Visar 32 resultat

Arkivbeskrivning
Historia
Förhandsgranska utskrift Visa:

Konung Gustaf den förstes bedrifter

Konung Gustaf den förstes bedrifter

Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia

Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia

Drottning Kristina: autograf

Drottning Kristina: autograf

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Drottning Kristina: marginalanteckningar

Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredni...

Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper

Olle Hägers samling

Olle Hägers samling

Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar

Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier

Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750

Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750

Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung ...

Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI

Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av ...

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefv...

Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen

Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang

Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang

Isbergs biografikasamling

Isbergs biografikasamling

Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"

Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"

Skyddspass för János Székely

Skyddspass för János Székely

Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena

Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena

Lenindokument från Zürich

Lenindokument från Zürich

Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt

Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Christianus Rosbeck: Dissertation

Christianus Rosbeck: Dissertation

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Hertig Carls slacktarebänck

Hertig Carls slacktarebänck

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.