Showing 2 results

Archival description
Karlfeldt, Erik Axel Litteratur--historia
Print preview View:

Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt

  • SE S-HS Acc2005/66
  • Fonds
  • 1960-1993, odaterat
Avskrifter av Karlfeldt brev och andra skrifter, brev till Karl-Ivar Hildeman, m m.
1. Brev till Karl-Ivar Hildeman från Aagot Lidforss, Malin Lindblom, Erik Smas och Kungliga biblioteket, 1960-1988
2. Avskrifter av Karlfeldts brev och andra skrifter, odat.
3. Diverse: Kopior av dikter, "Om Karlfeldt i Svenska Akademien", lista över Karlfeldts boklån, pressklipp m m, 1992-1993, odat.

Olle Holmbergs papper

  • SE S-HS L128
  • Fonds
Olle Holmbergs efterlämnade papper, brev, manuskript av Holmberg och andra, avskrifter av Heidenstams brev.

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.