Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1414 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Fotografier

A. Lärare vid Kungsholmens Realskola:" (amatörfotografier, ca 7 x 4,5 cm): Kylén, Tage Bergh, Eimir Björkström, Sjöborg och Hannerz, kollegierummet i Kungsholmens Realskola.

B. Fotografier av lärare, professorer m.fl. i visitkortsformat. (1 kuvert, C5).

Tryck

Hyllningsadress till Ruben G:son Berg (1876-1948), fil.dr., litteraturhistoriker. 11 maj 1926

Andras manuskript

Anteckningar av Ludvig Anselm Nordström (1882-1942), författare
Recensionskoncept av Ernst Ludvig Norlind (1904-1945), författare

Brev till Maria Carolina Löwstädt.

Chadwick, Louise, systerdotter 1 st., 1921
Kanadja, Mary, (oident.) 1 st., 1910
Löwstädt-Chadwick, Emma Hilma Amalia, syster 1 st., 1887
Löwstädt, Eva Mathilda (g. Åström), syster, 1 st., 1916
Wirzén C.D af, (oident.) 1 st., odat.
Selma, (oident.) 1 st., odat
Okänd, (oident.) 1 st., odat.

Diverse

Foto av Ida Bäckmann 1934
Pressklipp om Ida Bäckmann 1934 -- 1935

Diverse

Förlagsavtal mellan Albert Bonniers Förlag AB och Salomon Kraft 1963
Kontrakt mellan Vetenskapssocieteten i Lund och Salomon Kraft 1961
Betygsunderlag skrivet av Salomon Kraft 1933
Redogörelse för förhandlingarna vid möte för bildande av municipalsamhälle 1923

Brev till tidskriften Idun 1900-1913 samt odaterat

Adrian-Nilsson, Gösta (1884-1965) förf., konstnär 1 st., 1911
Agrell, Alfhild, f. Martin (1849-1928) förf:a 1 odat.
Ahnfelt, Astrid (1876- ) förf:a 1 st., 1909
Almqvist, Gertrud, g. Brogren (1875- ) förf:a 1 st., 1909
Berg, Henrik (1858-1936) med. dr, fil.dr, red., förf. 1 st., 1910
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär 1 st., 1909
Bernardini-Sjöstedt, Léonie, fr. förf:a 1 st., 1911
Beskow, Elsa (1874-1953) konstnär:a, förf:a 1 st., 1909
Bülow, Waldemar (1864-1954) red. 1 st., 1913
Bååth-Holmberg, Cecilia (1857-1920) förf:a 1 st., 1907
Böving-Söderberg, Hilma (1881- ) förf:a 2 st., 1908 & u. å.
Böök, Fredrik (1883-1961) litt.-hist., kritiker, förf. 2st., 1911 & odat.
Didring, Ernst (1868-1931) förf., teaterkrit. 1 st., 1913
Eldh, Carl (1873-1954) skulptör, prof. 1 st., 1907
Erastow, Georg, förf. 2 st., 1908, 1910 (med
olika handstilar)
Grignard, Victor (1871-1935) fr. kemist, Nobelpriset 1912 1 st., 1912
Hagelstam, Wentzel (1863-1932) fi. förf. 1 st., 1911
Hedman, Pelle (1861-1933) tecknare 1 st., 1910
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf. 1 odat. visitkort
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare 1st., 1908
Hildebrand, Hans (1842-1913) museiman 1 st., 1910
Hillgren, Bror (1881-1955) konstnär, förf. 1 st., 1908 med
självbiografiska uppgifter
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskoleman 2 st., 1908
Holmgren, Ann Margret (1850-1940) skriftst:a, rösträttskämpe 1 tackkort 1911
Hägg (i England Haig), Axel Herman (1835-1921) konstnär 1 st., 1905
Jonason, Aron (1838-1914) förf. 1 visitkort 1913
Karadja, Mary (1868-1943) prinsessa, förf:a 1 st. u. å.
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 1 st., 1908
Larsson, Hans (1862-1944) filosof 1 st., 1913
Laurin, Carl G. (1868-1940) fil. dr 1 st., 1909
Lengquist, Lago (1882- ) journalist 1 tackkort 1910
Lindberg, August (1846-1916) teaterchef 1 st., 1900
Lindgren, Hellen (1857-1904) litt.-krit. 1 st., 1903
Lundh, Wilhelm (1879-1953) förf. 1 st., 1908
Margueritte, Paul, fr. förf. 1 st., 1909
Möller, Artur (1883-1940) förf. 1 st., 1913
Negri, Ada (1870- ) it. förf:a 1 st., 1909
Nennes, Ester (1871- ) skolförest:a, förf:a, föreläsare 2 st., 1911
Nordin, Gustaf (”Kanotfararen”) 1 st., 1913
Norström, Vitalis (1856-1916) filosof 2 st., 1912-13
+ 2 manus till Carl Larssons 50-dag samt 1 manus om Ellen Key, odat.
Nyblom, Helena (1843-1926) förf:a 1 st., 1909
Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf. 1 st., 1911
Pauli, Georg (1855-1935) konstnär 1 st., 1910
Prydz, Alvilde (1848-1922) no. förf:a 2 st., 1909& odat.
Reuter, Jonatan (1859- ) fi. förf., lektor, prof. 1 st., 1900
Ruhe, Algot (1867-1944) tandl., förf. 1 st., 1911
Sabatier, Paul, fr. förf. 1 st., 1912
Sjödin, Birger (1887-1911) förf. 1 st., 1910
Sjöstedt, Erik (1866-1929) tidningsman 1 st., 1911
Steffen, Gustaf F. (1864-1929) sociolog, pol. 2 st.1912
+ 1 manus, 1909, om Ellen Key
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf:a 1 st., 1909
Strandman, Otto (1871-1960) bildhuggare 1 st., 1907
Svensén, Emil (1850-1921) skriftst. 1 st., 1911
Tenow, Elna, f. Ros (1862-1944) skriftst:a 1 st., 1907
Warming, Eugenius (1841-1924) da. botanist, prof. 1 st., 1909
Wrangel, Ewert (1863-1940) prof. 2 st., 1913

Övriga brev 1848-1950

Adler, Victor (1848-1910) arkitekt, skolman
brev till Conny Burman 1 st., 1889
Andersson, Oscar (1813-1866) skådesp., teaterled. 1 st., 1861
…brev till Eric Torsslow
Berg, Ruben G:son (1876-1948) fil.dr, skriftst.
brev till Dr Rothenburg 1 st., 1908
Beskow, Natanael (1865-1953) teolog, skriftst., pedagog
brev till ”Käre Vän” 1 st., 1907
Bildt, Carl (1850-1931) diplomat, förf.
brev till Svenska främlingsbyrån, Stockholm 1 st., 1893
Dahm, Oscar (1812-1883) läroboksförf., rektor
brev till Konungens befallningshafvande + lagmannen Runeberg 2 st., 1855 (om koleran)
o. 1861 + 1 foto)
Darin, Theodor (1812- ) läkare
brev till Hrr Tomson et Wallin 1 st., 1862
Essen, G. (Helsingborg)
brev till ”Högvälborne Herr Grefve” 1 st., 1848
Fridegård, Jan (1897-1968) förf.
brev till bokh. Hed, Äppelviken 1 st., 1950
Lidman, Sven (1882-1960) förf.
brev till ”Käre broder i Kristus” 1 st., 1921
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878) kompositör 1 meddelande 1853
Ljunggren, Gustaf (1823-1905) litt.-hist., prof.
brev till ”Herr Justitie Råd Kommendör m. m.” 1 st., 1868
Nyström, Alfred (1844-1897) skulptör
brev till Skånes banks afdelningskontor, Stockholm 1 st., 1887
Sköldebrand (Skjöldebrand), Knut (1807-1874) landshövding
brev till Kongl. Sundhets Collegium 1 st., 1857
rapport ang. koleran
Snoilsky, Carl (1841-1903) skald 1 namnteckning
Sparre, G. A.
brev till Kongl. sekr. N. Becker 1 st. u. å.
Stålberg, Wilhelmina (1803-1872) förf:a
brev till Magister Feilitzen 1 st., 1865
Wiemer, Anders (1819- ) lektor, fil. dr
brev till Hrr Samson et Wallin 2 st., 1862
Ödman, Nils Petrus (Pelle) (1838-1911) skolman, förf. 1 st., 1892
brev till Broder Burman

Tryck:

Fredrika Bremers spinnrock af Stanislas. Malmö 1866. (3 ex.)

Minnesblad från sekelfesten till Fredrika Bremers minne den 31.10.1901. Göteborg 1901.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren, Fredrika Bremer i Amerika. Särtryck ur Biblis 1958.

Fredrika Bremers reskarta över Egypten och Palestina.

Tryckt bönbok enl. påskrift given till Amanda Måhrbeck av F. B.

Manuskript till föredrag, tidningartiklar, tal, tidningsklipp m.m.

Öfverblick öfver 1910 års riksdag
Anm. Koncept, 20 bl.

Om Frisinne och Demokrati. Föredrag hållet vid politiskt möte anordnat av Östergötlands norra valkretsförening och Norrköpingsavdelningen av Allmänna valmansförbundet, 19 april 1911.
Anm. Koncept, 26 bl. samt tidningsklipp 1 st [referat av mötet].

Motioner, skrivelser, tidningsklipp m.m. ang. proposition med förslag till lag innefattande ändring i förordningen den 22 april 1881 om tjugoårig häfd m.m.
1911--1912

Vad nationella partiets middag den 8/5 1919.
Anm. Dikter, [stencil], 4 s., 2 ex.

Uttalande ang. den nya försvarsutredningen till Redaktionen för Nya Dagligt Allehanda
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 5 s., 2 ex., Koncept, 6 bl. Tidningsklipp: Nya Dagligt Allehanda 12/12 1919.

Uttalande till 60-årsdagen [ang. skattefrågor] i Östgöta Correspondenten
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 6 s., 3 ex. Koncept, 5 bl. Tidningsklipp: Östgöta Correspondenten 12/12 1919.

Skrivelse till K. Krigsvetenskapsakademien ang. försvarsfrågan
Anm. [Maskinskr., genomslagskop.], 5 s. Odat. [1923-24?]

Minnestal (?) över Otto Julius Schreiber (1845-) för K. Krigsvetenskapsakademien
Anm. Koncept, 1 s.

Villfarelser. Föredrag av frih. Herm. Flemning.
Anm. 45 bl.

Den politiska situationen
Anm. [Stencil med rättelser och ändringar], 12 s. Koncept, 15 bl.

Diverse manuskript till tal m.m.
Anm. 8 bl.

Pressklipp.
1914--1929

Biographica

Tjänsteförteckningar.

60-årsdagen 14/12 1919 .
Anm. [Gåvor och gratulanter, förteckning, bordsplacering.]

Faddrar till barnen, barn till vilka Fleming är fadder.

Resultat 1 till 100 av 1414

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.