944, s. 29. Skriket (Det flådda ansiktet på bron...) [Dikt].
[Antologibidrag i:] Svenska skriftställarförbundet 10 år. Jubileumsskrift 1944, s. 29. Skriket (Det flådda ansiktet på bron...) [Dikt].
Revolten i San Lorenzo. [Rec. av:] Ralph Bates, Paradisfälten. [Översättning av Thorsten Jonsson och Göran Salander. Sthlm.] 1944. Publ.: Bonniers Litterära Magasin, årg. 13 (1944), s. 442-444.
Revolten i San Lorenzo. [Rec. av:] Ralph Bates, Paradisfälten. [Översättning av Thorsten Jonsson och Göran Salander. Sthlm.] 1944. Publ.: Bonniers Litterära Magasin, årg. 13 (1944), s. 442-444.
Malte Laurids Brigge. [Essay om Rilkes roman]. Publ.: Horisont, [Sthlm.], årg. 4 (1944), våren, s. 86-96.
Malte Laurids Brigge. [Essay om Rilkes roman]. Publ.: Horisont, [Sthlm.], årg. 4 (1944), våren, s. 86-96.
Rainer Maria Rilke, Ur Malte Laurids Brigges uppteckningar. [Två fragment ur första kapitlet i: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 1910]. Svensk tolkning av Erik Lindegren. Publ.: Horisont [Sthlm.], årg. 4 (1944), våren, s. 97-110.
Rainer Maria Rilke, Ur Malte Laurids Brigges uppteckningar. [Två fragment ur första kapitlet i: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 1910]. Svensk tolkning av Erik Lindegren. Publ.: Horisont [Sthlm.], årg. 4 (1944), våren, s. 97-110.
Två som håller stilen. [Rec. av:] Bo Bergman, Riket. [Sthlm. 1944] och Nils Ferlin, Med många kulörta lyktor. [Sthlm. 1944]. Publ.: Expressen 20/11.
Två som håller stilen. [Rec. av:] Bo Bergman, Riket. [Sthlm. 1944] och Nils Ferlin, Med många kulörta lyktor. [Sthlm. 1944]. Publ.: Expressen 20/11.
Graham Greene, Makten och härligheten. [Originalets titel: The Power and the Glory. London 1940]. Överesättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Norstedt 1945. [Omtryck 1951 och 1954].
Graham Greene, Makten och härligheten. [Originalets titel: The Power and the Glory. London 1940]. Överesättning av Erik Lindegren. Sthlm.: Norstedt 1945. [Omtryck 1951 och 1954].
Drömmen (Jag går vid stranden...) [Dikt]. - Ruinen (Jag är den tänkande ruinen...) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 12 (1945), nr. 33, s. 22.
Drömmen (Jag går vid stranden...) [Dikt]. - Ruinen (Jag är den tänkande ruinen...) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 12 (1945), nr. 33, s. 22.
Preludium (Snart är tvivel på tidtabellen...) [Dikt]. Publ.: Vi, årg. 32 (1945), nr. 49, s. 6.
Preludium (Snart är tvivel på tidtabellen...) [Dikt]. Publ.: Vi, årg. 32 (1945), nr. 49, s. 6.
Femtio oskiljaktiga följeslagare. [Erik Lindegren väljer de 50 bästa böckerna. Lista med kort kommentar.]. Publ.: Dagens Nyheter 5/10-1946.
Femtio oskiljaktiga följeslagare. [Erik Lindegren väljer de 50 bästa böckerna. Lista med kort kommentar.]. Publ.: Dagens Nyheter 5/10-1946.
Särpräglad debut. [Rec. av:] Eva Neander, Dimman. [Sthlm. 1946]. Publ.: Stockholms-Tidningen 18/4-1946.
Särpräglad debut. [Rec. av:] Eva Neander, Dimman. [Sthlm. 1946]. Publ.: Stockholms-Tidningen 18/4-1946.
När alla tårar torkat (När alla tårar torkat... ) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 14 (1947), nr. 5, s. 19.
När alla tårar torkat (När alla tårar torkat... ) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 14 (1947), nr. 5, s. 19.
19 moderna franska poeter tolkade av Erik Lindegren och Ilmar Laaban. Sthlm.: Bonnier 1948. (Panache-serien).
19 moderna franska poeter tolkade av Erik Lindegren och Ilmar Laaban. Sthlm.: Bonnier 1948. (Panache-serien).
En värld utan metafysik. [Artikel om Béla Bartóks femte stråkkvartett]. Publ.: Röster i Radio, årg. 15 (1948), nr. 39, s. [10-11], 29.
En värld utan metafysik. [Artikel om Béla Bartóks femte stråkkvartett]. Publ.: Röster i Radio, årg. 15 (1948), nr. 39, s. [10-11], 29.
Gravyren över frihetsdrömmen. Johannes Edfelt presenteras. [Essay]. Publ.: Vi, årg. 35 (1948), nr. 1, s. 10, 23.
Gravyren över frihetsdrömmen. Johannes Edfelt presenteras. [Essay]. Publ.: Vi, årg. 35 (1948), nr. 1, s. 10, 23.
Med ovant öga. [Fotbollsreferat]. Publ.: Stockholms-Tidningen 11/10-1948.
Med ovant öga. [Fotbollsreferat]. Publ.: Stockholms-Tidningen 11/10-1948.
Förvandlingar och identifikationer. [Rec. av:] Ragnar Bengtsson, Förvandlingar. [Sthlm. 1948]. publ.: Stockholms-Tidningen 18/11-1948.
Förvandlingar och identifikationer. [Rec. av:] Ragnar Bengtsson, Förvandlingar. [Sthlm. 1948]. publ.: Stockholms-Tidningen 18/11-1948.
[Antologibidrag i:] Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti 1949. Sthlm.: Bonnier 1949, s. 73. Dylan Thomas, Bland offren för gryningens flyganfall märktes en hundraåring. [Dikt. Originalets titel: Among those killed in the Dawn Raid was a Man aged a hundred. I: Deaths and Entrances. London 1946]. Svensk tolkning av Erik Lindegren.
[Antologibidrag i:] Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti 1949. Sthlm.: Bonnier 1949, s. 73. Dylan Thomas, Bland offren för gryningens flyganfall märktes en hundraåring. [Dikt. Originalets titel: Among those killed in the Dawn Raid was a Man aged a hundred. I: Deaths and Entrances. London 1946]. Svensk tolkning av Erik Lindegren.
Porträtt (Jag ser din kropps horisonter...) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 16 (1949), nr. 23, s. 10.
Porträtt (Jag ser din kropps horisonter...) [Dikt]. Publ.: Folket i Bild, årg. 16 (1949), nr. 23, s. 10.
Det absurdas poet. [Rec. av:] Sven Alfons, Backspegel mot gryningen. [Sthlm. 1949]. Publ.: Stockholms-Tidningen 9/1-1950.
Det absurdas poet. [Rec. av:] Sven Alfons, Backspegel mot gryningen. [Sthlm. 1949]. Publ.: Stockholms-Tidningen 9/1-1950.
Wallace Stevens, Sex signifikativa landskap. [Dikter. Originalets titel: Six Significant Landscapes. I. Harmonium. New York 1923]. tolkningar av Erik Lindegren. Publ.: All Världens Berättare, specialjulnummer 1951, s. 77-81.
Wallace Stevens, Sex signifikativa landskap. [Dikter. Originalets titel: Six Significant Landscapes. I. Harmonium. New York 1923]. tolkningar av Erik Lindegren. Publ.: All Världens Berättare, specialjulnummer 1951, s. 77-81.
Vällust och vedergällning (Manuskript före renskrivning, 268 blad, diverse 20 blad samt 106 blad korrektur)
Vällust och vedergällning (Manuskript före renskrivning, 268 blad, diverse 20 blad samt 106 blad korrektur)
Resan till domen, korrektur
Resan till domen, korrektur
Artiklar till Svensk Lösen, från diverse personer, H
Artiklar till Svensk Lösen, från diverse personer, H
Artiklar till Svensk Lösen, från diverse personer, S-Ö
Artiklar till Svensk Lösen, från diverse personer, S-Ö
Svensk Lösen, verifikationer (1917) samt kassaböcker (1916-1918).
Svensk Lösen, verifikationer (1917) samt kassaböcker (1916-1918).
Resultat 1 till 100 av 42583

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.