Visar 587 resultat

Arkivbeskrivning
Endast beskrivning på de högsta nivåerna
Förhandsgranska utskrift Visa:

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Martin och Greta Lamms arkiv

Martin och Greta Lamms arkiv

Henric och Louise Ramel: Brev m.m.

Henric och Louise Ramel: Brev m.m.

Brevsamling

Brevsamling

Sjögrens släktarkiv

Sjögrens släktarkiv

"Svenskt författarelif 16"

"Svenskt författarelif 16"

Oscar Mannströms papper

Oscar Mannströms papper

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Sällskapet Idun

Sällskapet Idun

Mathiasen, Wictor Wiggo: Foto och kopior av teckningar

Mathiasen, Wictor Wiggo: Foto och kopior av teckningar

Gunhild Engholms papper

Gunhild Engholms papper

Carl Arvid Söderlunds papper

Carl Arvid Söderlunds papper

Elsa Lindberg-Dovlettes papper

Elsa Lindberg-Dovlettes papper

Astrid Bergs samling

Astrid Bergs samling

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Brev till och från Anna Tamm och mellan andra

Brev till och från Anna Tamm och mellan andra

Karl Asplund, tillägg

Karl Asplund, tillägg

Bernhard Anderssons bandsamling

Bernhard Anderssons bandsamling

Släkten Rankka: Brev och fotografier

Släkten Rankka: Brev och fotografier

Sally Lidboms samling

Sally Lidboms samling

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

Felix Körling: Tillägg

Felix Körling: Tillägg

Thora Dardel Hamilton: Brevsamling

Thora Dardel Hamilton: Brevsamling

Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling

Tidskriften Ord och Bild: Brevsamling

Bokband: fotografier med mera

Bokband: fotografier med mera

Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus

Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus

Bianca Wallin-Tolnais arkiv

Bianca Wallin-Tolnais arkiv

Andreas Bjerre och Madeleine Hamilton: Brev

Andreas Bjerre och Madeleine Hamilton: Brev

Skämttidningen Kurres arkiv

Skämttidningen Kurres arkiv

Ninnan Santesson: tillägg

Ninnan Santesson: tillägg

Ole Söderströms arkiv

Ole Söderströms arkiv

Anna och Pelle Malmborgs papper

Anna och Pelle Malmborgs papper

Arne Lindenbaums samling

Arne Lindenbaums samling

Brev, dikter m.m. från Karin Boye till Dagmar Gårde

Brev, dikter m.m. från Karin Boye till Dagmar Gårde

Poul Bjerre: Brev och fotografier

Poul Bjerre: Brev och fotografier

Carl-Emil Englunds och Tor Englunds arkiv

Carl-Emil Englunds och Tor Englunds arkiv

Walter Ljungquists samling

Walter Ljungquists samling

Greta Gerells samling

Greta Gerells samling

Anders Beckmans samling

Anders Beckmans samling

Rut Hillarps samling

Rut Hillarps samling

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Viveka Holmén: Brev från Frans G. Bengtsson

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Hildegard Uhlmann: Brev

Hildegard Uhlmann: Brev

Margit Althins samling: Tillägg

Margit Althins samling: Tillägg

Per Anders Fogelströms samling

Per Anders Fogelströms samling

Sven Lindqvists samling

Sven Lindqvists samling

Egil Holmsens efterlämnade papper

Egil Holmsens efterlämnade papper

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Kristina Hasselgrens samling, tillägg

Bengt Emil Johnsons arkiv

Bengt Emil Johnsons arkiv

Robert Brobergs samling

Robert Brobergs samling

Nils Roos: brev från Birgit Nilsson

Nils Roos: brev från Birgit Nilsson

Magdalena Engholms papper

Magdalena Engholms papper

Uno Willers, tillägg

Uno Willers, tillägg

Släkten Silows arkiv, tillägg

Släkten Silows arkiv, tillägg

Michael Meschkes arkiv, tillägg

Michael Meschkes arkiv, tillägg

Stig Claessons arkiv

Stig Claessons arkiv

Barbro Trotter: brev från Birgit Nilsson

Barbro Trotter: brev från Birgit Nilsson

Rauni Tranesjö: tillägg

Rauni Tranesjö: tillägg

Georg Ekström: diabilder

Georg Ekström: diabilder

BIBLIS arkiv

BIBLIS arkiv

Carine Soleras samling

Carine Soleras samling

Astrid Liljeblad: Brev från Märta Forssner

Astrid Liljeblad: Brev från Märta Forssner

Olle Hägers samling

Olle Hägers samling

Einar Bratts globinventering

Einar Bratts globinventering

Karl Jäder: Brev rörande biografin över E. H. Thörnberg

Karl Jäder: Brev rörande biografin över E. H. Thörnberg

Biblis: färgklichéer och fotografier m.m.

Biblis: färgklichéer och fotografier m.m.

Lars O. Ericssons arkiv

Lars O. Ericssons arkiv

Festskrift Drottningfesten

Festskrift Drottningfesten

Maria Adlercreutz samling

Maria Adlercreutz samling

Tore Nilsson: Artikel "En okänd Bonnier"

Tore Nilsson: Artikel "En okänd Bonnier"

Hodell, Åke: Accession till L 283

Hodell, Åke: Accession till L 283

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Två fotografier av Strindberg

Två fotografier av Strindberg

Fotografier ur Gröna Säcken

Fotografier ur Gröna Säcken

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

August och Tekla Larsons papper

August och Tekla Larsons papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg

Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg

Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter

Släktpapper rörande familjerna Isaacsson och Valter

Manuskript av P.C. Jersild

Manuskript av P.C. Jersild

Solveig Landquist efterlämnade handlingar

Solveig Landquist efterlämnade handlingar

Roland Svenssons arkiv, tillägg

Roland Svenssons arkiv, tillägg

Mats Paulsons samling

Mats Paulsons samling

Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas

Brev från Agnar Mykle till Barbara Lucas

Andreas Bjerres samling

Andreas Bjerres samling

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Nils Erik Santessons efterlämnade papper

Agnes von Krusenstjernas samling

Agnes von Krusenstjernas samling

Karl Gerhards samling

Karl Gerhards samling

David och Rosa Katz samling

David och Rosa Katz samling

Alice Trolles papper

Alice Trolles papper

Emil Hagwalls samling

Emil Hagwalls samling

Gustaf-Otto Adelborgs samling

Gustaf-Otto Adelborgs samling

Sigrid Leijonhufvuds papper

Sigrid Leijonhufvuds papper

Hans Hammarskiölds fotografier till Gustaf Näsströms bok "Forna dagars S...

Hans Hammarskiölds fotografier till Gustaf Näsströms bok "Forna dagars Sverige", del 3.

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Helmer Långs forskningsmaterial rörande Albert Engström

Helmer Långs forskningsmaterial rörande Albert Engström
Resultat 1till100av587

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.