Showing 42225 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

206 results with digital objects Show results with digital objects

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699

Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Berghman, Gustaf

Svenska praktsamlingen

 • SE S-SBS 289 Pr 1
 • Fonds
 • 1501 - ?

Praktband och bokband: kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning

Kungliga biblioteket

Opusculum musices

 • SE S-HS Acc1963/15
 • Fonds
 • 1513

Bok om undervisning i kyrkosång på latin tryckt i Nürnberg 1513 med några handskrivna sidor i slutet.

de Quercu, Simon

Släkten von Essens släktbok

 • SE S-HS Acc 2014/22
 • Fonds
 • Ca 1560-2002

Bok med handskrivna anteckningar om födslar och släktförhållanden.

Svenska historiska planscher: kortkatalog

 • SE S-HS Acc2019/108
 • Fonds
 • 1590-1978

Samlingen innehåller en äldre handskriven kortkatalog till Kart- och bildsamlingen Svenska historiska planscher i Kungliga biblioteket, signum: KoB Sv. HP

Kungliga biblioteket

Karl XI:s släktträd

 • SE S-HS 2018/30
 • Fonds
 • 1600-tal?

Karl XI:s släktträdTuschlavering på pergament, blekt.87,5 x 69,5 cm

Urkunder från Trettioåriga kriget

 • SE S-HS Acc1963/83
 • Fonds
 • 1622-1653

26 urkunder från och omedelbart efter Trettioåriga krigets tid, undertecknade av befälhavare och kommendanter åren 1622-1653.

Drottning Kristina: Brev

 • SE S-HS Acc2001/82
 • Fonds
 • 1670

Brev (1 st) till Colbert daterat i Rom den 29 juli 1670.

Kristina, drottning av Sverige

Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok

 • SE S-HS Acc2001/88
 • Fonds
 • 1687-1688

Nicodemus Tessin den yngres resedagbok från resa i Europa 1687-1688. Handskrift med skisser.

Tessin, Nicodemus, d.y

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

 • SE S-HS Acc2011/37
 • Fonds
 • 1688-1871

1. Brev till Claes Wachtmeister - från ? Boberg 1868-18712. Brev till Claes Wachtmeister - P.A. Johansson 1870-18713. Brev till Claes Wachtmeister - A.B. Smedberg 1870-18714. Brev till Claes Wachtmeister - ? Söderström 1870-18715. Brev till/från C...

Wachtmeister, Tom

Hedvig Sofia: Autograf

 • SE S-HS Acc1988/69
 • Fonds
 • 1688

Autograf Hedewig Sophie dat. 21/2 1688

Erik Dahlberg: Brev

 • SE S-HS Acc2019/66
 • Fonds
 • 1691

En skrivelse till Göta hovrätt angående en krigsfiskals skrivsätt. Daterat Jönköping 30 april 1691

Dahlberg, Erik

Samling av visor m.m.

 • SE S-HS Acc2003/59
 • Fonds
 • 1700-tal

Innehåller en inbunden volym med avskrifter av visor m.m., från andra halvan av 1700-talet.

Wise- och Gåtebok

 • SE S-HS Acc1985/56
 • Fonds
 • 1700-tal

Visbok, innehåller även gåtor. Texter delvis av Bellman. Inbunden volym.

Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare_Stäket

 • SE S-SBS 288 Bj 1
 • Fonds
 • 1700 - 1899

Litteratur med tyngdpunkt på historia (inte minst kolonialhistoria), politik, lantbruk

Björnstjerna, Carl, 1886-1982, greve, överste och chef för Norrlands dragonregemente

Läkebok

 • SE S-HS Acc1999/1
 • Fonds
 • 1700-tal

Sidan 1-73 samt register handskrivet. Sammanbundet med "En liten dock nyttig örtebok" Västerås 1738. Dessutom finns tre lösa blad varav ett är tryckt

Handskrift: Om Reguliere Fortification

 • SE S-HS Acc1998/17
 • Fonds
 • 1700-tal

Anteckningar och ritningar rörande fortifikationer. På svenska. 1700-tal?Innehåller också lösa blad ur äldre verk om mått, vikt, kubiktal m.m. rörande militärvetenskap, på svenska: Kort reglamente till...stående uthi efterföljande Frågor och Svar ...

Lack- och färgningsbok

 • SE S-HS Acc1985/26
 • Fonds
 • 1700-tal

Accessionen innehåller en lack- och färgningsbok från 1700-talet med recept på färger, fernissa m.m.

Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen

 • SE S-HS Acc1985/53
 • Fonds
 • 1700-tal

Ungefär samtida avskrift av "Tillfälle gör tjufven" från slutet av 1700-talet samt avskrift av "Till en förnäm herre som skrivit ett Teaterstycke" av Johan Henric Kellgren.

Birgittasamlingen

 • SE S-SBS 288 Bi 1
 • Fonds
 • 1700 - 1955

Litteratur av och om den heliga Birgitta

Kungliga biblioteket

Visbok

 • SE S-HS Acc1971/15
 • Fonds
 • 1700-tal

Visbok från slutet av 1700-talet(?) med dikter av bland andra Carl Michael Bellman.

Brev från personer i släkten von Düben

 • SE S-HS Acc1963/78
 • Fonds
 • 1700-tal

1 brev från Eleonora von Düben till Abraham Bäck (odaterat)2 brev från Carl Wilhelm von Düben till Abraham Bäck (1756, 1781)Flera Dübenbrev finns i autografsamlingen.

Düben, Eleonora von

Engeströmska släktarkivet

 • SE S-HS Acc1998/75
 • Fonds
 • 1700-1990-tal

Famile och gårdsarkiv, Heby

Engeström, Lars von

Visbok från 1700-talet

 • SE S-HS Acc1987/102
 • Fonds
 • 1700-tal

Visbok från slutet av 1700-talet, anon., bl.a. Bellman.

Teologisk handskrift

 • SE S-HS Acc1985/61
 • Fonds
 • 1700-tal

Teologiskt verk som innehåller "gudeliga visor", religiösa betraktelser, teologiska utläggningar m.m. Inbunden volym.

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

 • SE S-HS Acc1971/5
 • Fonds
 • 1705

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux, daterad i Ravitz 3/2 1705 och undertecknad av Karl XII. Kopia med renskrift.

Lutken, Henrik

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

 • SE S-SBS 288 Ah 1
 • Fonds
 • 1719 - 1907

omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö

Ahlstrand, J. A.

Ordenshandlingar m.m.

 • SE S-HS Acc2012/137
 • Fonds
 • 1747-1927

Accessionen innehåller olika handlingar rörande inträde i olika ordnar, försäkringsbrev, prästvigningsbevis, diplom från lärosäten m.m.

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

 • SE S-HS Acc2011/15
 • Fonds
 • 1734 - 1943

Innehåller brev, almanackor från åren 1842-1937, tryck samt fotografier och tryckta bilder

Sjögestabro

Släkten Rasmusson

 • SE S-HS Acc2001/38
 • Fonds
 • 1737-1915

Accessionen innehåller diverse ekonomiska och juridiska handlingar rörande släkten Rasmusson i Svedala och Lyngby socken

Rasmusson (släkt)

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60
 • Fonds
 • 1750-1922

Handskrivna inbundna kataloger:"Förteckning på böcker af C.C. Gjörwell, 1854"Catalog öfver det Bibliotheque som förvaras uthi domkyrkan i Strengnäs", 1750Anonym bibliotekskatalog. Systematisk uppställd på olika ämnen, ca 1840."...

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60-1
 • File
 • ca 1750-1854
 • Part of Bokkataloger

4 st handskrivna inbundna kataloger:"Förteckning på böcker af C.C. Gjörwell, 1854"Catalog öfver det Bibliotheque som förvaras uthi domkyrkan i Strengnäs", 1750, av Jonas Wetter, bibliotekarie vid Strängnäs gymnasium.Anonym bibliotek...

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

 • SE S-HS Acc2001/18
 • Fonds
 • 1750-1999

Arbetsmaterial: brev, anteckningar, kopior, fotografier och ekonomiska handlingar rörande böckerna om Bellman, bl.a. Citrinchen & porträtt som tillhört Carl Michael Bellman : ett arv efter farfadern Johan Arndt Bellman och boken Trehundra år i...

Nyström, Marianne

Magnus Troilius: Brev

 • SE S-HS Acc1988/82
 • Fonds
 • 1756

Egenhändigt brev ställt till en "herr Archiator"om hur kyrkoherden och riksdagsmannen Magnus Troilius beredde den dödsdömde greven Erik Brahe till döden 1756.

Carl Bernhard Wadström: tryck och biographica

 • SE S-HS Acc2000/68
 • Fonds
 • 1760-tal-1790-tal

Accessionen innehåller en inbunden volym med biographica och tryck rörande Afrika, Amerika, slavhandel, m.m.. Ett handskrivet register finns i början av volymen.

Wadström, Carl Bernhard

Bokkataloger

4 st handskrivna bokkataloger."Catalog på böcker (af Rönbeck sjelf skrifven)", 1800-tal"Catalog öfver de uti Krageholms bibliothek befintliga böcker", ca 1775.Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1765, uppställd alfabetiskt ...

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

 • SE S-HS Acc2003/54
 • Fonds
 • 1996-2000

Accessionen innehåller 20 st brev från Bengt Anderberg till Sven Thiessen, boken "The Road" (1955) med dedikation av författaren Harry Martinson samt ett inbundet tryck från 1770 ("Skalde-bref til en ung herre vid des inträde i verl...

Thiessen, Sven

Anna Elisabeth Vanselou: Bröllopsdikt

 • SE S-HS Acc1986/45a
 • Fonds
 • 1775

Bröllopsdikt, "framtedde af Anna Elisabeth Vanselou." På borgmästare i Jönköping Gustaf Cervins förmälning med Helena Rudberg, 6/6-1775. Av anononym skald. Samt en avskrift.

Vanselou, Anna Elisabeth

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

 • SE S-HS Acc2010/10
 • Fonds
 • 1779-1807

Accessionen innehåller 12 inbundna volymer med "Petter Stenbergs lefwernes beskrifning av honom själv författad på dess lediga stunder". Den är på närmare 5000 handskrivna sidor och innefattar även anteckningar rörande tiden innan Pehr S...

Stenberg, Pehr

Olof Tempelman: Brev

 • SE S-HS Acc1999/53
 • Fonds
 • 1780-1781

8 brev från Tempelman skrivna under resa i Tyskland, Holland, Frankrike och Italien 1780-1781 i sällskap med Carl August Ehrensvärd

Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785

 • SE S-HS Acc2017/60
 • Fonds
 • 1785

Brevutkast, samt kuvert, daterat "Drottningholm 10 octobre 1785" med text:"Välborne Herr RyttmästareSom Rycktet förmäler att herr Ryttmästaren"På baksidan finns tre räknetal.

Then Swänska Psalmboken

 • SE S-HS Acc1995/1
 • Fonds
 • 1785

Then Swänska Psalmboken. Melodier På Noter utgifwen af Herr Capell-Mästaren Zellbell af skrifwen af Friedrick Elmberg åhr 1785. 1 vol.

Results 1 to 100 of 42225

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.