Showing 1892 results

Archival description
Print preview View:

190 results with digital objects Show results with digital objects

Dag Hammarskjöld Collection
Dag Hammarskjöld Collection
Astrid Lindgren archive
Astrid Lindgren archive
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Birgit Nilssons arkiv
Birgit Nilssons arkiv
August Blanches papper
August Blanches papper
Hans Alins samling
Hans Alins samling
Arne Wettermarks samling, tillägg
Arne Wettermarks samling, tillägg
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Carl-Gustaf Indebetou: Manuskript
Carl-Gustaf Indebetou: Manuskript
Arvid Fougstedts papper
Arvid Fougstedts papper
Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm
Pjäsmanuskript av Eugene O'Neill och Allan Nordholm
Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter
Carl Fredric Dahlgrens opublicerade dikter
Sture Bergholm: Försök till släktbok över torparen Olof Anderssons i Gräsmark ättlingar
Sture Bergholm: Försök till släktbok över torparen Olof Anderssons i Gräsmark ättlingar
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Tal vid Alexandra Ramels bröllop
Tal vid Alexandra Ramels bröllop
August Strindberg: Den starkare
August Strindberg: Den starkare
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Nils Mickwitz: Katynmorden
Nils Mickwitz: Katynmorden
Reinhold Rudbeck: Kring Edsberg och dess ägare : Anteckningar för ett föredrag
Reinhold Rudbeck: Kring Edsberg och dess ägare : Anteckningar för ett föredrag
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Manuskript av John Einar Åberg
Manuskript av John Einar Åberg
Birger Drakes samling
Birger Drakes samling
August och Célie Brunius samling. Tillägg
August och Célie Brunius samling. Tillägg
August Strindberg: Efterskrift [till Legender]
August Strindberg: Efterskrift [till Legender]
Sigurd Walldéns samling: 2 opublicerade manuskript
Sigurd Walldéns samling: 2 opublicerade manuskript
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Lagerlöfska släktarkivet
Lagerlöfska släktarkivet
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Torsten Bergmarks samling
Torsten Bergmarks samling
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Nils Erik Santessons efterlämnade papper
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Karlfeldtiana: Handlingar från Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtiana: Handlingar från Karlfeldtsamfundet
Manuskript av P.C. Jersild
Manuskript av P.C. Jersild
Hallström, Gunnar: Björkö saga
Hallström, Gunnar: Björkö saga
Ivar Humble: Järpen-grenen utav Humble-släkten från Moheda
Ivar Humble: Järpen-grenen utav Humble-släkten från Moheda
Jascha Golowanjuks samling, tillägg
Jascha Golowanjuks samling, tillägg
Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref
Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon : Christeliga och anderika bref
Lisa Berg Ortmans arkiv
Lisa Berg Ortmans arkiv
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Dramaten: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
August Strindberg: Från Ur-tid till Nu-tid. Historiska miniatyrer
August Strindberg: Från Ur-tid till Nu-tid. Historiska miniatyrer
Neovius familjepapper
Neovius familjepapper
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Teofron Dahlmans samling
Teofron Dahlmans samling
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Brita Edfelts efterlämnade papper. Tillägg
Brita Edfelts efterlämnade papper. Tillägg
Anna Maria Roos samling, tillägg
Anna Maria Roos samling, tillägg
Brev m.m. till Henning von Melsted och andra adressater
Brev m.m. till Henning von Melsted och andra adressater
Karin Fredgas efterlämnade papper
Karin Fredgas efterlämnade papper
Ella Hillbäcks samling
Ella Hillbäcks samling
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Harald Fröding: Visböcker
Harald Fröding: Visböcker
Agnes von Krusenstjernas samling
Agnes von Krusenstjernas samling
August Strindberg: Svensk historia. Anteckningar till de historiska dramerna 1 - Erik XIV
August Strindberg: Svensk historia. Anteckningar till de historiska dramerna 1 - Erik XIV
August Strindberg: Sagor
August Strindberg: Sagor
Rolf Zandéns papper, tillägg
Rolf Zandéns papper, tillägg
Oskar Falkman: Bolidenföretagets historia
Oskar Falkman: Bolidenföretagets historia
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
Handlingar efter Torsten Ekbom
Handlingar efter Torsten Ekbom
Carl August Bergendorffs papper
Carl August Bergendorffs papper
August Isaacssons samling. Tillägg
August Isaacssons samling. Tillägg
Jurij Borys handlingar
Jurij Borys handlingar
Olle Östlinds samling
Olle Östlinds samling
Anton de Marcial: 2 manuskript
Anton de Marcial: 2 manuskript
Eric Ericsons samling
Eric Ericsons samling
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
Moses Pergaments samling rörande Nelly Sachs
Moses Pergaments samling rörande Nelly Sachs
Carl Fredrik Bergstedts papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
August Strindberg: Musik
August Strindberg: Musik
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
Marianne Räf: Diktsamling "Café sol"
J M Hoogvliet: Om Hollands språk och litteratur : Holland och Holländarna i relation till andra nationer med synnerlig hänsyn till språket och litteraturen.
J M Hoogvliet: Om Hollands språk och litteratur : Holland och Holländarna i relation till andra nationer med synnerlig hänsyn till språket och litteraturen.
Martin Kochs papper
Martin Kochs papper
Manuskript av Lars Forssell
Manuskript av Lars Forssell
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
Rolf Zandéns papper. Tillägg
Rolf Zandéns papper. Tillägg
Gösta Lilliehööks familjekrönika
Gösta Lilliehööks familjekrönika
Hans Åstrand: Collegium Musicum Lundense
Hans Åstrand: Collegium Musicum Lundense
Johan Enock Petterssons manuskript m.m.
Johan Enock Petterssons manuskript m.m.
Peder Sjögrens samling
Peder Sjögrens samling
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl Johan Fahlcrantz: Kyrkoherden i Östervik
Carl Johan Fahlcrantz: Kyrkoherden i Östervik
Moberg, Vilhelm: brev och manuskript från Nils Ferlin
Moberg, Vilhelm: brev och manuskript från Nils Ferlin
Föreningen 1891 års män
Föreningen 1891 års män
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Felix och Margareta Saul: 2 översättningar och korrespondens
Felix och Margareta Saul: 2 översättningar och korrespondens
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
Rosa och Laura Fitinghoffs papper
Rosa och Laura Fitinghoffs papper
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Results 1 to 100 of 1892

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.