Visar 489 resultat

Arkivbeskrivning
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

HARALD MOLANDER

HARALD MOLANDER

Brev från Harald Molander till diverse personer

Brev från Harald Molander till diverse personer

Brev mellan övriga

Brev mellan övriga

Dossierer

Dossierer

Dossier: Diverse kontrakt med mera

Dossier: Diverse kontrakt med mera

Skolanteckningar

Skolanteckningar

Regiböcker

Regiböcker

Mikado

Mikado

Les Femmes Savantes

Les Femmes Savantes

Rococo

Rococo

Thermidor

Thermidor

Mikado

Mikado

Cyrano De Bergerac

Cyrano De Bergerac

La Souris

La Souris

Dekorutkast till Per Svinaherde med mera

Dekorutkast till Per Svinaherde med mera

Harald Molanders egna böcker

Harald Molanders egna böcker

Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Genom telefon

Genom telefon

Kärlekens komedi

Kärlekens komedi

Kuplett-Repertoire nr 25 maj 1890: "Edison-kupletter ur operetten Den st...

Kuplett-Repertoire nr 25 maj 1890: "Edison-kupletter ur operetten Den stackars Jonathan bearbetad av Harald Molander".

Fyra kapitel ur en outgiven novell kallad IDEALISM

Fyra kapitel ur en outgiven novell kallad IDEALISM

CYRANO DE BERGERAC. Särtryck ur Ord och Bild. Odaterad

CYRANO DE BERGERAC. Särtryck ur Ord och Bild. Odaterad

På Kornhamstorg. Busgruff i 1 akt.

På Kornhamstorg. Busgruff i 1 akt.

"På Kornhamnstorg". En Stockholmsbild av Harald Molander. "Frå...

"På Kornhamnstorg". En Stockholmsbild av Harald Molander. "Från Närike"... Oavslutad fonetisk utredning av Harald Molander till Landsmålföreningens fest i Uppsala nov. 1879.

Horatius och Lydia. Komedi på vers i en akt av François Ponsard. Översättning...

Horatius och Lydia. Komedi på vers i en akt av François Ponsard. Översättning: Harald Molander

Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen

Tryck och småtryck. OBS! Endast ett urval i förteckningen

"Critik öfver Montesquieu" försvarad av Thomas Thorild. 22. Mart. 1788

"Critik öfver Montesquieu" försvarad av Thomas Thorild. 22. Mart. 1788

Skizzbok Richard Berg

Skizzbok Richard Berg

Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Sto...

Programblad och kommentarer, tidningsrecensioner etc. från uppförandet på Stockholm Nations teater av "Horatius och Lydia".

Modern dramatisk konst af Harald Molander. Tidningsartiklar för Hufvudstadsbl...

Modern dramatisk konst af Harald Molander. Tidningsartiklar för Hufvudstadsbladet

Fotografier på dekorationer

Fotografier på dekorationer

Inhemska idéen. Garantiföreningen. Styrelse, personal och belysning med mera....

Inhemska idéen. Garantiföreningen. Styrelse, personal och belysning med mera. Brev- och pressexcerpter.

Spelåret 1887-88.

Spelåret 1887-88.

Spelåret 1889-90.

Spelåret 1889-90.

Spelåret 1891-92.

Spelåret 1891-92.

Spelåret 1894/95.

Spelåret 1894/95.

Spelåren 1898-1900.

Spelåren 1898-1900.

Statistiska uppgifter om Svenska Teatern i Helsingfors.

Statistiska uppgifter om Svenska Teatern i Helsingfors.

Tjänstgöringstabeller för Svenska Teatern i Helsingfors.

Tjänstgöringstabeller för Svenska Teatern i Helsingfors.

Harald Molanders kontrakt med Svenska Teatern

Harald Molanders kontrakt med Svenska Teatern

Repertoarförslag

Repertoarförslag

OLOF MOLANDER

OLOF MOLANDER

Brev från Olof Molander

Brev från Olof Molander

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av för...

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av föreställningar.

Kommendörstecknet av Nordstjärneoden. (Kvitto). Ordnar, diplomatpass med mera...

Kommendörstecknet av Nordstjärneoden. (Kvitto). Ordnar, diplomatpass med mera (egna och ärvda).

Protokoll från styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern

Protokoll från styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern

Utan titel

Utan titel

Förkalkyler

Förkalkyler

Utan titel

Utan titel

Köpekontrakt - Magretelund med mera.

Köpekontrakt - Magretelund med mera.

Resedagbok

Resedagbok

Arkivkalendern

Arkivkalendern

Katolsk Kalender

Katolsk Kalender

Anteckningar och excerperingar

Anteckningar och excerperingar

Inköpsbok för böcker

Inköpsbok för böcker

Förteckning över önskvärda böcker

Förteckning över önskvärda böcker

Manus till diverse radiouppläsningar med mera.

Manus till diverse radiouppläsningar med mera.

Müssener, Helmuth (1936- ): Traumspiel. (Underlag för dissertation).

Müssener, Helmuth (1936- ): Traumspiel. (Underlag för dissertation).

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

Material till bok om Harald Molander. Kronologi och brevexcerperingar.

Aristopahnes (445-385 f.Kr.): LYSISTRATE. Bearbetning för Kungl. Dramatiska T...

Aristopahnes (445-385 f.Kr.): LYSISTRATE. Bearbetning för Kungl. Dramatiska Teatern av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie. Läsexemplar.

Bhasa, indisk dramatiker: KRISCHNAS UNGDOMSÄFVENTYR. Skådespel. Fri översättn...

Bhasa, indisk dramatiker: KRISCHNAS UNGDOMSÄFVENTYR. Skådespel. Fri översättning efter H. Wellers tyska tolkning av Olof Molander. Personförteckning. (Stockholm, 1923)

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Scenbearbetn...

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Scenbearbetning Olof Molander. Regiexemplar

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Perso...

Josephson, Ragnar (1891-1966): FARLIG OSKULD. Teaterstycke i fem akter. Personförteckning

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Nordström, Ludvig (1882-1942): LANDSORTS-BOHEME. Komedi. Diverse manus

Saroyan, William (1908-1981), armenisk-amerikansk författare: LIVETS LEK. (TH...

Saroyan, William (1908-1981), armenisk-amerikansk författare: LIVETS LEK. (THE TIME OF OUR LIFE). Översättning: Herbert Wärnlöf. Bearbetad för Riksteaterturné 1941 av Olof Molander. Regiexemplar.

ETT DRAUMSPEL. Se ovan!

ETT DRAUMSPEL. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): OVÄDER. Scenbearbetning

Strindberg, August (1849-1912): OVÄDER. Scenbearbetning

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Regibok. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Regibok. Se ovan!

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Ett drömspel. Textbearbe...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Ett drömspel. Textbearbetning av Olof Molander. Stockholms Stadsteaters Studio. Regibok. 1965

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Stockholms Stadsteaters ...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS I-III. Stockholms Stadsteaters Studio. Regibok (belysning, musik och ljudeffekter). 1965

Tryck (Böcker, tidskrifter o. dyl.)

Tryck (Böcker, tidskrifter o. dyl.)

AUKTIONSVERKETS (STOCKHOLMS STADS) KATALOG ÖVER OLOF MOLANDERS FÖRSÅLDA BIBLI...

AUKTIONSVERKETS (STOCKHOLMS STADS) KATALOG ÖVER OLOF MOLANDERS FÖRSÅLDA BIBLIOTEK. 1967

CLAIRVILLE, SIRAUDIN et KONING: La fille de Mme Angot. (Paris, 1924)

CLAIRVILLE, SIRAUDIN et KONING: La fille de Mme Angot. (Paris, 1924)

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

GOLDBERG, JACQUES: Regi. (Medföljer som bilaga till Thalia nr 17, 1912).

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

JACOBSOHN, SIEGFRIED: Max Reinhardt. (Berlin, 1910)

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

LINDBERG, PER: Kring ridån. (Stockholm, 1932)

MOLIÈRE, Jean BAPTISTE POQUELIN: Fruentimmerskolen. Översättning: William Block

MOLIÈRE, Jean BAPTISTE POQUELIN: Fruentimmerskolen. Översättning: William Block

SCHYBERG, FREDERIK: Skådespelarkonst. (Malmö, 1949)

SCHYBERG, FREDERIK: Skådespelarkonst. (Malmö, 1949)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDETS FESTSKRIFT 1894-1919. (Stockholm, 1919)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDETS FESTSKRIFT 1894-1919. (Stockholm, 1919)

WIESELGREN, OSCAR: Teaterns historia i grunddrag. (Uppsala, 1914)

WIESELGREN, OSCAR: Teaterns historia i grunddrag. (Uppsala, 1914)

VARFÖR JAG BLEV KATOLIK. (Stockholm, 1955)

VARFÖR JAG BLEV KATOLIK. (Stockholm, 1955)

KJERSEN, SVEN: Richard Dybeck. Historien om en svensk

KJERSEN, SVEN: Richard Dybeck. Historien om en svensk

LAZARUS. Svenska millionärer

LAZARUS. Svenska millionärer

NYCANDER, OSCAR: Adliga ätten no 1963 von Matern och dess ofrälse släktingar ...

NYCANDER, OSCAR: Adliga ätten no 1963 von Matern och dess ofrälse släktingar Matern. (Stockholm, 1925)

TEATERN. (Stockholm, 1899)

TEATERN. (Stockholm, 1899)

Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel,...

Kungl. Dramatiska Teaterns Program: Tisdagen den 18 februari 1908. (Festspel, Prolog och Mäster Olof).

Kungl. Dramatiska Teatern. Festprogram med anldedning av Olof Molanders 25-år...

Kungl. Dramatiska Teatern. Festprogram med anldedning av Olof Molanders 25-årsjubileum som iscensättare. (Kronbruden). Oktober 1944

Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (H...

Svenska Teatern. Finlands Svenska Nationalscen 1953-1954. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1954)

Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947

Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds Universitet. Maj 1947

Beyer, Nils

Beyer, Nils

STRINDBERG SOM TEATERKRITIKER. BLM

STRINDBERG SOM TEATERKRITIKER. BLM

STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen

STUDENT 22. UNDER LUNDAGÅRDS KRONOR. Fjärde samlingen

Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932

Harrie, Ivar. RACINES ANDROMAQUE. Ord och Bild. 1932

Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans...

Ollén, Gunnar: Recension av Torsten Eklunds doktorsavhandling Tjänstekvinnans son. Samlaren. 1948

Stolpe, Sven

Stolpe, Sven

Wieselgren, Oscar

Wieselgren, Oscar

BOTOLF FRÅN ÖSTBY. Svensk Tidskrift. 1950

BOTOLF FRÅN ÖSTBY. Svensk Tidskrift. 1950

DON JUAN OG DON QUIXOTE

DON JUAN OG DON QUIXOTE

FESTEN PAA BERTELSAFTEN 18. november 1959.

FESTEN PAA BERTELSAFTEN 18. november 1959.

KRING EN GAMMAL TEATERMÅLARE, [Ernst Brauckmann]

KRING EN GAMMAL TEATERMÅLARE, [Ernst Brauckmann]
Resultat 1till100av489

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.