Visar 41195 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev från Jacob Hägg till hustrun Ellen Hägg

Brev från Jacob Hägg till hustrun Ellen Hägg

Diverse avskrifter 1500-1800-tal

Diverse avskrifter 1500-1800-tal

Svenska Praktsamlingen

Svenska Praktsamlingen

Utländska raritetssamlingen

Utländska raritetssamlingen

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Opusculum musices

Opusculum musices

Släkten von Essens släktbok

Släkten von Essens släktbok

Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm

Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm

Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling

Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling

Urkunder från Trettioåriga kriget

Urkunder från Trettioåriga kriget

Drottning Kristina: Brev

Drottning Kristina: Brev
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Erik Dahlberg: Brev

Erik Dahlberg: Brev

Samling av visor m.m.

Samling av visor m.m.

Samlingshandskrift

Samlingshandskrift

Läkebok

Läkebok

Handskrift: Om Reguliere Fortification

Handskrift: Om Reguliere Fortification

Släkten Böttiger: Diverse handlingar

Släkten Böttiger: Diverse handlingar

Visbok

Visbok

Brev från personer i släkten von Düben

Brev från personer i släkten von Düben

Engeströmska släktarkivet

Engeströmska släktarkivet

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

Ordenshandlingar m.m.

Ordenshandlingar m.m.

Prästvigningsbevis för Johannes Köhler, Linköpings stift

Prästvigningsbevis för Johannes Köhler, Linköpings stift

Levernesbeskrivning år 1733-79

Levernesbeskrivning år 1733-79

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Margareta von Ascheberg, gift Barnekow

Margareta von Ascheberg, gift Barnekow

Släkten Rasmusson

Släkten Rasmusson

Handlingar rörande saffians- och sämskinnsfabriker och köpebrev

Handlingar rörande saffians- och sämskinnsfabriker och köpebrev

Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora

Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora

Kungliga slottet excerpter räkenskaper inredning

Kungliga slottet excerpter räkenskaper inredning

Handling utfärdad av häradshövding Eric Lundin, Skaraborgs län för Johan Larsson

Handling utfärdad av häradshövding Eric Lundin, Skaraborgs län för Johan Larsson

Bokkataloger

Bokkataloger

Bokkataloger

Bokkataloger

Tomtkarta

Tomtkarta

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Hammarskjöld, Åke (1691-1765): fastebrev på frälsehemmanet Smedserum 11 maj 1...

Hammarskjöld, Åke (1691-1765): fastebrev på frälsehemmanet Smedserum 11 maj 1756. Åke Hammarskjöld har köpt hemmanet av Cornelius Alexander Brann och hans hustru Christina Elisabeth Mörner.

Carl Bernhard Wadström: tryck och biographica

Carl Bernhard Wadström: tryck och biographica

Bokkataloger

Bokkataloger

Dagligt Allehanda register över dikter

Dagligt Allehanda register över dikter

Hammarskjöld, Knut (1818-1891): lantmäterikarta över Väderums ägor 1769, ägoh...

Hammarskjöld, Knut (1818-1891): lantmäterikarta över Väderums ägor 1769, ägohandlingar ang Väderum 1801.

Kungliga slottet excerpter

Kungliga slottet excerpter

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

Handlingar rörande arv

Handlingar rörande arv

Prästvigningsbevis för Jacob Israël Köhler, Linköpings stift

Prästvigningsbevis för Jacob Israël Köhler, Linköpings stift

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Levernesbeskrivning år 1779-81

Levernesbeskrivning år 1779-81

Ugla, Petrus (1709-1785)

Ugla, Petrus (1709-1785)

Levernesbeskrivning år 1781-84

Levernesbeskrivning år 1781-84

Mallas minnen

Mallas minnen

Prästvigningsbevis för Christoffer Humble, Uppsala stift

Prästvigningsbevis för Christoffer Humble, Uppsala stift

Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer

Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer

Boksamling och stambok

Boksamling och stambok

Levernesbeskrivning år 1784-85

Levernesbeskrivning år 1784-85

Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå

Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå

Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785

Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785

Levernesbeskrivning år 1785-87

Levernesbeskrivning år 1785-87

Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland

Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland

Levernesbeskrivning år 1787-89

Levernesbeskrivning år 1787-89

Fotokopior

Fotokopior

Carl Michael Bellman: Brev

Carl Michael Bellman: Brev

Levernesbeskrivning år 1789-92

Levernesbeskrivning år 1789-92

Bergska familjearkivet

Bergska familjearkivet

Levernesbeskrivning år 1792-94

Levernesbeskrivning år 1792-94
C.M. Bellman - manuskript dedikerat till Helena Quiding
C.M. Bellman - manuskript dedikerat till Helena Quiding

Levernesbeskrivning år 1794-96

Levernesbeskrivning år 1794-96

Prästvigningsbevis för Andreas Lindström, Västerås stift

Prästvigningsbevis för Andreas Lindström, Västerås stift

Stambok (Nordtysk)

Stambok (Nordtysk)

Levernesbeskrivning år 1796-99

Levernesbeskrivning år 1796-99

Trolle: Stambok

Trolle: Stambok

Stambok för Carl Adolf Gyllenram

Stambok för Carl Adolf Gyllenram

Levernesbeskrivning år 1799-1804

Levernesbeskrivning år 1799-1804

C.J. Thyselius/Hans Ramel

C.J. Thyselius/Hans Ramel

Uppteckningar och avskrifter

Uppteckningar och avskrifter

Brev från J.O. Wallin till Carl Wilhelm Pettersson

Brev från J.O. Wallin till Carl Wilhelm Pettersson

Handlingar rörande Elin och David Wallin

Handlingar rörande Elin och David Wallin

Porträttkortsalbum 1800-tal

Porträttkortsalbum 1800-tal

Mallas minnen

Mallas minnen

Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript

Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript

Adolf och Eva Björks samling: Brev till och från Leif Björk m.m.

Adolf och Eva Björks samling: Brev till och från Leif Björk m.m.

Tegnériana

Tegnériana

H.C. Andersen brevregister

H.C. Andersen brevregister

Diverse strödda anteckningar av Eleonora Elisabet Gjörwell

Diverse strödda anteckningar av Eleonora Elisabet Gjörwell

Louise Lagerlöf, Selma Lagerlöfs mor (22695403)

Louise Lagerlöf, Selma Lagerlöfs mor (22695403)

Föremål "Vesteråskragen"

Föremål "Vesteråskragen"

Diverse

Diverse

Brev, anteckningar m.m.

Brev, anteckningar m.m.

Porträttkortsalbum 1800-tal

Porträttkortsalbum 1800-tal

Porträttkortsalbum 1800-tal

Porträttkortsalbum 1800-tal

Kompendium i "Elementar fysik"

Kompendium i "Elementar fysik"

Papper rörande Herman Bjursten

Papper rörande Herman Bjursten

Josefa Ahnfelt, föreståndare på Elementarläroverket för flickor i Landskrona ...

Josefa Ahnfelt, föreståndare på Elementarläroverket för flickor i Landskrona (22695496)

Diverse

Diverse

Henric och Louise Ramel: Brev m.m.

Henric och Louise Ramel: Brev m.m.

Martin och Greta Lamms arkiv

Martin och Greta Lamms arkiv

Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius

Ljufwa tidsfördrif av Johan David Valerius

Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna

Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna

"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén

"Svenska livsbilder" uppsatser av Hugo F. Frölén
Resultat 1till100av41195

Kungliga biblioteket
Kontakta oss