Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 60286 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

868 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Bandinspelningar se volym 151:30
Bandinspelningar se volym 151:30
Datorbackup
Datorbackup
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925
Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35, 1954. Uppsala 1955
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35, 1954. Uppsala 1955
Karlstads stifts julbok, 1940. Karlstad 1940
Karlstads stifts julbok, 1940. Karlstad 1940
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900
Bromander, C. V.: Släkten Lidback
Bromander, C. V.: Släkten Lidback
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967 (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden)
Från Gästrikland 1967. Gävle 1967 (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden)
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström, Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar
Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström, Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet
Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket
Palmborg, Stina:Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson
Palmborg, Stina:Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka
Karlstads stifts julbok, 1955. Karlstad 1955
Karlstads stifts julbok, 1955. Karlstad 1955
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. Årgång 31. Karlstad 1933
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. Årgång 31. Karlstad 1933
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904
Karlstads stifts julbok, 1932. Karlstad 1932
Karlstads stifts julbok, 1932. Karlstad 1932
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951
F. E. [Signatur]: Selma Lagerlöf 50 år
F. E. [Signatur]: Selma Lagerlöf 50 år
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. Stockholm 1908
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. Stockholm 1908
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. Häfte 1-5. Uppsala 1914
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899)
J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899)
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83, 1962
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83, 1962
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922
Livius, Titus: Roms konungasagor
Livius, Titus: Roms konungasagor
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm
Lindqvist, Gustaf
Lindqvist, Gustaf
Edström, Vivi: Episoder och enhet
Edström, Vivi: Episoder och enhet
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf
Olsson, Nils Ludvig
Olsson, Nils Ludvig
Ludvig, Nils
Ludvig, Nils
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän
Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän
Vinterballaden
Vinterballaden
Knudsen, Poul
Knudsen, Poul
Olander, Valborg [redaktion]
Olander, Valborg [redaktion]
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter
Fredgren, Bernt
Fredgren, Bernt
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. Stockholm 1902
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. Stockholm 1902
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I, I Dalarne [Recension]
Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I, I Dalarne [Recension]
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940
Fröding, Gustaf
Fröding, Gustaf
Ett minne
Ett minne
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875
Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916
Jerusalem II
Jerusalem II
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Revisionsberättelser
Revisionsberättelser
Kallelser till årsmöten
Kallelser till årsmöten
Protokoll
Protokoll
Stadgar
Stadgar
Diverse
Diverse
Lagerlöfstudier. 2. Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 2. Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 4. Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 4. Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöf, Selma. "Dockteaterspel". Med inledning och kommentar utg. av Ying Toijer-Nilsson. Malmö: Allhem
Lagerlöf, Selma. "Dockteaterspel". Med inledning och kommentar utg. av Ying Toijer-Nilsson. Malmö: Allhem
Brev. 1, 1871-1902. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Brev. 1, 1871-1902. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Afzelius, Nils. "Selma Lagerlöfs bibliografi. Originalskrifter". Färdigställd av Eva Andersson. Karlstad
Afzelius, Nils. "Selma Lagerlöfs bibliografi. Originalskrifter". Färdigställd av Eva Andersson. Karlstad
Edström, Vivi (red.). "Om Selma Lagerlöfs noveller". Stockholm: Biblioteksförl.
Edström, Vivi (red.). "Om Selma Lagerlöfs noveller". Stockholm: Biblioteksförl.
Medlemsförteckning
Medlemsförteckning
Brunius, Jan. "Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia". Karlstad
Brunius, Jan. "Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia". Karlstad
Lagerroth, Erland. "Selma Lagerlöf och Bohuslän : en studie i hennes 90-talsdiktning". Karlstad
Lagerroth, Erland. "Selma Lagerlöf och Bohuslän : en studie i hennes 90-talsdiktning". Karlstad
Ms, urklipp m.m.
Ms, urklipp m.m.
Styrelseberättelser
Styrelseberättelser
Lagerlöfstudier. [1]. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. [1]. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 3. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 3. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 5. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Lagerlöfstudier. 5. Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet
Volymer med mjuka ryggar
Volymer med mjuka ryggar
Kapitel I-V, IX-XIV, XLVI-XLVIII m.m.
Kapitel I-V, IX-XIV, XLVI-XLVIII m.m.
Brev. 2, 1903-1940. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Brev. 2, 1903-1940. I urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Lund: Gleerup
Arkivförteckningar och metadokumentation
Arkivförteckningar och metadokumentation
Manuskript till utgivna böcker 1944
Manuskript till utgivna böcker 1944
Brev till Ragnar Oldberg
Brev till Ragnar Oldberg
Brev till Tor Hedberg
Brev till Tor Hedberg
Arkivförteckningar
Arkivförteckningar
Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Brev till Amelie Posse från Madeleine Bennet (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Madeleine Bennet (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.
Brev till Amelie Posse från Sophie Barth ("Louisson") och Susie Barth.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Amelie Posse från: "Tiddy" (barnsköterska) rörande Sören Christer Bjerre, Jan Brázdas skola La Clairiére i Schweiz (1928-1934), Slávo Brázdas rektor i Zatec m.m. (1930-1931). Brev till Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre, bland annat om hans omyndighet och Amelie Posses förmyndarskap. Telegram till och från Amelie Posse rörande Sören Christer Bjerre i Lissabon.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Gunhild Posse (Bjerre) från Amelie Posse.
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Amelie Posse från Gunhild Posse (Bjerre).
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse.
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Resultat 1 till 100 av 60286

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.