Showing 1893 results

Archival description
Print preview View:

190 results with digital objects Show results with digital objects

Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Säby gårdsarkiv: släkten Wrangel
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Karl XI:s syn
Karl XI:s syn
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Historia suecana av Eric Benzelius i avskrift av [sannolikt] Reinhold Rüdker
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Koncept till predikningar av en superintendent i Stralsund
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Handskrift: Om Reguliere Fortification
Visbok
Visbok
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Eva Dahlstedts arkiv
Eva Dahlstedts arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Medeltida riksrådsätter
Medeltida riksrådsätter
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Läkebok
Läkebok
Levertinska familjepapper
Levertinska familjepapper
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Glüsing, Johann Otto: Wissa stycker af Guds första tempel i Christo...
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Klemans släktarkiv
Klemans släktarkiv
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Philotanus, poëme, en forme de dialogue, ou l'histoire de la constitution unigenitus
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Skrifter. Afskrifna af C.M. Völschow
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor...
Carl Michael Bellman: Tillfällige verser och rim skrifne och hopsamlade innom ett hus, där Auctor finner sig älskad och wälkommen
Handlingar till Lars von Engeström
Handlingar till Lars von Engeström
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Carl Michael Bellman: Ansökan om konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställningen i Nummerlotteriet
Tankar om svenska infanteriet av Nils Gyldenstolpe
Tankar om svenska infanteriet av Nils Gyldenstolpe
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Predigten gehalten in Niesky von Johann Baptist von Albertini 1805-1808. Upptecknade av Margareta Ribben (1788-1841)
Predigten gehalten in Niesky von Johann Baptist von Albertini 1805-1808. Upptecknade av Margareta Ribben (1788-1841)
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Samling av anteckningar efter Matthias Calonius föreläsningar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Johan Diedrich Wiebe: "Til hennes kongl. maijt wår allernådigsta drottning Lowisa Ulrica wid hennes maijts återkomst til kongl: residence-staden Stockholm, den 30 november 1772"
Victor Hugo Wickströms papper
Victor Hugo Wickströms papper
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död ...
Carl Michael Bellman: Backi tempel [öpnadt vid corporalen samt ordens-oboistens Fader Movitz död 1779]
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Mickel Hoffs berättelse om de öden och lidanden, som han utstått under 1808 och 1809 års finska fälttåg. Upptecknad av prosten Frans Oskar Durchman. Kopia av original i Uleåborgs handskriftssamling
Mickel Hoffs berättelse om de öden och lidanden, som han utstått under 1808 och 1809 års finska fälttåg. Upptecknad av prosten Frans Oskar Durchman. Kopia av original i Uleåborgs handskriftssamling
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Johan Anders Linders arkiv
Johan Anders Linders arkiv
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Anders Bergmark: Berättelse om en...1790...företagen beskickning med 124 barn från Stockholms stora barnhus...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Bellmans likprocession
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
"Essay sur les Elzevirs" av J. F. Adry med följebrev
Results 1 to 100 of 1893

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.