Showing 4774 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

352 results with digital objects Show results with digital objects

Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Gustaf Rålambs samling av suecana
Gustaf Rålambs samling av suecana
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Eskil Hellmans bibelsamling
Eskil Hellmans bibelsamling
Husebysamlingen
Husebysamlingen
S:ta Eugenia katolska församling
S:ta Eugenia katolska församling
Svenska raritetssamlingen
Svenska raritetssamlingen
Bibliographica Svecana. Svenskt boklexikon omfattande tiden från boktryckarkonstens uppkomst till och med 1829. Ca 25.000 kataloglappar med uppgifter hämtade ur Collijn, Bygdén och andra bibliografiska verk, även med antikvariatskataloger
Bibliographica Svecana. Svenskt boklexikon omfattande tiden från boktryckarkonstens uppkomst till och med 1829. Ca 25.000 kataloglappar med uppgifter hämtade ur Collijn, Bygdén och andra bibliografiska verk, även med antikvariatskataloger
Pappersprover
Pappersprover
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Mäss- och koralbok
Mäss- och koralbok
Liber Cantus
Liber Cantus
Arvid Gabrielsons samling av Anglica
Arvid Gabrielsons samling av Anglica
C. A. Rosenadlers samling av suecana
C. A. Rosenadlers samling av suecana
Schering Rosenhane
Schering Rosenhane
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
A. E. Nordenskiölds samling av Japonica
A. E. Nordenskiölds samling av Japonica
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum
Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Utländska raritetssamlingen
Utländska raritetssamlingen
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Svenska praktsamlingen
Svenska praktsamlingen
Opusculum musices
Opusculum musices
Kurt Winberg: Missale Upsalense
Kurt Winberg: Missale Upsalense
Erik Fleming: Jordebok
Erik Fleming: Jordebok
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Pär Larsson: Fullmakt
Pär Larsson: Fullmakt
Krister Klasson Horn af Åminne:  Jordebok
Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok
Svenska historiska planscher: kortkatalog
Svenska historiska planscher: kortkatalog
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Rålambska dräktboken
Rålambska dräktboken
Kurt Winbergs samling av årstryck
Kurt Winbergs samling av årstryck
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Textiltryck
Textiltryck
Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur
Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur
Navigationsskolans bibliotek
Navigationsskolans bibliotek
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Koralbok
Koralbok
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Autografer av Robert Douglas och Eleonora Säfström
Gunnar Martins samling av Sinica och Japonica
Gunnar Martins samling av Sinica och Japonica
Kungliga bibliotekets stämpelsamling
Kungliga bibliotekets stämpelsamling
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s släktträd
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Oskar Borgströms samling av erotica, erotisk litteratur
Oskar Borgströms samling av erotica, erotisk litteratur
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana
Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling
Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling
Drottningholmsbiblioteket
Drottningholmsbiblioteket
Släkten Braconiers samling
Släkten Braconiers samling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Manchusamlingen
Manchusamlingen
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Karl XI:s syn
Karl XI:s syn
Joachim Arnoldis stambok
Joachim Arnoldis stambok
Johann Lehlins stambok
Johann Lehlins stambok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Paul Wunderlichs stambok
Paul Wunderlichs stambok
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Johannes Lothigius stambok
Johannes Lothigius stambok
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Elmbladhska samlingen av personverser
Elmbladhska samlingen av personverser
Results 1 to 100 of 4774

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.