Visar 56438 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

771 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Warburgska samlingen

  • SE S-HS R34
  • Arkiv
Samlingen innehåller litteratur- och konsthistoriska anteckningar, brevavskrifter, excerpter m.m av professor Karl Warburg.

Karl Warburgs autografsamling: M - V

AUTOGRAFER M - V

MANDERSTRÖM, Christopher (1727-1788), hovman, poet och översättare
MELLIN, Gustaf Henrik (1803-1876), författare och präst. (Publicerade sig även under signaturerna G. H. M-n och G. H. M. samt under pseudonymeena Björnhjerta Björnsson Joachim Ritsius)
MOLIN, Johan Peter (1814-1873), skulptör

NICANDER, Karl August (1799-1839), författare, poet
NYBLÆUS, Claës Gudmund (1817-1892), apotekare, fotograf
NYBLOM, Carl Rupert (1832-1907), konst- och litteraturhistoriker, författare, sångare, kompositör; professor i estetik i Uppsala från 1867; ledamot av Svenska Akademien
NYBOM, Johan (1815-1889), poet

OSKAR II, kung av Sverige och Norge (1829-1907)

PALMBLAD, Vilhelm Fredrik (1788-1852), professor i grekiska, publicist
POPPIUS, Gabriel (1769-1856), jurist, ämbetsman

REUTERDAHL, Henrik (1795-1870), teolog, biskop i Lund 1855-1856, ärkebiskop 1856-1870, ledamot av Svenska Akademien från 1852
RIDDERSTAD, Carl Fredrik (1807-1886), författare och tidningsman (ursprungligen officer)
ROSEN, Georg von (1843-1923), konstnär (framför allt historiemålare)
RUDEEN, Torsten (1661-1729), Professor i filologi i Åbo 1692-1716, biskop i Linköping 1717-1729
RYDQVIST, Johan Erik (1800-1877), språkforskare, litteraturkritiker, bibliotekarie

SCHÖLDSTRÖM, Birger (1840-1910), tidningsman, skriftställare, översättare
SEHLSTEDT, Elias (1808-1874), lyriker, målare, tullinspektor
SILFVERSTOLPE, Gudmund Leonhard (1815-1853), kanslist och skald
STURTZENBECKER, Oscar Patrick (1811-1869), skald, publicist

TEGNÉR, Elof (1844-1900), historiker, biblioteksman
TEGNÉR, Esaias, d.y. (1843-1928), Språkforskare, professor, ledamot av Svenska akademien (trol.)
THAM, Pehr (1737-1820), hovintendent, fornforskare, mecenat
THORILD, Thomas (1759-1808), författare (Thorén fram till 1785)
TOPELIUS, Zacharias (1818-1898), finlandssvensk författare, tidningsman och historiker (trol.)

WENNERBERG, Gunnar (1817-1901), ämbetsman, politiker (konservativ), skald och tonsättare, ledamot av Svenska Akademien från 1866 (trol.)
WETTERBERG, Carl (1804-1889), Författare, läkare. (pseudonym ”Onkel Adam”)
WETTERLING, Alexander Clemens (1796-1858), arméofficer; målare och grafiker
WIKNER, Pontus (1837-1888), filosof, författare
WINGÅRD, Carl Fredrik af (1781-1851), kyrkoman, ärkebiskop från 1839

+ Diverse autografer

Eric Forsgrens arkiv

  • SE Q Handskrift 131
  • Arkiv
Arkivet innehåller framför allt material från Eric Forsgrens tidiga arbete vid Sveriges Television. Arkivet består av 5 arkivvolymer med manuskript, korrespondens och tidningsklipp.

Karl Warburgs autografsamling: A - L

AUTOGRAFER A - L

ADELCRANTZ, Carl Fredrik (1716-1796)
AGARDH, Carl Adolph (1785-1859)
ADLERSPARRE, Carl August (1810-1862)
ALMLÖF, Nils Wilhelm (1799-1875)
ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)
AMNELL, Johannes J. (1718-1789)
ANDERSSON, A.
ANDERSSON, Nils Johan (1821-1880) ???
ANTIVARI, Christoph Theodor von (1690-1763), österrikisk diplomat
ARFWIDSSON, Nils (1802-1880)
ASKELÖF, Johan Christoffer (1787-1848)
ATTERBOM, Ernst (1835-1924)
ATTERBOM, Gabriel (1750-1807)
ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

BERGSTEDT, Carl Fredrik (1817-1903)
BERZELIUS, Jacob (1779-1848)
BILLE
BJÖRCK, Ernst Daniel (1838-1868)
BLANCHE, August, (1811-1868)
BRAUN, Wilhelm von (1813-1860)
BREMER, Fredrika (1801-1865)
BRENNER, Sophia Elisabeth (1659-1730)
BRINKMAN, Carl Gustaf von (1764-1847) ?
BYSTRÖM, Johan Niclas (1783-1848) ?
BÖTTIGER, Karl Wilhelm (1790-1862) ?

CARLÉN, Johan Gabriel (1814-1875)
CARLÉN, Octavia (1828-1881)
CARLSON, Ernst (1854-1909)
CARLSON, Fredrik Ferdinand (1811-1887)
CRONHOLM, Bernhard (1813-1871)
CRUSENSTOLPE, Magnus Jacob (1795-1865)

DALIN, Olof von (1708-1763)

EUGEN, prins av Sverige (1865-1947)

FLYGARE-CARLÉN, Emilie (1807-1892)
FOGELBERG, Bengt Erland (1786-1854)
FRIGEL, Pehr (1750-1842), kompositör

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)
GEIJER, Knut (1817-1849)
GRAFSTRÖM, Anders (1790-1870)
GRUNDSTRÖM, Claes (1844-1925)
GRÅÅ, Johan Fredrik (1797-1879)
GUMÆLIUS, Gustaf Wilhelm (1789-1877)
GYLLENBORG, Gustaf Fredrik (1731-1808)

Hebbe, Wendela (1808-1899)
Hedlinger, Johann Carl (1691-1771), schweizisk medaljkonstnär
Hedlund, S. A.(Sven Adolf) (1821-1900)
Heiberg, Johanne Luise (1812-1890), dansk skådespelerska
Hierta, Lars Johan (1801-1872), tidningsman (Aftonbladets grundare), bokförläggare, företagare och politiker
Hjerta, Gustaf (1791-1859)
Hjortsberg, Lars (1772-1843), skådespelare
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (1818-1889)
Hörner, Herman (pseud. Håkan Röde) (1824-1875), författare, översättare och tidningsredaktör

JOHANNESSON, J.
JOLIN, Joh. Christ. (ev. Jolin, Johan (1818-1884), författare (Alternativt namn: Jo. Jo.)
JOSEPHSON, Ludvig (1832-1899), regissör, teaterchef, dramatiker

KARL XIV JOHAN, kung av Sverige och Norge (1763-1844)
KARL XV, kung av Sverige och Norge (1826-1872)
KIELLMAN-GÖRANSON, Julius Axel (1811-1869), Författare och präst. (Publicerade sig även under pseudonymerna Farbror Gråsten, Nepomuk, Norna Gäst och Stulitia Jucunda)
KINDBORG, Johan (John) (1861-1907), konstnär
KJELLBERG, Isidor (1841-1895), tidningsman. (Skrev även under pseudonymen Lucas)
KNORRING, Sophie von (1797-1848), författare
KNUDSEN, Jakob (1858-1917), författare, präst
KULLBERG, Anders Carlsson af (1771-1851), biskop i Kalmar stift 1830-1851, poet

LAGERHEIM, Lars Magnus (1786-1858), officer, ämbetsman
LEOPOLD, Carl Gustaf af (1756-1829), författare, översättare, docent i lärdomshistoria, ledamot av Svenska akademien
LJUNGBERG, Nils Wilhelm (1818-1872), språkman och skolman
LUNDGREN, Egron (1815-1875), konstnär och författare
LÖNNER, C.

Gustaf Norrmans arkiv

  • SE Q Handskrift 33
  • Arkiv
Arkivet efter Gustaf Norrman är skänkt till Umeå universitetsbibliotek av släktingar och innehåller främst manuskript, betyg och fotografier. Bland manuskripten finns en del opublicerade akademiska uppsatser. Stora delar av fotografisamlingen är från slutet av 1800-talet och har troligen tillhört Gustaf Norrmans far då den innehåller porträtt med kopplingar till Umeå (församlingsmedlemmar och släktingar).

Svenska Antikvariatföreningens arkiv

  • SE Q Handskrift 211
  • Arkiv
Arkivet omfattar bl.a. protokoll, verksamhetsberättelser, utskick och korrespondens, räkenskapshandlingar, pressklipp, handlingar rörande mässor och näthandel. Även handlingar från Svenska antikvariat-bokhandlares förening

Diverse

Brev, mötesdeltagare 17/8 1957, diverse kontrakt, samt olika kallelser till medlems- respektive styrelsemöten

Anteckningar I-III

Afzelius sammanställning av Selma Lagerlöfs egna uttalanden om sina verk, hämtade ur dagböcker, brev och liknande källor. Alfabetisk uppställning efter verkstitel.

Anteckningar, brevavskrifter, manuskript m.m.

• Diverse anteckningar av andra personer, samt avskrifter av brev till/från SL
• Manuskript: föredrag m.m. om Selma Lagerlöf
• Manuskript: uppteckningar om Selma Lagerlöf och Mårbacka
• Diverse anteckningar och stenciler
• Selma Lagerlöfs brevväxling med bankdirektör J.H. Jönsson (maskinskrivna avskrifter)
• Avskrifter av Selma Lagerlöf-material: smärre skrifter, brev m.m.
• Anteckningar för kommentaren av ”Samlade skrifter”
• Anteckningar för kommentaren av ”Mårbacka”
• Avskrift av ett Selma Lagerlöf-brev till Valborg Olander (originalbrevet trol. 1904)
• Diverse om ”Gösta Berlings saga” och ”Osynliga länkar”
• Anteckningar ur brevböckerna, bibliografiska anteckningar om recensioner m.m.

Blandat

Pressklipp, tryck, brev, kopior, anteckningar om Selma Lagerlöf-översättningar m.m.

G

• Gullberg, Helge (1903-1987), litteraturforskare
• Gustafsson, G.A.
• G

H - J

• Haglund, Sven
• Hedin, Nathanael (Nathan) (1880-), kulturhistoriker, författare. 95 st., 1927- (Jämte flera svar i kopia), 1967
• Ha – Ho
• Huet Pierson, Ida
• Hu – Hö
• Isiga, Osamu (1910-1994), japansk översättare
• I – J

O - Q

• Olander, Valborg (1861-1943), lärare, författare 1928-1932 (PM m.m.)
• Olander, Valborg 1933-1940
• Oom, Anna (1858-1936), lärare 8 st., 1928-1934 & odat. (1)
• O
• Palmborg, Stina (1889-1959), författare
• Paunov, Boris
• Pfenniger, Berthe (pseud. Magali Hello)
• P – Q
Resultat 1 till 100 av 56438

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.