Visar 47 resultat

Arkivbeskrivning
Strindberg, August
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Varia

Varia

August Strindberg: Swedenborg i Paris

August Strindberg: Swedenborg i Paris

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

Eleonora Strindberg: Brev till Oscar Strindberg

Eleonora Strindberg: Brev till Oscar Strindberg
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft

Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft

Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål

Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål

Strindbergs vistelseorter i utlandet

Strindbergs vistelseorter i utlandet

Diverse räkningar ordnade kategorivis

Diverse räkningar ordnade kategorivis

August Strindberg: Han och Hon

August Strindberg: Han och Hon

Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner

Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

Sällskap, föreningar, medlemskap, cirkulärskrivelser och inbjudningskort till...

Sällskap, föreningar, medlemskap, cirkulärskrivelser och inbjudningskort till utställningar

August Strindberg: Bokräkningar

August Strindberg: Bokräkningar

C.M. Carlander: Svenskt författarlif. 30

C.M. Carlander: Svenskt författarlif. 30

Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs

Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs

August Strindbergs dödsbo

August Strindbergs dödsbo

Strindbergs släktingar II

Strindbergs släktingar II

Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och or...

Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer

Fredrik och Herman Wrangel: Brev rörande August Strindberg

Fredrik och Herman Wrangel: Brev rörande August Strindberg

Biographica rörande August Strindberg

Biographica rörande August Strindberg

Brev till August Strindberg och Frida Uhl

Brev till August Strindberg och Frida Uhl

Carte de la Dzoungarie

Carte de la Dzoungarie

Brev till Strindbergs hustrur och barn från skilda personer

Brev till Strindbergs hustrur och barn från skilda personer

Telegram till August Strindberg

Telegram till August Strindberg

Diverse smärre strindbergsautografer

Diverse smärre strindbergsautografer

Visitkort med mera

Visitkort med mera

Gustaf Ranft: Teateraffischer

Gustaf Ranft: Teateraffischer

Greta Strindberg: 2 barnbrev

Greta Strindberg: 2 barnbrev

Brev till Strindberg från Karin, Greta och Hans

Brev till Strindberg från Karin, Greta och Hans

Nietzsche till Strindberg

Nietzsche till Strindberg

Brev från Frida Uhl till August Strindberg

Brev från Frida Uhl till August Strindberg

Emil Schering: Brev till Anna Bendixson

Emil Schering: Brev till Anna Bendixson

Bibliotekskvittenser, skrivelser från och rörande bibliotek

Bibliotekskvittenser, skrivelser från och rörande bibliotek

Joseph Seligmann Co: Brev till Littorins bokhandel angående Röda rummet

Joseph Seligmann Co: Brev till Littorins bokhandel angående Röda rummet

August Strindberg: Brev till Robert Blumenberg

August Strindberg: Brev till Robert Blumenberg

Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera

Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera

August Strindberg: Rom på en dag

August Strindberg: Rom på en dag

Ekonomica rörande August Strindberg

Ekonomica rörande August Strindberg

Greta Strindberg von Philp: Brev till Herr hoffotograf A. Nilsson

Greta Strindberg von Philp: Brev till Herr hoffotograf A. Nilsson

Brev från "Autodidaktos" till August Strindberg

Brev från "Autodidaktos" till August Strindberg

Material rörande Axel Strindberg

Material rörande Axel Strindberg

Brevväxlingar om Strindberg och strindbergiana

Brevväxlingar om Strindberg och strindbergiana

August Strindberg om sitt åtal [Giftas]

August Strindberg om sitt åtal [Giftas]

Strindbergs släktingar I

Strindbergs släktingar I

Förlagskontrakt och andra ekonomica

Förlagskontrakt och andra ekonomica

Diverse räkningar ordnade kategorivis

Diverse räkningar ordnade kategorivis

Kungliga biblioteket
Kontakta oss