Visar 42693 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland
Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Christian Callmer: Utbildning av bibliotekspersonal. Några fakta och synpunkter
Christian Callmer: Utbildning av bibliotekspersonal. Några fakta och synpunkter
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Viktor Rydberg : diverse
Viktor Rydberg : diverse
Jascha Golowanjuk: autografbok
Jascha Golowanjuk: autografbok
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs
Margit Wohlin: Ur Johanna Cassels brev till dottern Margit och sonen Arne 1911-1936
Margit Wohlin: Ur Johanna Cassels brev till dottern Margit och sonen Arne 1911-1936
Hugo Segerdahls samling
Hugo Segerdahls samling
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Ebba Richerts samling
Ebba Richerts samling
Helge Hagermans samling
Helge Hagermans samling
Maria Gripe: brev från Margareta Ivemark
Maria Gripe: brev från Margareta Ivemark
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Bo Cavefors samling av bokkataloger
Bo Cavefors samling av bokkataloger
Birgittasamlingen
Birgittasamlingen
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Anders Beckmans samling
Anders Beckmans samling
Peter Beijers boksamling
Peter Beijers boksamling
Nils Ferlins boksamling
Nils Ferlins boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Carl-Emil Englunds boksamling
Carl-Emil Englunds boksamling
Bo Hammarskjölds boksamling
Bo Hammarskjölds boksamling
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Nils Afzelius: brev
Nils Afzelius: brev
August Strindbergs breflåda från Genève
August Strindbergs breflåda från Genève
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
August Strindberg: Förenklad pianoskola
August Strindberg: Förenklad pianoskola
August Strindberg: Nya svenska öden
August Strindberg: Nya svenska öden
August Strindberg: Öppna bref till Intima Teatern
August Strindberg: Öppna bref till Intima Teatern
Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter
Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter
August Strindberg: Samvetsqval [Samvetskval]
August Strindberg: Samvetsqval [Samvetskval]
August Strindberg: Svenska Öden och Äfventyr
August Strindberg: Svenska Öden och Äfventyr
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Ur August Strindbergs Sjelfbiografi
August Strindberg: Ur August Strindbergs Sjelfbiografi
August Strindberg: Tag och Läs!
August Strindberg: Tag och Läs!
August Strindberg: Mitt Judehat
August Strindberg: Mitt Judehat
Dag Wirén: Noter till Semele
Dag Wirén: Noter till Semele
Hjalmar Branting: Strindberg fälld
Hjalmar Branting: Strindberg fälld
Étienne Baudry: La fin du monde
Étienne Baudry: La fin du monde
Thomas Babington Macaulay: Baco af Verulam hufvudsakligen såsom filosof
Thomas Babington Macaulay: Baco af Verulam hufvudsakligen såsom filosof
Björn Schildknecht: Partitur till Holländaren
Björn Schildknecht: Partitur till Holländaren
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
Frans M Franzén: Skaldestycken
Frans M Franzén: Skaldestycken
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket
Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
V.R. Kockström: Finsk språklära i sammandrag
V.R. Kockström: Finsk språklära i sammandrag
August Strindberg: Till Damaskus
August Strindberg: Till Damaskus
August Strindberg: Chrysaëtos
August Strindberg: Chrysaëtos
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: Orléanska Jungfrun
August Strindberg: Orléanska Jungfrun
August Strindberg: Ångbåtsbiljett
August Strindberg: Ångbåtsbiljett
Gösta Klemmings folkmusiksamling : tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling : tillägg
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel
Div. papper efter Edward Bäcklin : brev från Hjalmar Söderberg
Div. papper efter Edward Bäcklin : brev från Hjalmar Söderberg
Gustaf Munthe: 1 brev till kungl. sekr. Wennberg
Gustaf Munthe: 1 brev till kungl. sekr. Wennberg
Gunnar Tilanders självbiografi
Gunnar Tilanders självbiografi
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
August Strindberg: En blå bok och En ny blå bok
August Strindberg: En blå bok och En ny blå bok
Laine Lasmanis: Lettiska handskriftssamlingen vid Västerås stadsbibliotek
Laine Lasmanis: Lettiska handskriftssamlingen vid Västerås stadsbibliotek
Brev till Gärda Chambert
Brev till Gärda Chambert
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Den romantiske klockaren på Rånö
August Strindberg: Den romantiske klockaren på Rånö
John Stuart Mill: Om friheten
John Stuart Mill: Om friheten
August Strindberg: Min sista vilja
August Strindberg: Min sista vilja
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
August Strindberg: Fagervik och Skamsund
August Strindberg: Fagervik och Skamsund
August Strindberg: Folkstaten
August Strindberg: Folkstaten
August Strindberg: Wasa-sagan II: Gustav Vasa
August Strindberg: Wasa-sagan II: Gustav Vasa
1919, 1924-1927
1919, 1924-1927
1912, 1914, 1919 och 1924.
1912, 1914, 1919 och 1924.
Erik Axel Karlfeldt, pressklipp
Erik Axel Karlfeldt, pressklipp
Ragnar Josephson: Brevavskrifter
Ragnar Josephson: Brevavskrifter
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
August Strindberg: Akademien, Mina Nobel-Pristagare
August Strindberg: Akademien, Mina Nobel-Pristagare
Olle Hedbergs efterlämnade papper
Olle Hedbergs efterlämnade papper
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
Ernst Jacobssons efterlämnade papper
Ernst Jacobssons efterlämnade papper
Brev från Gösta Oswald till Ranveig Brodd : Brev till Brodd, Ranveig
Brev från Gösta Oswald till Ranveig Brodd : Brev till Brodd, Ranveig
Eduard von Hartman: Verldsprocessens väsen eller det omedvetnas filosofi
Eduard von Hartman: Verldsprocessens väsen eller det omedvetnas filosofi
Rikard Lindströms och Martha Rydell-Lindströms efterlämnade papper
Rikard Lindströms och Martha Rydell-Lindströms efterlämnade papper
Willhelm Nissers papper
Willhelm Nissers papper
Min politiska bana
Min politiska bana
Barndoms och ungdomsåren
Barndoms och ungdomsåren
Militärtiden
Militärtiden
Diverse
Diverse
Biographica
Biographica
Manuskript till föredrag, tidningartiklar, tal, tidningsklipp m.m.
Manuskript till föredrag, tidningartiklar, tal, tidningsklipp m.m.
August Strindberg: Flickornas kärlek
August Strindberg: Flickornas kärlek
Mina bästa minnen, skrifvet 1923. Inledning
Mina bästa minnen, skrifvet 1923. Inledning
Memoirer
Memoirer
Resultat 1 till 100 av 42693

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.