Visar 42498 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925. (Innehåller flera texter - Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie; Ur Legender: Legenden om fågelboet; Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden; Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet; Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst; Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen.)
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925. (Innehåller flera texter - Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie; Ur Legender: Legenden om fågelboet; Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden; Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet; Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst; Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen.)
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954. Uppsala 1955
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954. Uppsala 1955
Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940
Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Bromander, C. V.: Släkten Lidback.
Bromander, C. V.: Släkten Lidback.
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar. (Innehåller följande texter: Tösen från Stromyrtorpet [utdrag]; Tal vid nobelfesten 10 december 1909; Skolexamen [ur Kejsarn av Portugallien, 1914].)
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar. (Innehåller följande texter: Tösen från Stromyrtorpet [utdrag]; Tal vid nobelfesten 10 december 1909; Skolexamen [ur Kejsarn av Portugallien, 1914].)
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.
Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955
Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932
Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.
F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. 1908. Stockholm 1908
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. 1908. Stockholm 1908
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899.)
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899.)
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Livius, Titus: Roms konungasagor
Livius, Titus: Roms konungasagor
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Lindquist, Gustaf
Lindquist, Gustaf
Edström, Vivi: Episoder och enhet.
Edström, Vivi: Episoder och enhet.
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Olsson, Nils Ludvig
Olsson, Nils Ludvig
Ludvig, Nils
Ludvig, Nils
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.
Vinterballaden
Vinterballaden
Knudsen, Poul
Knudsen, Poul
Olander, Valborg [redaktion]
Olander, Valborg [redaktion]
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt
Fredgren, Bernt
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarne. [Recension.]
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarne. [Recension.]
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Fröding, Gustaf
Fröding, Gustaf
Ett minne
Ett minne
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Jerusalem II.
Jerusalem II.
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Revisionsberättelser
Revisionsberättelser
Kallelser till årsmöten
Kallelser till årsmöten
Protokoll
Protokoll
Stadgar
Stadgar
Diverse
Diverse
Lagerlöfstudier. 2. Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 2. Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 4. Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 4. Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöf, Selma. "Dockteaterspel". Med inledning och kommentar utg. av Ying Toijer-Nilsson. Malmö: Allhem
Lagerlöf, Selma. "Dockteaterspel". Med inledning och kommentar utg. av Ying Toijer-Nilsson. Malmö: Allhem
Brev. 1, 1871-1902. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Brev. 1, 1871-1902. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Afzelius, Nils. "Selma Lagerlöfs bibliografi. Originalskrifter". Färdigställd av Eva Andersson. Karlstad
Afzelius, Nils. "Selma Lagerlöfs bibliografi. Originalskrifter". Färdigställd av Eva Andersson. Karlstad
Edström, Vivi (red.). "Om Selma Lagerlöfs noveller". Stockholm: Biblioteksförl.
Edström, Vivi (red.). "Om Selma Lagerlöfs noveller". Stockholm: Biblioteksförl.
Medlemsförteckning
Medlemsförteckning
Brunius, Jan. "Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia". Karlstad
Brunius, Jan. "Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia". Karlstad
Lagerroth, Erland. "Selma Lagerlöf och Bohuslän : en studie i hennes 90-talsdiktning". Karlstad
Lagerroth, Erland. "Selma Lagerlöf och Bohuslän : en studie i hennes 90-talsdiktning". Karlstad
Volymer med mjuka ryggar
Volymer med mjuka ryggar
Ms, urklipp m.m.
Ms, urklipp m.m.
Styrelseberättelser
Styrelseberättelser
Lagerlöfstudier. [1]. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. [1]. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 3. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 3. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 5. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 5. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Kapitel I-V, IX-XIV, XLVI-XLVIII m.m.
Kapitel I-V, IX-XIV, XLVI-XLVIII m.m.
Brev. 2, 1903-1940. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Brev. 2, 1903-1940. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Arkivförteckningar och metadokumentation
Arkivförteckningar och metadokumentation
Manuskript till utgivna böcker 1944
Manuskript till utgivna böcker 1944
Brev till Ragnar Oldberg.
Brev till Ragnar Oldberg.
Brev till Tor Hedberg.
Brev till Tor Hedberg.
Brev till Herbert Grevenius.
Brev till Herbert Grevenius.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Resultat 1 till 100 av 42498

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.