Showing 58910 results

Archival description
Print preview View:

848 results with digital objects Show results with digital objects

Hugo Tamm och Sofia Tamm

- Sjukjournal för Sofia Tamm 1933
- Brev till Sofia Tamm från Hugo Tamm
- Renskrifter av brev
- Maskinskrivna kopior av Hugo Tamms brev till Sofia
- Hugo Tamms testamente
- Föredrag av Hugo Tamm

Sverker Sörlins arkiv

  • SE Q Handskrift 88
  • Fonds
  • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker

Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv

  • SE S-HS Acc2013/73
  • Fonds
  • 1771--1987
Samfundet Pro Fide et Christanismos arkiv innehållande protokoll, skrivelser, brev matriklar samt ekonomiska handlingar.

Samfundet Pro Fide et Christianismos

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

  • SE S-HS Vf24
  • Fonds
  • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Bellman, Carl Michael

Adolf Fredrik, Gustav III, Hedvig Eleonora

- Cantata zu fähriger Feyrung... (Stockholm, 1715)
- Apologue pour la fête de la reine (Stockholm, 1725)
- På...prins Gustafs födelse-dag den 13 januarii 1747
- Tal på latin med anledning av Gustaf III:s död, av Stefan Insulin 1792
- Sweriges tilkommande lycksalighet och flor, förutsedd wid .... Adolph Friedrics wal och lyckeliga ankomst til Stockholm
- Hyllningskväden till Adolf Fredrik (tryckta i Wismar, Rostock, Stralsund och Greifswald)
- Hyllningstal till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, framförd vid Strängnäs gymnasium (Strängnäs, 1751)
- Hyllningstal till Adolf Fredrik framfört vid Uppsala universitet (Uppsala, 1754)
- Wid det stormägstigste parets konung Adolph Fredrics och drottning Lovisa Ulricas höga krönings-fäst
- Memoire de la première arrivée de son altesse royale le prince Gustave (Uppsala, 1759)
- Hyllningskväde till Hedvig Eleonora, Karl XII m.fl. (författare Magnus Rönnow, 1704)
- In effigiem ... Hedewigis Elonorae (författare Magnus Rönnow, 1703)

Likpredikningar, gravskrifter och dylikt

Svarta häften, vissa av dem numrerade. Lista över titlar, i blyerts från tidigt 1900-tal. Tre avskrifter betitlade Personalia (rörande Charlotta Gyllenstierna, Carl Gustaf Wrangel och Sophia Gyllenstierna). Äldsta tryck "Thens rättfärdigas odödelige ähre-minne" (Karl XI) 1697

Övriga tryckta verk

1. Elias Brenner: Nomenclatura et species colorum miniatæ picturæ : thet är: Förteckning och proff på miniatur färgår [1680]
2. Fragment (s. 343) ur Delitiae philosophicae et mathematicae. : Der philosophischen und mathematischen Erquickstunden (1653)
3. 26e régiment de chasseurs au cheval (tr. Metz); OBS: bunden i medeltida pergament "antagligen belgiskt eller franskt antifonarium från 1300-talet" enligt notis på kuvert från Magnus von Platen 1959
4. Till Ludvig och Gustaf Ugglas vid deras Moders graf (1836)
5. Strengnäs Tidning 18 november 1865
6. Till hans majestät konungen vid dess besök i Strengnäs den 20 augusti 1877
7. Fabler på svenska (1800-tal)
8. Fatburen 1909:3, med dedikation till Herman Wrangel
9. Wranglars ära (Skokloster studies 2)
10. Sveriges ungdom 1907:20, med runa över Hugo Tamm
11. Om riks-rådet frih. Christer Bondes ambassade till England 1655
12. "Några landsmålsdikter" av Magnus von Platen, med dedikation till Helmuth Wrangel
13. "Mälarholmen Biskopen -- Biskopsstenarna" (1967), av Fredrik Berg med bilagt brev från förf. till Helmuth Wrangel
14. "Hos en båtbyggare i Mälaren" av Marianne Olsson (1963), med dedikation till Helmuth Wrangel. Med brev från författaren (intendent på Nordiska museet) om att få överta "den gamla ängsö-ekan på Säby"
15. Reglor för Höganäs stenkols-verks bolag samt Berättelse till resp. Intressenter i nya Bolaget för Höganäs Stenkols-verk (1826)
16. Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget. Bolagsordning 1927
17. "Den arbetslöse. En visa om de arbetslösas glädjefattiga och tunga levnadslott" 1928
18. "Skallran", 7 nummer 1912-13
19. Inbunden volym med adelssköldar (1700-tal)
20. Svenske poeter
21 (i egen kapsel): två volymer Svenska foderwäxter1-2 med torkade exemplar

Om biblioteket på Säby

- Listor från tidigt 1900-tal (även senare) rörande biblioteket på Säby: Nicanders katalog och böcker som saknas i den
- Listor över akademiska dissertationer
- Lista över saknade böcker
- Renskrift ur en bibel med Eric Wrangels notiser om sin familj
- Lånesedel
- Maskinskriven text om "Säby kannan"

Om släkten Wrangel af Lindeberg

- Mapp med handskriven lista över släkten Wrangel af Lindeberg
- Släktträd uppritat 1804 enligt Riddarhuset genealogier
- Maskinskriven redogörelse för släkten
- Antavla upprättad i slutet av 1800-talet
- Förmyndarhandlingar rörande Herman och Hertha von Below
- Intyg från Riddarhusdirektionen för Brita Lovisa Wrangel och Marit Theresia Wrangel

Brasskärm

Målad silkesduk på metallram som visar en scen när man håller upp den mot en ljusskälla. Har tillhört Otto Ludvig Wrangel

Whistkortlek

Whistkortlek "Reichs-Karte Whist 53 Blatt herausgegeben von der Altenburger-Spielkartenfabrik". De klädda korten föreställer Kaiser Wilhelm, Zeppelin m.fl.

Ulrika Eleonora, Fredrik I, Sofia Albertina

- Swea sorg och afsaknad tå then stormäkstigsta ... drottningen ... Ulrica Eleonora ... sköt sin ... lefnad (Stockholm, 1741)
- Tankar öfwer ... Ulrica Eleonoras död (Stockholm, 1741)
- Sorge-sång öfwer den stora Sweriges drotning Ulrica Eleonora (Stockholm, 1741)
- Den stormäktigste konungs och herres, konung Friedrich den förstes ... personalier (Stockholm, 1751)
- Guds barnas serskilta privilegier (författare Eric Benzelius, Stockholm 1744)
- Die durch den tödtlichen Hintritt der...frauen Ulrika Eleonora (Stockholm, 1741)
- Berättelse om ... drottningens Ulricae Eleonorae sidsta siukdom (Stockholm, 1741)
- Personalia magnae dominae ... Udalricae Eleonorae (Stockholm, 1742)
- Sermon funebre de sa majesté Ulrique Eleonor (Stockholm, 1742)
- Oratio panegyrica immortali serenissimae ac potentissimae principis Ulricae Eleonorae (1742)
- Mnemosynon ... Ulricae Eleonorae (Stockholm, 1742)
- Underdånigst sorge-qwäde öfwer...Ulrica Eleonora (Stockholm, 1742)
Kapsel 2:
- Genethliacon in ... Ulrica Eleonorae ... clarissimos natales (Stockholm, 1720)
- Till Ulrika Eleonoras namnsdag (Stockholm och Hamburg, 1741)
- Underdånig fägnad ... då ... Ulricae Eleonorae födelse-dag firades (Stockholm, 1741)
- Swea Rikes klagan förwandlad i frögd, uppå then af hans kongl. maj:t ... påbudna allmänna lof- och tacksägelse-dagen öfwer freden (Stockholm, 1743)
- Tacksägelse-tal för ... Sophia Albertinas hugneliga födelse (Stockholm, 1753)

Familjen Wrangel och deras släktingar

- Elsa Ebba Bagge af Berga (två tillfällestryck, 1714)
- Pehr Bagge af Berga (1712)
- Elsa Ebba Fleming (1734)
- Carl Gustaf Wrangel (utan år)
- Christer Bonde av Laheila (tre tryck, 1712 och 1713)
- Anna Catharina Wrangel (1724)
- Ingeborg Fleming (två tryck, 1725)
- Sophia Gyllenstierna och nyfödda dottern Eva Wrangel (tre tryck, 1722)
- Eric Dahlberg (fyra tryck, 1703)
- Ebba Christina Cruus (1699)
- Hedvig Eleonora Wrangel (utan år)
- Carl Johansson Sjöblad, friherre (1697)
- Carl Gyllenborg (fyra tryck, 1746 och 1747)

Fotografier

- 2 fotoalbum med bilder av släktingar till släkten Wrangel, bl.a. af Ugglas, de Geer, Leijonhufvud m.m.
- Löst liggande fotografier av medlemmar ur släkten Wrangel, bland annat släkten Wrangel framför Riddarhuset och Roggeborgen
- Fånöö och Säby
- Landstormsövningen vid Malmköping 1920
- Fotografi av ett brädspel som numera finns i Livrustkammaren

Diverse handlingar

- Lösa blad med recept och huskurer (1700-tal)
- Vid general Fredrik Ulrik von Essens död (avskrift)
- Avskrift i blyerts (1900-tal?) av en text med rubriken "Karakteristik över Gustav III"
- Handlingar rörande "soldaten Nils Hök", med "Gubben Höks minnen från sina krigs- och tjenstgöringsår", bland annat om fångenskap i Finland 1809, daterat Aspö fattighus 1866
- Redogörelse för en båtolycka 1796
- Ekonomiska dokument, bl.a. rörande olika gårdar och torp under Säby
- Lösa blad ur redogörelser av senare datum

Skisser, akvareller, bilder och kartor

Kapsel 1:
- Krokier, skisser, ritningar och akvareller
- Diverse skisser för ombyggnad av Säby corps de logis sannolikt omkring 1835
- Skissblock tillhöriga Adolf Herman Wrangel och Helmuth Wrangel
- Ritning över en torklada för tegel
- Fortifications ritningar af herr baron Ulric Wrangel 1782
- Gravyrer över landskap och byggnader, bland annat i Barcelona
- Lista över konstverk på Fånö m.m.
- Karta över Kungl. Södermanlands regementes kasernområde och övningsfält 1935
Kapsel 2:
Tryckta planscher och porträtt:
- Sveriges regenter (1874)
- Porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer (1841)
- Margaret. Ett minnesalbum utgivet till förmån för kronprinsessan Margaretas minnesfond (1920)
- Kvär-Maja. Målning af A. Zorn (1903)
- "Julrosor", dikt ur tidning med illustration
- Kronprins Gustaf (tryckt 1903)
- Bilder på byggnader och personer från kuvert med påskrift Terese Tamm

Säby, Oppeby, Husby och Dalby

- Utgifter på Production af säd, hö och brännvin från 1835
- Förslag till salpeter-lada, kontrakt 1813 om hållande av trosshäst, reseräkning 1825 m.m.
- Tableau öfver Skörden vid Säby och Oppeby
- Ett häfte med första rubrik "Inspector Ostermark vid Säby" med några lösa lappar
- Conto öfver grödan vid Säby, Oppeby, Husby och Dahlby 1831
- Bunden volym med räkningar över spannmål, utsäde, brygd med mera
- Charta öfver wattuleden emellan Träsket och Marsiön emellan Björkeby och Åby ägor belägen (1762)

Herman Wrangel 1860-1939

- Skrivelse angående tvist med aktiebolaget Radiator, rörande patent
- Handlingar rörande förmyndarskap m.m.
- Kort från Svenska pansarbåtsföreningen
- Intyg på medlemskap från Föreningen Södermanlands länsmuseum
- Från lysningsakten mellan Herman Wrangel och Sofia Tamm samt kvitton från Allgeimenen Stiftung der Familie von Wrangel samt Sörmländska Landtmännens Arbetsgifvareförening (tidigare i sv. dokumentportfölj)

Husby, Aspö prästgård, olika bolag

- Kostnadsförslag över ladugårdsbyggnad vid Husby, kostnadsberäkning för tegelbruk m.m.
- Handlingar rörande väg -och markindelning Husby
- Anteckningar öfver diverse onera och utgifter, tabell öfver sjön Mälarns högsta sommarflöden från år 1774 till 1851; maskinskrivet protokoll för bolagsstämma i AB Förstaden Midsommarkransen 1912, tryckta bolagsregler för Hornskulls silververk m.m.
- Kartskiss med anmärkningar och kommentarer till "Nordstrands Karta öfver Säby"
- Aspö Prestgårds handlingar

Lurö och Litselås Documenter

ll
Med innehållsförteckning från 1754 över dokument som "angå frälsehämmanet Litselås" numrerad 1-15, bland annat:
1: Köpebrev, original utfärdat av Johan III, delvis defekt sigill
2: Riksrådinnan fru Elsa Cruus gåvobrev på Litselås i original 1712
3: Kongl. redactions commissionens relaxation på Litselås i avskrift, 1671
Pergamentbrev daterat 1658 om Lurö

Tibble

- Köpekontrakt, köpebrev och fastebrev på Tibble
- Utsäde 1794
- Utgifter 1808
- Inbunden volym med hölängder mm
- Osorterat om Tibble men ev. också om andra egendomar

Diverse

- Tryckt ark "Beskrifning angående Wägg-ohyrans genast dödande och fullkomliga utrotande"
- Handskriven lapp om att göda kreatur

Carl Otto Wrangel 1811-1891

- Avskrifter rörande Edeby fideikommiss, köpehandlingar, försäljning (även rörande Sofia Charlotta Wrangel f. Leijonhufvud)
- Testamente för Sofia Charlotta
- Handlingar rörande Säby
- Ett brev till Carl Otto Wrangel 1869 från (föräldrarna till?) George Norlin (1871-1942), univ. of Colorado
- Förmyndarräkning
- Reglemente i sadling, packning, afsadling, hälsning, tältstädning m.m. (...) för Kongl. Lif Regements Husar Corps tillhörig lieutenant friherre C.O. Wrangel
- Avlöningslistor 1831-1859

Arvid Ulrik Wrangel 1764-1809

- Auktionsprotokoll över avlidne Arvid Ulrik Wrangel, hållet på Säby 1809. Ett häfte och en lös lapp
- Räkningar m.m. i Arvid Ulrik Wrangels dödsbo till förmån för Marie Silfvernagel och Lovisa Vangler 1813-1815
- Rättsprotokoll
- Dokument rörande Säby

Aspö skola

- Räkningar rörande Aspö skola, bland annat räkningar över "fribrödsbarnens" kost och logi, reparationsarbeten, inköp, lärarens lön
- Historik ang, skolväsendet i Aspö. (Till) H. Baron Herman Wrangel af kontraktsprosten Sohlberg Strengnäs (1897)

Mejerijournaler med mera

- Kostnadsförslag till en loge med sammanbyggdt vandringshus och halmlada vid Löth i Strengnäs landsförsamling
- Sammandrag af Mjölk Journaler 1885-1886
- Mejeri-Journal 1896-97
- Inbunden volym: Tabeller över kalvning och provmjölkning 1898-99
- Inbunden liggare, ej ifylld (2 st)

Räkningar och kvittenser 1775-1815 (bland annat för Hedvig Ulrika Posse och Arvid Ulrik Wrangel)

Räkningar och kvittenser:
1775 (med två häften, varav ett i brokadpapper)
1777
1778
1795
1779 (med kontrabok i brokadpapper)
1780 (med två kontraböcker i brokadpapper)
1781
1786
1787
1787-99 rörande H.U. Wrangel
1788
1790
1791
1793
1794
1795
1797-1807 (i samma bunt, bland annat kvittenser från Arvid Ulrik Wrangel i Finland under kriget mot Ryssland)
1802
1803
1804
1805
1807
1805-10 i en volym (bland annat ett häfte från Apoteket Lejonet 1809)
1811-12
1806-1815 (i en bunt)

Tibble

Noggranna uppgifter om hö, potatis, tjänstefolk och annat som rör gården vid Tibble, men även Bagarshammar. Häfte med uppgifter om pigornas löner, uppgifter om utmätning med mera. I ett eget häfte protokoll över auktion vid Tibble 1850.

Inlösta reverser

Räkningar och reverser, bland annat:
- Ett häfte innehållande "Öfverste Lieutenant Klingsporres bref om lånets uppsägning 1831"
- "Lindebergs bref om slutliquiden i Grefve Wrangels Conqurs"
- Räkning skriven och signerad Karl August Nicander 1822
- Inlösta reverser under min änko-tid

Hökarens och kryddkrämarens räkningar

Räkningar och kvittenser, listor på inköp, med bland annat följande etiketter:
- Nya Hökarns räkning och Pris-Curante
- Hökar Runngrens räkningar för Hösten 1836
- Hökarns och Krydd Krämarns obetalta räkningar för Hösten 1839
- Hökar och Krydd Krämar räkningarna för Hösten 1837
- Detta är Hökarns och Krydd Krämarns obetalta räkningar för Hösten 1840

Esters bok i pergamentrulle

Pergamentrulle med hebreisk text på träfästen. En vidhängande lapp daterad 1932 med text på tyska som anger att rullen innehåller Meghillath = Esters bok och förmodligen nedskrivits på 1600-talet

Äktenskapsförord och testamente

- Äktenskapsförord med lagfart
- Arvskifte efter farbrodern G. U. Wattrang
- Förmyndarräkning undertecknad morbrodern Samuel af Forselles
- Likvid med herr J. Wattrang
- Handlingar med påskrift "Fröken Wattrangs testamente"

Diverse räkningar och kvittenser

Räkningar och kvittenser, bland annat:
- 1782 års räkningar och kvittenser
- Fröken Charlotte Wattrangs års-räkning från 1 novembre 1798 till den 1 novembre 1799
- Nota på omhänget och tilbehöret til en antique säng af silver moir
- Liquid med torparen Anders Jansons änka och barn uti Källstugan vid deras avflyttning 14 mars 1842
- Nota på den utsatta potatisen våren 1849 vid Tibble
- Nota över skor till tjänstefolket 1850
- Motbok med apoteket i Daga härad 1849 och1850
- Husesyn vid Tibble soldattorp hösten 1840

Kokböcker

- Kokbok tillhörig Elsa Ebba Fleming, daterad 1706, med maskinskriven avskrift i egen kapsel
- Kok-Bok (2 st inbundna volymer, med lösblad och tidningsurklipp). Innehåller även instruktioner för husan, underhusan och kammarhusan samt menyer från jaktsäsonger 1920-30-tal
- Kokbok ca 1920-tal, 2 st häften
- Kokbok (inbunden, tillhört Elise Wrangel (f. 1860)

Sterbhus

- Tryckt tillkännagivande om Brita Charlotta Wrangels död 26 september 1850
- Häfte med påskrift "Högvälborna Fru Friherrinnan Wrangels Sterbhus 1850" med räkenskaper och diverse redogörelser. I slutet ett löst blad med överskrift "Bortgifvet af Mammas saker"
- Diverse räkningar för sterbhuset
- Auktion vid Tibble 1850 och 1851

Diverse utkast och manuskript

En samling lösblad innehållande bland annat följande verser:
- Om vandrande juden
- På Otto dagen
- Bonde visa över Riksdagen i Polen år 1328 (öfversättning)
- Min brud lef väl i frid!
- Gratulationsvers där alla verser slutar på stavelsen -era (gratulera, flera, genera, harangera m.m.)
- Vers om "Reuterholm"
- Verser med anledning af Biskopswalet i Strengnäs Stift d. 28 nov. 1838
- "Hwar är Wrangel?"
I eget omslag: Tillfällesvers från början av 1800-talet, bland annat:
- Afbön till Stadsfiskalen Berg i Strengnäs af studenten Gravallius, inlemnad till Domprosten
- Verser ämnade att sjungas den 1sta Maj 1791
- Eventuellt några verser av Nicander
- Sång af Gårdsfolket med flere vid Lagnö den 25 Marts 1816
- Catalog på Fruntimmers Fakultetens föreläsningar i Lund skottåret 1804
- Den förargerliga hatten
- Notskrift "Waltz, composé par Monsieur Haydn"
- Vid de kong. personernas resa genom västra Vingåker år 1805
- Brev från "de blå gåssarne i Malmköping" som fått veta att "fröken på Jacobsberg vare så gott som utan solhatt" och därför samlat ihop till en sol-skrålla
- Huru det går till på en bal
Results 1 to 100 of 58910

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.