Visar 15043 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

10 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Protokolls- och anteckningsböcker

Musikaliska Akademiens protokollsbok 1918-19342 anteckningsböcker med text till ”Sankt Jürgen und der Drache” (1904), varav den ena innehåller bilagda blad med texten på svenska.Anteckningsbok med lösa papper (odaterad).

Fotografier

Fotoalbum 1904-1905. Huvudsakligen från resor/utflykter (bilder på personer och miljöer)Titulerade och daterade

Teckningar

1. Teckning med text på grekiska. Odat.2. Teckning. 1904.

Diverse

1. Anteckningar: 2 notblad, textförslag, vykort med anteckningar, namnteckning m m, odat.2. Biographica: Handlingar kring arvskifte och boutredning, 19473. Ekonomihandlingar: Förlagsavtal m m 1942-1979, protokoll från stämningsmål 1945, förlagskvi...

Fotografier

Bland annat:Familjen Wahlström & Hedin; Sten Hansson Euler, midsommar 1904; Johannsegatan, juli 1912; Lill-Gustav Götlind, 1922, Enebyberg 1928; Påsken 1932; Gagnef 1935; Indiska gäster, Nynäs 1937; Begravningsprocession, Stockholm, 1940

Fotografier

Bland annat:Tjärn ovanför Fjällnäs, Skalfjällen; Personer på veranda ca 1910-tal, studenter; Utsikt från telefonstationen i byn vid Marsfjällets fot, Vilhelmina-Saxnäs, 1939

Suecana: 1905-1948

Uppklistrade pressklipp m.m., 95 omslag:• 1905 (omslag 1)• 1911 (2-4)• 1917 (5)• 1919 (6)• 1920 (7)• 1921 (8-13)• 1922 (14)• 1923 (15-16)• 1924 (17)• 1927 (18-25)• 1929 (26)• 1931 (27)• 1932 (28)• 1933 (29)• 1935 (30)• 1936 (31)• 1937 (32)• 1938 (...

Fotografier

Lösa blad (45 st) från fotoalbum ”Sjutton somrar 1905-1921, Halfred von Koch tillägnad av hans sjuttonåriga verksamhet, den 13 jan. 1922”. Kopia av foto från Statens fattigvårdsinspektion 1919 (tidigare inramat).

Negativ

Sorterade på år (från 1917 och bakåt) samt övriga utan år. Kuvert numrerade 30-54. Innehåller även glasplåtar.

Korrespondens

Till största delen inkomna skrivelser (1907-1911) samt koncept till skrivelser (1906-1912).

Korrespondens

Korrespondens med ett flertal personer, bland andra Samuel 'Sam' Eyde, William Gibson d.y., Fredrik Vilhelm Hansen, Carl Olof Lundholm och Sigurd Nauckhoff samt koncept m.m. och några pressklipp

Brev från Carola von Koch

Brev till:1. Lotten Asklund (Carolas mor), 1915-1917, u.å. 2. Lotten Asklund, 1920-1922, 1925, 1927, 1930. 3. Agathe von Koch (Carolas svärmor), (även brev från Halfred von Koch) 1906, 1909, 1911-1913, 1916, 1924. 4. Gerhard Halfred von Koch (make...

Lösa fotografier III

Jon Julius Munch-Petersen (1873-1939), maken1906, 1923, odat.11 st., 1 kuvertJon Julius Munch-Petersen (1873-1939), maken, vattenbyggnadskonferenser1930, odat.10 st.Valfrid Palmgren Munch-Petersen och Jon Julius Munch-Petersen, maken1920-1930-tale...

Dossier USA-resan hösten 1907, I

• HANDLINGARBrev (avskrift) frånEcklesiastikdepartementet rörande beviljat resebidrag1 st. (1907)Rekommendationsbrev frånUtrikesdepartementet1 st. (1907)Brev frånEkengren, August (1861-1920), ambassadör i Washington1 st. (1907)Putnam, Herbert (186...

Dossier USA-resan hösten 1907, II

• TRYCK av och omAnne Carroll Moore (1871-1961), chef för barnavdelningarna vid New York Public Library• BREV från oidentifierad avsändare1 st. (1963)• BROSCHYRER, PRESSKLIPP, DIVERSE ÄMNEN• BREV frånLittle, Florence1 st. (1962)• ETT FREDRIKA BREM...

Tryck I

1.Bolin, Greta & Zweigbergk, Eva von (1961). Barn och böcker. 5 omarb. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren. Med dedikation från Corinna (Greta Bolin).2.Larsson, Lorentz (1947). Ungdom läser. Göteborg. Pedagogiska skrifter utgivna av Sveriges ...

Tryck III

1.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1908). Om Tysklands kvinnliga bibliotekarier. Folkbiblioteksbladet 1908:4, s. 138-147. Även särtryck med kommentar av Valfrid Palmgren.2.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1923). Skoler, lærebøger og den skandin...

Tryck II

1.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1908). Barnbiblioteken i Amerika och den kvinnliga barnbibliotekariens arbete. Dagny 1908:17, s. 225-227.2.Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (1916). Biblioteker og Folkeopdragelse: Indtryk fra en Studierejse i de...

Fotografier

Bland annat:Kopparberg (1911), Fogelsta (1911), Fagersta (1912), Röhska gravvården (1918), Romsdalen (1927), Pojkskouter i Danmark (1930), Ry Hojskole (1931), Örsundsbro (1939)

Biographica

16:1 Handlingar rörande Bianca Wallin-Tolnais födelsedagar16:2 Handlingar rörande Bianca Wallin-Tolnais övriga bemärkelsedagar

A-D

1. Maja Adlerbeth,2. Birger Andersson,3. Margit Bruzelius,4. Siri Charlier och C.V.L Charlier5. Othilia och Maria Danielsson

Brev från Isak Collijn m.m.

Brev från Isak Collijn till Ellen Collijn 1910-1948, Telegram från Isak Collijn till Ellen Collijn, Telegram mellan Isak Collijn och Ellen Collijn, Lyckönskningar till förlovningen 1914

E-H

1. Greta Ekblom2. Elisabeth von Essen3. Carl Forssander4. Algot Gillert och Tekla Gillert5. Anna-LIsa Granér6. C. J. V. Gustafsson7. G. Hellstrand (Militär)8. Hulda Hoffman och Ture Eriksson

G-Z och Oidentifierade/oläsliga

1. Elsa Johanson2. Gunnar Johanson3. Emil Johansson4. Nelly Johansson och Tage Johansson5. Birgitta Liedholm6. Gunnar Malmberg7. Elise Söderlund8. Magnus Tigerschiöld9. Nils Vetterlind och fru C. Vetterlind10. Hilda Zernander11. Oläsliga/oidentifi...

Fotografier

Bland annat:Lärare på Åhlinska skolan (1919); Tre kvinnor: Elin Svanström, Maja Cronquist och Lydia Wahlström (1910 eller 1911); bilder på diverse studentskor

Brev till Margareta Suber

1. Brev från Tage Palm 1914-19372. Brev från farmor Nadine Topelius 1918, samt Nadine Topelius testamente 19273. Brev från skilda brevskrivare 1910-19804. Brev från förlag 1932-1976

Brev

1. Brev från Felix Körling och hans hustru till sonen Einar 1910-1915. 8 st.2. Brev från Felix Körling till sonen Einar 1916. 14 st.3. Brev från Felix Körling och hans hustru till sonen Einar 1917 jan-sep. 38 brev, 2 telegram.4. Brev från Felix Kö...

Dossierer: Folkbibliotek/ Skolbibliotek

1) DOSSIER FOLKBIBLIOTEKFOLKBIBLIOTEK• Brev frånTynell, Knut (1887-1953), bibliotekskonsulent1 st. (1929)• BilagorKungl. Maj:ts proposition 1929:141.Svensk författningssamling 1930:15.• Manuskript• Tal om ”Library spirit” vid Nordisk kurs för sjuk...

Dossier Svenska Gustafskyrkan 1911-1962, II

SVENSKA FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN• Handlingar• Inbjudningskort till föreläsningarMANUSKRIPT• Tal Svenskhetens adelskap, vid föreningens 20-årsfest 23 mars 1927.• Tal vid Svenska föreläsningsföreningens 25-årsfest 22 mars 1932.• Tal Kring det svenska ...

Suecana: Böcker III

7) Föreningarna Nordens Historiska publikationer. I. Nordens läroböcker i historia: ömsesidig granskning verkställd av Föreningarna Norden facknämnder (1937). Helsingfors: Svenska litteratursällskapets tryckeri.8) Föreningarna Nordens Historiska p...

Diverse av Manfred Björkquist

Domkyrkan. Tal vid Uppsala Kristliga Studentförbunds 10-årsfest den 7 okt 1911., Manfred Björkquist 1911Kyrkan, kriget och nationalismen, Manfred Björkquist 1914Vårens oro, Manfred Björkquist 1915Vårens oro, Manfred Björkquist 1919 (med dedikation...

Brev till Margareta Suber

1. Brev från föräldrarna 1911-19342. Brev från dottern Michaëla Topelius-Reuterswärd 1936-19533. Brev från dottern Michaëla Topelius-Reuterswärd 1954-19694. Brev från dottern Michaëla Topelius-Reuterswärd 1968-1979

Dossier Biblioteksutredningen 1911

BREV frånLindström, Elof (1863-1924), ecklesiastikminister3 st. (1909-1911)Berg, Fridtjuv (1851-1916), ecklesiastikminister2 st. (1911)MANUSKRIPTTal avHjelmqvist, Bengt (1903-2005), avdelningsdirektör vid Skolöverstyrelsenvid Kristianstads stadsbi...

Resultat 301till400av15043

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.