Visar 1004 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Gamla innehållsförteckningar

Gamla innehållsförteckningar

Förteckningar, tryckta texter

Förteckningar, tryckta texter

Kuvert (elstatkopior)

Kuvert (elstatkopior)

"Teaterpjeser. No 2. II 1879".

"Teaterpjeser. No 2. II 1879".

Diverse

Diverse

Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-ko...

Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-kopia, 2 vikta blad.

Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Ka...

Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat.

Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.

Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.

E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.

E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.

Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.

Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.

Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst. Sammanlagt 8 blad.

Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst. Sammanlagt 8 blad.

Diverse

Diverse

Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt ar...

Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård. 13 maskinskrivna blad.

Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken (taget från Eyvind Johnsons saml...

Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken (taget från Eyvind Johnsons samling).

"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfun...

"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand. Maskinskrift, 32 sid.

Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i ...

Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås). 4 st, 1920-1930.

"Han blef lurad !, Westerås 1879".

"Han blef lurad !, Westerås 1879".

Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på ...

Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB. D-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, vt 1984. 54 blad.

Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexame...

Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885. Elstatkopia, 6 + 1 blad.

Bortglömd konstgård med Karlfeldt. Avesta tidning, 1989. Elstatkopia.

Bortglömd konstgård med Karlfeldt. Avesta tidning, 1989. Elstatkopia.

"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt".

"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt".

Karlfeldtiana

Karlfeldtiana

Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931. Trycksak, 2 blad.

Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931. Trycksak, 2 blad.

Tidningsartiklar, 1979-1983. Inkomna från diverse personer under åren 1981-1984.

Tidningsartiklar, 1979-1983. Inkomna från diverse personer under åren 1981-1984.

Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-188...

Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt). Elstatkopia, 3 dubbelvikta blad.

Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983. Beskrivning,...

Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983. Beskrivning, 4 blad.

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och k...

Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

Höglandsluft. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

En såningsman... . 1 blad.

Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 18...

Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Fragment, 1 blad.

Vildmarksdröm. 2 blad.

Vildmarksdröm. 2 blad.

När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.

När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.

Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892...

Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Dikter 1930-

Dikter 1930-

Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930...

Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 2 blad.

Min lust är född... . Fragment, 1 blad.

Min lust är född... . Fragment, 1 blad.

En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksv...

En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Vid svedjan. 2 blad.

Vid svedjan. 2 blad.

Grisen. 1 blad.

Grisen. 1 blad.

Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens N...

Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens Nyheter 25/1 1930. Omtryckt i DN 9/2 1930 (med bilaga). Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.

Ett lejon. Utkast, 1 blad.

Ett lejon. Utkast, 1 blad.

Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar...

Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 3 blad.

Vallfärd. 8 blad.

Vallfärd. 8 blad.

Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärlek...

Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvis...

Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor med titel: Spelmansvisor, 2. 1 blad.

Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.

Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.

Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.

Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.

En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.

En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.

Dramatik

Dramatik

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och k...

Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtry...

Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Nana. 1 blad.

Nana. 1 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.

Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärle...

Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utesluten i senare upplagor. 1 blad.

Diverse utkast, 1885. 10 blad.

Diverse utkast, 1885. 10 blad.

97. Andjakten. 1 blad.

97. Andjakten. 1 blad.

Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.

Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.

Vid skiljovägen. 2 blad.

Vid skiljovägen. 2 blad.

Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt ...

Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt i första upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. I sin helhet omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.

Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.

Du stulit... . 1 blad.

Du stulit... . 1 blad.

I tidig vinter... . 1 blad.

I tidig vinter... . 1 blad.

Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.

Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.

Avsked på Spov-ängen. 2 blad.

Avsked på Spov-ängen. 2 blad.

Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryck...

Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.

Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.

a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Samma...

a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Sammanlagt 1 blad.

Jag är muskig... . 2 blad.

Jag är muskig... . 2 blad.

Jag samlar agnar... . 1 blad.

Jag samlar agnar... . 1 blad.

Herrgårdshjon. 1 blad.

Herrgårdshjon. 1 blad.

Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och...

Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och kall... . Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 28, 1892. 2 blad.

Den sista blåklint... . 1 blad.

Den sista blåklint... . 1 blad.

En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.

En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.

Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.

Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898...

Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 1 blad.

Att med dig.

Att med dig.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

På mossig stam vi vila... . 1 blad.

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls vis...

Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls visbok). Tryckt i Idun årgång 13, 6/10 1900. Omtryckt med titeln: Kom i lunden !, i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.

Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.

Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.

Är du den rätta... . 1 blad.

Är du den rätta... . 1 blad.

Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- oc...

Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utkast, 1 blad.

a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 18...

a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 1898. b, Du är som en blomma på heden... . Sammanlagt 1 blad.

Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.

Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.

Väl sjöng jag... . 1 blad.

Väl sjöng jag... . 1 blad.

Då voro vi svånga... . 1 blad.

Då voro vi svånga... . 1 blad.

Brevfragment till Herr Amanuensen K. Wåhlin, 1894. 1 blad.

Brevfragment till Herr Amanuensen K. Wåhlin, 1894. 1 blad.

Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södr...

Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södra Dalarnes tidning 1897. Omtryckt i Fridolins visor och andra dikter, 1898. 1 blad.

När natten steg in... . 1 blad.

När natten steg in... . 1 blad.

Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. ...

Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 2 blad.

Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.

Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.

Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.

Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.

Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.

Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.
Resultat 1till100av1004

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.