Visar 4721 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

340 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Kumlalymlarna i pressen
Kumlalymlarna i pressen
Brev från Nelly Sachs
Brev från Nelly Sachs
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg
Autografsamling
Autografsamling
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
Bernhard Meijers samling
Bernhard Meijers samling
August Strindberg: Carte de la Dzoungarie
August Strindberg: Carte de la Dzoungarie
Kati Nordgren-Karléns samling
Kati Nordgren-Karléns samling
Utkast till tal av okänd
Utkast till tal av okänd
Claes Hooglands papper
Claes Hooglands papper
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "huvudaccession" Acc1993/185
Sällskapet De sjuttons papper : Material till "huvudaccession" Acc1993/185
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
Handlingar efter Gösta Nyström
Handlingar efter Gösta Nyström
Margareta Ekarv: arbetsmaterial till pjäser
Margareta Ekarv: arbetsmaterial till pjäser
Tomas Tranströmers samling
Tomas Tranströmers samling
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Nils Wilhelm Lundhs samling
Nils Wilhelm Lundhs samling
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
Evert Taube: Sol och vår för Isabella Tjohej : Musical i 2 akter
Evert Taube: Sol och vår för Isabella Tjohej : Musical i 2 akter
Brev till Alfred Lindberg från Sara Dahlberg
Brev till Alfred Lindberg från Sara Dahlberg
Tore Alméns papper
Tore Alméns papper
Dag Lychou: Ur minnet och vad breven berätta
Dag Lychou: Ur minnet och vad breven berätta
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Die Historie vom Inheimischen Krieg in Schweden... : avskrift av tysk 1500-talshandskrift
Die Historie vom Inheimischen Krieg in Schweden... : avskrift av tysk 1500-talshandskrift
J.A.G. Ackes samling
J.A.G. Ackes samling
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Bengt Nilsson: Optimal skrift
Bengt Nilsson: Optimal skrift
August Strindberg: Prolog till Den fredlöse
August Strindberg: Prolog till Den fredlöse
Strindbergs vistelseorter. Fotografier tagna 1993
Strindbergs vistelseorter. Fotografier tagna 1993
Gottfrid Björcks exemplar av Svenska kungliga autografer (1944), med dedikation av Per Albin Hansson
Gottfrid Björcks exemplar av Svenska kungliga autografer (1944), med dedikation av Per Albin Hansson
Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner
Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Götiska rummen
Katharina Ottows samling
Katharina Ottows samling
Poesialbum
Poesialbum
Brevkort till Ninni Wejdling
Brevkort till Ninni Wejdling
Jacques Macau: Ditt och datt. : Revue semestrielle de culture suédoise en francais. No 6. 1978
Jacques Macau: Ditt och datt. : Revue semestrielle de culture suédoise en francais. No 6. 1978
Ämbetsskrivelse till Furusunds inlopps tullkammare : från Landskansliet i Stockholm 1843
Ämbetsskrivelse till Furusunds inlopps tullkammare : från Landskansliet i Stockholm 1843
Karl-Birger Blomdahl: Musikmanuskript
Karl-Birger Blomdahl: Musikmanuskript
Margit Malmsten: Birgit Nilsson-relaterat material
Margit Malmsten: Birgit Nilsson-relaterat material
August Strindberg: Orléanska Jungfrun
August Strindberg: Orléanska Jungfrun
Voldemar Vaga: Armin Tuulse und sein neues Buch
Voldemar Vaga: Armin Tuulse und sein neues Buch
Carl Michael Bellman: Supplik till Hedvig Elisabeth Charlotta
Carl Michael Bellman: Supplik till Hedvig Elisabeth Charlotta
Elsa Lidmans papper
Elsa Lidmans papper
Emil Dahls samling
Emil Dahls samling
Svenska skaldestycken : avskrifter gjorda av Gustava Eleonora Lindahl
Svenska skaldestycken : avskrifter gjorda av Gustava Eleonora Lindahl
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Alexander Wetterlings resedagbok
Alexander Wetterlings resedagbok
Elsa Wollmer: 6 brev till Elsa Wollmer
Elsa Wollmer: 6 brev till Elsa Wollmer
Svenska humanistiska förbundet: handlingar 1961-1990
Svenska humanistiska förbundet: handlingar 1961-1990
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
Brev från Sven Hedin till Otto Irminger
Brev från Sven Hedin till Otto Irminger
PEN-klubben : Diverse handlingar
PEN-klubben : Diverse handlingar
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
Palmqvist, Lotten
Palmqvist, Lotten
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Föredrag över släkten Josephson
Föredrag över släkten Josephson
Gösta Klemmings folkmusiksamling, tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling, tillägg
Karl Gerhards samling, tillägg : Bilder
Karl Gerhards samling, tillägg : Bilder
Oscar och Julia Bensow: Brev
Oscar och Julia Bensow: Brev
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Fredrik Philip Hierta: Brev
Fredrik Philip Hierta: Brev
Fridtjof Nansen: Tal vid St. Andrews University 3 okt. 1926
Fridtjof Nansen: Tal vid St. Andrews University 3 okt. 1926
Nelly Sachs: Ett brev från Nelly Sachs till familjen Nyberg
Nelly Sachs: Ett brev från Nelly Sachs till familjen Nyberg
Svensk-indiska föreningens arkiv
Svensk-indiska föreningens arkiv
Axel Mante: Ein niederdeuches Gebetbuch
Axel Mante: Ein niederdeuches Gebetbuch
Ann-Marie Bugge: Brev från Bo Setterlind
Ann-Marie Bugge: Brev från Bo Setterlind
Munthe, Gustaf : Manuskript
Munthe, Gustaf : Manuskript
Karin Andrae: Manuskript översättning av Richard Dübells bok "Djävulsbibeln"
Karin Andrae: Manuskript översättning av Richard Dübells bok "Djävulsbibeln"
Emil Sjögrens samling
Emil Sjögrens samling
Brev till Erik Lindegren
Brev till Erik Lindegren
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Hans Grandlids papper, tillägg
Hans Grandlids papper, tillägg
Ulf Sundberg: Slaget om Gävle
Ulf Sundberg: Slaget om Gävle
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
Henry Peter Matthis brevsamling
Henry Peter Matthis brevsamling
Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten
Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten
Hans Vikstens samling
Hans Vikstens samling
Ann-Madeleine Gelottes samling
Ann-Madeleine Gelottes samling
Hans Thornstedts papper
Hans Thornstedts papper
Sven-Erik Bäck: Noter till Expansiva preludier
Sven-Erik Bäck: Noter till Expansiva preludier
John Einar Åbergs samling
John Einar Åbergs samling
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Brev mellan Dag Hammarskjöld och Bertil Sundborg
Brev mellan Dag Hammarskjöld och Bertil Sundborg
Erik Dahlberg: Brev
Erik Dahlberg: Brev
Opusculum musices
Opusculum musices
Gustaf Stridsberg: Diverse handlingar
Gustaf Stridsberg: Diverse handlingar
Översättningar och sammandrag av artiklar i slaviska och baltiska arkeologiska publikationer
Översättningar och sammandrag av artiklar i slaviska och baltiska arkeologiska publikationer
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Tord Hagen: Manuskript till memoarer
Tord Hagen: Manuskript till memoarer
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
Brief an meinen Sohn (über Schweden)
H.C. Andersen brevregister
H.C. Andersen brevregister
Dagligt Allehanda register över dikter
Dagligt Allehanda register över dikter
Skolkrior i miniatyr
Skolkrior i miniatyr
Papper rörande Herman Bjursten
Papper rörande Herman Bjursten
Resultat 1 till 100 av 4721

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.