Print preview Close

Showing 60304 results

Archival description
Print preview View:

868 results with digital objects Show results with digital objects

Karl-Erik Johansson i Backe arkiv

 • SE Q Handskrift 225
 • Fonds
Arkivet efter Karl-Erik Johansson i Backe omfattar 1.5 hyllmeter.
Vid förtecknandet har den inre ordningen som förelåg vid leveransen följts.
Arkivet har kategoriserats enligt följande: B Manuskript och egna verk, C Korrespondens och D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet. Denna serie innehåller handlingar rörande litterär produktion, som bland annat består av brev rörande manuskript. F Övrigt innehåller en volym med Kerstin Johansson I Backe handlingar.
Tidsmässigt omfattar arkivet 1945 – 1990-tal.

Untitled

Wilhelm "Wille" Sundqvist arkiv

 • SE Q Handskrift 223
 • Fonds
Arkivet efter Sundqvist omfattar ca 4 hyllmeter och består av Personliga handlingar, Manuskript och egna verk, Korrespondens, Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet och Samlingar. Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den ordning som rådde vid leveransen. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning, förutom volymerna A4:2 och C1:1-C1:3 som är spärrade fram till 2035.

Untitled

Gunnar Hallströms arkiv

 • SE S-HS Acc2002/14
 • Fonds
 • 1880-1976
Arkivet innehåller anteckningar, brev, pressklipp, handlingar ordnade efter ämne t.ex Gröna Lund och Björkö m.m. Handlingarna förvaras osorterade i lådor.

Untitled

Ärkebiskopen, runstenen vid Stora Alby på Adelsö, Svenska naturskyddsföreningen , m.m.

- PM Thord-Gray m.m.

- Brev och vykort till Gunnar Hallström 1933-1934

- Idéskisser till Svenska naturskyddsföreningens plakett

- Frimärken med motivet Svenska flaggans dag och Giv ett handtag åt svenskbyborna (1929?) samt förlaga till frimärkena

- Underlag till sorgebrev för Hilda Hallström

- Brev, koncept och telegram till och från Ludvig Nobel år 1927

- Ärkebiskopen 1926-1930 (pressklipp)

- Ärkebiskopen nr 2 1926, 1928 (diverse anteckningar)

- Brev från fil. doktor Hanna Rydh till G. Hallström angående runstenen vid Stora Alby, Adelsö samt koncept rörande samma sak

- Koncept och diverse anteckningar 1936 och 1939

- Fotografier (3 st) 1933, 1939

- Manuskript; dikter G. Hallström

- Manuskript; Saga G. Hallström

- Anteckningar om älvor, älvkvarnar, smörjning och källor samt manus och anteckningar om vagnar (även guldvagnen vid Salviks skär)

- Birkakomplexet. Nytt läge! (koncept, anteckningar m.m.)

- Om konst: tidningsklipp, anteckningar

- Pressklipp

- Brev och avskrifter

-Räkningar och kvitton

- Fotografier

- Diverse anteckningar, PM och småtryck

Vendels kyrka och Vendelstenen, Gamla Uppsala, Björkö, m.m.

- Vendels kyrka och Vendelstenen (anteckningar, brev, pressklipp, småtryck)

- Jul (anteckningar)

- Gamla Uppsala (anteckningar, brev, pressklipp)

- Om fiske (anteckningar)

- Grindsbacka ”övre logen” (anteckningar, PM)

- Gamla vägar (anteckningar)

- Barnen, övrig släkt

- Vetenskapliga anteckningar och uppslagsidéer rörande Björkö

- August Johansson (anteckningar rörande Siverts segelbåt, Björkqvist, De gamla Björköbönderna)

- Moster Emma, slutet (anteckningar, dagboksanteckningar 1924, fotografi, brev till konstnären G. Hallström)

- Johanna och hennes son (PM, anteckningar)

- Koncept samt diverse anteckningar rörande Björkö

- Pressklipp Mälaren

- Kvitton 1923

- Sorgebrev adresserat Gunnar Hallström + vykort

Ferdinand Bobergs samling

 • SE S-HS L57
 • Fonds
 • 1880 - 1942
Samlingen innehåller brev, biographica, dagböcker, personliga reflexioner, anteckningar om olika ämnen, teckningar och dagböcker från resor med mera
Samlingen beståg av acc1965/35

Untitled

Fotografier och reproduktioner av verk m.m.

L57:8:5, Fotografier av verk, av Ferdinand Boberg resp. Anna Boberg

1. Ferdinand Boberg, totalt 30 st.
• Landskap och byggnader (Borgå, Fagervik, Åbo m.m.), 25 st
• Interiörer (= arbetslivsbilder)

2. Anna Boberg, totalt 44 st.
• 1) Landskap, 31 st.
• 2) Arbetslivsbilder, 5 st
• 3) Interiörer, 8 st.

L57:8:6, Reproduktioner av verk, Ferdinand Boberg resp. Anna Boberg
1. Ferdinand Boberg, 3 st.: Porträtt, samt bild av skulpturen S:t Göran och draken
2. Anna Boberg, 5 st.: Landskap

L57:8:7, Kartor, handritade, tusch och blyerts
1. Skandinavien
2. Nordnorge

Porträtt, grupporträtt, samt exteriörer/ interiörer

L57:8:1, Porträtt, Ferdinand Boberg

L57:8:2, Porträtt, Anna Boberg
1. Lofoten, 39 st.
• Vid staffliet
• Båtbilder
• Fiskeribilder
• Snöbilder
• Klippbilder
• Tältbilder
• Diverse Lofoten

2. Diverse porträtt, 6 st.

L57:8:3, Grupporträtt, Anna Boberg
1. Anna & Ferdinand Boberg, 15 st.
2. Diverse grupporträtt, 6 st.

L57:8:4, Exteriörer och interiörer
1. Exteriörer, 6 st.
2. Interiörer, 5 st.
• Vintra
• Blecktornet

”Affärer”

Brev, ca 1915-1926
Pressklipp
Ekonomiska handlingar/ kontrakt (kassabok, kvitton, hyreskontrakt). Ca 1914-1938
Dossié: Göteborg (brev, anteckningar)
Dossié: Göteborgs musei rit- & målarskola (brev, anteckningar)
Dossié: Göteborgsskolan. Kladd till skrivelse till förbättringar… elevanteckningar m.m.
Manuskript och utkast (inkl. brevutkast). Bl.a. om förslag till nytt bostadskomplex på Mariaberget, Sthlm)
Diverse anteckningar

Björkö. Topografi, arkeologi m.m.

Skisser (= visar lägen för arkeologiska fynd)
Fotografier, Hemlandet Björkö (Älvkvarnar/skålgropar)
Brev
Pressklipp, 1938
Dossié: Björkö och Birka: Anteckningar, pressklipp
Dossié: Björkövård. Bystajordens förändringar och andra anteckningar om bystan: Anteckningar, fotografier (Våren 1927, 27/4, Bystan)
Dossié: Diverse arkeologi och anteckningar om fornfynd
Manuskript: Föredrag om Björkö (tysk översättning)
Manuskript, Arkeologi, Björkö. Stenrösena och strandpålarna nedanför Bystan. 1 blad
Diverse anteckningar

Diverse Björkö-studier

Tryck (Cirkulär; blad ur skönlitterärt verk, fragment;
Diverse anteckningar och PM (inkl. Björkö-ärenden m.m.)
Anteckningar: Recept, huskurer m.m.
Brev m.m. (inkl. ”sorgebrev” = tillkännagivande av Anders Lunds död 1911)
Teckningar (ca 1902)
Pressklipp, ca 1880-1938

Björkö, Mellangården

Småtryck
Fotografier (tryckt fotoalbum, Ol-Pers-gården i Skogbo, Östervåla)
Div. MS, visor, verser m.m.
Div. MS, pjäser ?
Dagbokanteckningar, 1935-1936
Fotografier, personer, mindre format (bl.a. visitkortsporträtt)
Fotografier, personer, större format (bl.a. Gustaf Cederström på lit de parade, porträtt av G. Hallström 1939, samt bild från bankett i Stadshuset, efter 1923)
Fotografier, blandat, bl.a. Björkö Borgby, före röjning av platån
Anteckningar: Signe
Hyreskvitton, Björkö/ Affärer med Björköborna (kontrakt, anteckningar)

Björkö by, del II

Anteckningar “Göromål året rundt”
Anteckningar: Johanna
Anteckningar: Anders och Kristin
Div. anteckningar, manuskript, studier, Om Östergården m.m. (?). ca 1902-1908
Anteckningar: Inredning i Fias stuga
P.M. ang. Johan Eriksson i Vestergården. 1916 -1917
Div. MS & anteckn., dagboksanteckningar? (Björkö, Fia, om julen m.m.)

Björkö by, del I

Protokoll, auktion på Björkö. 1/3 1917
Brev (liggandes i en korg i Britas skrubb, 1905?)
Äldre handlingar rörande Björkö (?), ca 1600-1700-tal
Diverse anteckningar
Björkö – bebyggelsen utanför byn

Uppland diverse, 1100 år

Diverse pressklipp,
Anteckningar (bl.a. Naturskyddsföreningen),
Protokoll (NSF:s styrelse 1927, avskrift),
Brev, artiklar och handlingar,
Vykort,
Fotografier

Gröna Lund, Mariamålningar, släkthandlingar m.m.

Manus, korrektur m.m., 1911
- Tryck: ”Konst”, 2 nummer (1911:1-2). (Gunnar Hallströms text om Carl Larsson)
- Korrektur med blyertsnoteringar av Gunnar Hallström till samma nr av ”Konst”

Gröna Lund, 1923 - 1932
- Brev
- Utredning om Gröna Lund, 1923
- Första programmet 1923
- Handlingar, 1931
- Ritningar, 1923, 1929, 1931 (1 omslag)
- Kontrakt
- Fastighetshandlingar (avskrifter)
- Pressklipp

Diverse släktrelaterat m.m., ca 1880-1976
- Gravbrev (Skoglund), 1880
- Äktenskapsförord 1915
- Karl-Yngve Hallström (f. 1908): Diverse biographica
- Karl-Yngve Hallström: 50-årshyllningar, 1958
- Karl-Yngve Hallström: ”Furusundsspelen”, 1958
- Karl-Yngve Hallström: Juridiska handlingar (tingsrätts- resp. hovrättsdomar 1973)
- ”Familjenotiser och urklipp” (släktrelaterat), brev, fotografier, pressklipp
- Hyreskontrakt 1969, 1976

Mariamålningar m.m. ca 1910-tal-1941
- Fotografier, 7 st. (GH:s hustru & barn, ca 1910-tal, bl.a. intill Ansgarsmonumentet på Björkö)
- Tryck: ”Konstvärlden”, nr 3, 1941
- Diverse brev, ca 1927 (Bl.a. till Emma Zorn, f. Lamm)
- Lukasgillet m.m. (manuskript, anteckningar, avskrifter m.m.)
- Om skolmålningen i Maria folkskola, Stockholm:
• Brev till Gunnar Hallström (+ utkast): Lidman, Eriksson, ca 1922-1926
• Div. anteckningar, brev, skisser, pressklipp, ca 1927-1930
• Kontrakt 1926 (Maria folkskola)
• PM utredning m.m.
• Anteckningar för tidningsartikel eller skrivelse till kommittén
• Brev angående ekonomin för skolmålningen, ca 1930-1935
• Div. handlingar inkl. pressklipp och brev, ca 1939-1941
• Brevväxling om skolmålningen m.m., 1936-1939
• Konstnärliga anteckningar, Edvin
- Skisser till ”Valborgsafton”

Björkö: Fornvård m.m.

A. Fornvård Björkövård
-1931
-1932, SAK, Bl.a. Röjningsregler
-1933
-RA, PM anteclkningar 1933
-Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, diverse anteckningar
-Brev från Erik Almqvist 1922
-Frågor och svar från Professor E. Lönnberg
-Brev till Hallström 1930-tal
-Fårarbete, PM
-Anteckningar om fornfynd på Björkö 1925-1926
-Koncept och diverse anteckningar och PM rörande bl.a. telefon till Björkö. Koncept till Curman, 1930-tal

B. Björkö som nationell helgedom. Mål, medel, experiment
-Korrespondens med Curman 1934, Arrendeanteckning
-Älvkarlsfonden, anteckningar och koncept 1930-1932
-Björkövård 1930
-Aktuellt, Björkövård oktober 1932
-Björkövård 1930, Aktuellt för kyrkoinvigningen midsommardagen
-Björkövård 1929
-PM till RA om arrendet
-Björkövård 1928
- Björkövård 1927
-Björkövård 1925-1928
- Björkövård 1924, förslag till bofast tillsyningsman
-Björkövård 1922 (?). Anteckningar och text till Björköfilmen

C. Runstenar, Björkö
-Anteckningar om ”Dybecks Runa”. Innehåller fotografier

D. Artikel mot Näsström (Svar på publicerad artikel)

E. Curman och Gustawsson
-Korrespondens 1934-1935. Thord

F. Korrespondens 1935
-Karl Alfred Gustawsson

G. Korrespondens Curman, Gustawsson 1934

H. Korrespondens Curman, 1932, okt. nov.

I. ”Strid för Björkö”
-Akt om Curman och Björkö 1932-1940

J. Gröna Lund I
-Traditionen
-Förteckning över kartor
-Anteckningar till bebyggelsehistorien
-Anteckningar (övriga?)
-Historik över Djurgårdsstaden. Anteckningar om Djurgårdsstadens öden

Tryck

- Diverse småtryck
- Tidskriften Loke (2 st), utgiven av socialistiska ungdomsförbundet
- Tidningen Arbetaren, nummer 11 år 1993
- Tidskriften Röster i radio, nr 49 år 1950

Diverse

- Pass
- Carte de sejour
- Medlemskort författarföreningen
- Legitimationskort Stockholms högskolas studentkår
- Militär inskrivningsbok
- Kuvert med tysklandsminnen
- Royaltyredovisning 1973
- Bilskattkvitto 1949
- Meny Gyllene freden
- Kuvert från Sovjetunionens legation
- Utdrag ur protokoll från Skutskär och Älvkarleby församlingars pastorats kyrkoråd rörande att flytta Dagermans grav från Danderyd till Älvkarleby 25/6 1964.
- Ex Libris Stig Dagerman
- Litteratur 3.pris Dagerman 1940
- Biographica rörande andra personer (Brev och fotografier till Röda Korset för att söka reda på Ferdinands bror som försvann i öst efter krigsslutet. Anna är Ferdinands mor och Annmaries farmor. Anna kallades i sin ungdom för Röda Anna).

Underlag

- 2 st. anteckningsböcker från "ingen går fri"- regisserandet, våren 1949 i Malmö
- 1 spiralblock med anteckningar till Bröllopsbesvär "så ung och redan så skeppsbruten"
- 4 st. spiralblock (1941-1942?): Litterära försök Stig Jansson, Råttan i gropen (utkast?), Mitt namn är Stig Dagerman, Före och efter Stalingrad.
- 1 anteckningsblock, Redaktör (redaktör 40-tal?) Stig Dagerman, Albygatan 18 nb, L:a Alby, Sundbyberg innehåller bland annat anteckningar om boken Sällsam frukt (strange fruit) som stig recenserar. 1943?
- 1 anteckningsbok med fraser

Brev

Brev till och från Stig Dagerman

Omslag 1: 2 brev från f.d. skolkamraten vid Södra Latin Eskil Hellner, 1941-1942

Omslag 2: Tackkort, telegram, inbjudningskort, vykort, jul- och födelsedagshälsningar, kallelser m.m. 1943-1950

Omslag 3: brev från Stig Dagerman till Ferdinand och Elly Götze, julen 1944, 1 brev till familjen Ferdinand Götze med ett begravningskort ”till minne av Ester” (med en dikt ”till mamma” av Stig Dagerman, 30 januari 1946.

Omslag 4: 29 brev till Stig Dagerman A-Ö, 1946-1953

Omslag 5: Förlagskontrakt

Diverse manuskript

- Den dödsdömde (drama). Jämför Samlade skrifter 6 sid. 5-102

- Sorgeår (drama)

- Streber (drama). Jämför samlade skrifter 6 sid. 129-263

- Sommarens skepp (filmutkast). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 351-365

- Sommarens skepp (filmutkast, av allt att döma aldrig fullbordat). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 394

- Försök att bemöta Jarl Donnér som i artikeln "Tankar om teater" i GHT 14 juli 1948 haft synpunkter på Dagermans teaterartikel "Entrérepliker" i Prisma nr 2 1948

- Öppet brev till de flesta svenska författare (opublicerat), Franska missuppfattningar och svenska, Väckningsvisa

- Diverse, bland annat kladd till brev till Stig Ahlgren (Aftontidningens dåvarande kulturredaktör)

- Någon som en gång hört Dagermans föredrag om den ensamma människan och känt sig vara tvungen föra fram synpunkter, sin egen livssyn.

- Tror ni på helvetet? (enkätsvar). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 243-244

- Vad önskar sig en ungdom? (enkätsvar). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 237

- Ingen går fri (från redigerandet av skriften, Malmö våren 1949. Jämför Samlade skrifter 7 sid. 5-128, 367-369

- Tysklandsföredraget? (någon gång efter Tysklandsresan 1946)

- Tror vi på människan? (enkätsvar i Vi nr 3 år 1950, från arbetet med enkätsvaret). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 247-249

- Dagsedlar, diverse. Jämför Samlade skrifter 9

- Främmande, inte återsända manuskript till tidskriften 40-tal

Artiklar

- Genom de hängdas träd (artikel i Tysk höst). På baksidan arbetsutkast till nidvisa/dagsedel. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 112-114

- De ovälkomna (artikel i Tysk höst). På baksidan arbetsutkast till nidvisa/dagsedel. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 65-67

- Tysk höst (artikel i Tysk höst) och Retur Hamburg (artikel i Tysk höst). Jämför Samlade skrifter 3 sid. 12-13, 121-122

- Litteratur och lidande. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 139-142

- Revyryskt och kvartsfranskt (i Arbetaren 7/1 1950)

- Horisonten: Behöver politikerna poesin? (i Arbetaren 17/2 1950)

- Hur jag mötte Strindberg. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 24-25

- Behöver politikerna poesin? Jämför Samlade skrifter 11 sid. 220-221

- Den dödsdömde (i Dramatens programblad, april 1947). Jämför Samlade skrifter 6 sid. 373-375

- Ingen går fri (i programbladet till Malmöföreställningen). Jämför Samlade skrifter 7 sid. 337-338

- Öppet svar till Per-Axel Branner (i Arbetaren 21/2 1950)

- Försvar för teaterbovar. Jämför Samlade skrifter 6 sid. 376-378

- Att skriva på. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 213-215

- Årgång 25 och 23. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 21-24

- Debattinlägg om öst och väst (i Folket i bild nr 14, 1950). Jämför Samlade Skrifter 11 sid. 221-222

Noveller och dikter

Hela manuskript och fragment av manuskript:

- Män med karaktärer (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 142-176

- Män med karaktärer, fragment (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 142-167

- Mannen från Milesia, fragment av novell. Jämför Samlade skrifter 4 sid. 222-237

- Mannen från Milesia (novell). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 222-237

- De röda vagnarna (novell). Jämför Samlade skrifter 10 sid. 133-147

- Vår nattliga badort (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 253-267

- Mannen som inte ville gråta (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 168-181

- Den hängdes träd (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 96-104

- Saltkött och gurka (novell i Nattens lekar från1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 46-53

- De obarmhärtiga (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 114-125

- Den främmande mannen (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 126-141

- Tornet och källan (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 182-198

- Varför inte tro? (dikt) Jämför Samlade skrifter 10 sid. 37

- Sång till friheten. Jämför Samlade skrifter 10 sid. 25-27

- Min son röker sjöskumspipa (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 199-210

- Korrektur till novellsamlingen Nattens lekar från 1947

Romaner

Fragment av manuskript från romanerna:
- Ormen (1945)
- Tysk höst (1947)
- Bränt barn (1948)
- Bröllopsbesvär (1949)

Jonas Olssons samling av flyers

 • SE S-SBS 288 Ol 2
 • Fonds
 • 1980-2010
Huvudsakligen flyers med koppling till Stockholms klubbscen under 1980-, 1990- och 2000-talen.

Untitled

Betyg och intyg

-Katarina realskola
-Realgymnasiet vid Högre allmänna läroverket å Södermalm
- Studentbrev från Stockholms högskola
- Anmärknings- och betygsbok
- Tentamensbok Humanistiska fakulteten vid Stockholms högskola
- Lärjungebok
- Prästbevis

Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"

 • SE S-HS Acc2023/47
 • Fonds
 • 1627-1638

Stambok som tillhört officeren Matthias Ekher eller Eckhert. Använd i Polen, Tyskland, Danmark och Sverige 1627-1638.

Tvär-8:o. (1) blad på pergament,(44) blad på papper. Illustrerad med 43 handritade vapenavbildningar i färg och två helsidesteckningar i färg, varav en på pergamentbladet. Brunt skinnband från ca 1900, med upphöjda bind, guldlinjerad rygg, ramverk i guld på pärmarna och främre pärmen med förgyllda och blindpräglade dekorationer. Bandet med några småfläckar. Inlagan delvis något solkig, med smärre revor och en del lagningar, på några ställen med mindre textförluster. Lite senare 'kludd återfinns här och där. Med Ericsbergs biblioteks exlibris.

De daterade inskrifterna sträcker sig från början av 1627 och frekvent fram till och med 1631. År 1632 finns två daterade inskrifter, en 1634, samt två från 1638. Åren 1627-1628 finns sju daterade inskrifter i Köpenhamn och två i Stockholm - den 25 april respektive den 2 maj 1628. Från den 22 juni 1628 till den 22 juli 1631 är nästan alla daterade inskrifter från Elbing (dagens Elbląg, Polen). Matthias Eckhert tituleras huvudsakligen kapten under dessa år; den 17 december 1627 kallas han kapten i dansk tjänst, åren 1628-1630 kallas han flera gånger kapten zu Elbingen och 1638 benämns han överstelöjtnant. Att en stor del av inskrifterna är daterade i Elbing tyder på att han under den tiden var i svensk tjänst.

Stamboken, som uppenbarligen följt med i fält, domineras av adel och officerare - de flesta med skickligt tecknade och färglagda vapen vid sina inskrifter. Svenskar som har gått att identifiera är Johan Sparre (Stockholm den 25 april 1628), Bengt Oxenstierna (Stockholm den 2 maj 1628) och Bengt Bagge (Elbingen den 14 maj 1631). Oxenstierna hade varit guvernör i Elbing åren 1626-1627 och Bengt Bagge var kommendant där 1630-1632. Här finns flera skottar och fransmän, borgmästaren Gregorius Hese i Marienburg under belägringen i augusti 1629, men huvudsakligen tyska adliga officerare.

Nästan alla inskrifter är på tyska, ibland är olika valspråk på latin. En teckning på pergament föreställer ett ståtligt inrett rum med stora fönster i bakgrunden där fyra personer är samlade - tre stående och en sittande. Möjligen är mannen längst till höger en läkare som undersöker en sittande patient, som ser ut att ha ett bandage om huvudet. Denne sittande person är tydligt av högre stånd, liksom de två stående personerna till vänster. Den andra teckningen är en landskapsvy med en stad med dominerande kyrka i bakgrunden. Mot och från stadsporten rör sig varsin vagn, en jägare och några fjäderfän rör sig också i landskapet.

De många vapenavbildningarna gör stamboken till en intressant heraldisk källa och inskrifterna ger en bild av adlig officerskultur, inte minst vad det verkar bland legosoldater i dansk och svensk tjänst under trettioåriga kriget.

Untitled

Gunnar Hallströms arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2002/27
 • Fonds

Låda 1: Brev

2-5: Brev m.m.

6: Brev m.m., glasplåtar

7: Brev, div. anteckningar, tryck, klipp

8: Fotoalbum, tryck, anteckningar

9: Brev, fotografier m.m.

10: Anteckningar, klipp, skissböcker, bilder, brev

11: Div. papper, fotografier, brev

12: Brev m.m (inkl. kassabok)

13: Brev och fotografier (Helga Svensson)

14: Reproduktioner, brev

Untitled

Brev från Albert Engström till föräldrarna

 • SE S-HS Acc2023/42
 • Fonds
 • 1922
Ett brev till föräldrarna Lars och Antigonia Engström, daterat Stockholm den 2 april 1922, med anledning av inval i Svenska Akademien 1922

Untitled

Ettbladstryck och fragment

 • SE S-SBS 288 Et 1
 • Fonds
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Untitled

Brev från August Strindberg och Frida Uhl

 • SE S-HS Acc2023/40
 • Fonds
1. Egenhändigt skrivet brev av Strindberg och Frida Uhl, på franska, undertecknat av båda två, ställt till Marie Weyr, syster till Frida, daterat Berlin, Kleine Kirchgasse 2-3, 5 april 1893.
2. 1 brevkort från Frida Uhl till Strindberg på franska, adresserat till Herrn August Strindberg, Rügen, daterat 1893.

Untitled

Kjell Lundholms arkiv

 • SE Q Handskrift 146
 • Fonds
 • 1930 - 2010
ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp. F Övrigt innehåller Professor Knut Lundmarks handlingar.

Untitled

Eric Thorsells samling av tyska tidskrifter om homosexualitet

 • SE S-SBS 288 Th 2
 • Fonds
 • 1921 - 1932
Tyska tidskrifter på temat homosexualitet.
Der Eigene: Ein blatt für männliche kultur (1921-1925)
Die Freundschaft
Phoebus-Bilderschau [bilaga till Die Freundschaft] (1928-1932)
Das Kleine Blatt (1928)
Blätter für menchentrecht (1932)
Der Eros (1931)

Untitled

Results 1 to 100 of 60304

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.