Visar 10822 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Öyvind Fahström samt till föräldrarna Frithiof och Karin Fahlström

Brev till Öyvind Fahström samt till föräldrarna Frithiof och Karin Fahlström

Brev från Öyvind Fahlström

Brev från Öyvind Fahlström

Studiematerial till Hermods "Grekisk elementarkurs"

Studiematerial till Hermods "Grekisk elementarkurs"

Barnteckningar

Barnteckningar

Utställningskataloger

Utställningskataloger

Prisma

Prisma

Böcker

Böcker

Illustrationer till artiklar om konst

Illustrationer till artiklar om konst

Gustav Funck, Diverse anteckningar

Gustav Funck, Diverse anteckningar

Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beat...

Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beata Funck hafwet bekommit till medgift utur huset d 1 Decemb. 1736". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]. Testamente (1775). Brev till Beata Funck, 6 st. (1783).

Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om f...

Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om familjen, barnens uppfostran med mera

Brev till Alexander Funck.

Brev till Alexander Funck.

"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".

"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".

Anteckningar i bergsvetenskapen, om svenska och utländska bergverk och bruk m...

Anteckningar i bergsvetenskapen, om svenska och utländska bergverk och bruk med mera.

"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tj...

"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tjäru-, Harpets-, Kimrök etc. Fabriqver efter theras år 1741 befinteliga tilstånd... Upstäld år 1742 och till kongl. May:ts och Riksens Commerce Collegio ingifwen d. 16 decem: samma år af Alexander Funck"

"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktobe...

"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktober Månader 1784

"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740]. Innehåller:

"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740]. Innehåller:

L'Infériorité de la Femme

L'Infériorité de la Femme

Vivisections [II]

Vivisections [II]

Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö

Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö

Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z

Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z

Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare

Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare

BREV FRÅN AMELIE POSSE

BREV FRÅN AMELIE POSSE

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Gunhild Posse från släkt

Brev till Gunhild Posse från släkt

Brev från Gunhild Posse till släkt

Brev från Gunhild Posse till släkt

BREV TILL ANDREAS BJERRE

BREV TILL ANDREAS BJERRE

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.

Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.

BREV TILL OKI BRÁZDA

BREV TILL OKI BRÁZDA

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Fotografier

Fotografier

Biographica

Biographica

Anteckningar, manus

Anteckningar, manus

Diverse

Diverse

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Tänkespråk av okänd hand

Tänkespråk av okänd hand

Postanvisningar och dyligt

Postanvisningar och dyligt

Brev till Emil Schering från Georg Müller Verlag samt från Fritz Krempien

Brev till Emil Schering från Georg Müller Verlag samt från Fritz Krempien

Kort till Henry von Philp till K Thor D:e Högberg samt till Karin Smirnoff fr...

Kort till Henry von Philp till K Thor D:e Högberg samt till Karin Smirnoff från Emma Lodenius och "Tant Karin".

Eleonora Norlings testamente

Eleonora Norlings testamente

Prosa

Prosa

Lyrik

Lyrik

Tyska översättningar

Tyska översättningar

Kontrakt (Kungl. Dramatiska teatern) och redovisningar från diverse svenska f...

Kontrakt (Kungl. Dramatiska teatern) och redovisningar från diverse svenska förlag och teatrar

Musik

Musik

Tryckta skrifter.

Tryckta skrifter.

G - O

G - O

Manuskript, memoarer (engelska).

Manuskript, memoarer (engelska).

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Diplom.

Diplom.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Royaltyredovisningar.

Royaltyredovisningar.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne sk...

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson.

Noter, Strauss

Noter, Strauss

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi II.

Noter, Verdi II.

Program, Västra Karups kyrka.

Program, Västra Karups kyrka.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Böcker.

Böcker.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespr...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Jesu livsskildringar. 5 blad

Jesu livsskildringar. 5 blad

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Diverse politiska manuskript utan titlar

Diverse politiska manuskript utan titlar

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Daterade 1919-1948

Daterade 1919-1948

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Biographica

Biographica

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rör...

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.

Ritningar och tryckta bilder

Ritningar och tryckta bilder

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi
Resultat 101till200av10822

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.