Visar 15079 resultat

Arkivbeskrivning
Enhet
Förhandsgranska utskrift Visa:

10 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Bokkataloger

  • SE S-HS Acc2005/60-1
  • Enhet
  • ca 1750-1854
  • Del avBokkataloger

4 st handskrivna inbundna kataloger:"Förteckning på böcker af C.C. Gjörwell, 1854"Catalog öfver det Bibliotheque som förvaras uthi domkyrkan i Strengnäs", 1750, av Jonas Wetter, bibliotekarie vid Strängnäs gymnasium.Anonym bibliotek...

Bokkataloger

4 st handskrivna bokkataloger."Catalog på böcker (af Rönbeck sjelf skrifven)", 1800-tal"Catalog öfver de uti Krageholms bibliothek befintliga böcker", ca 1775.Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1765, uppställd alfabetiskt ...

Fotokopior

Sven Wieslanders notbok 1813, Notbok Gabriel Sandsten 1787, Notbok Frans Gustafson, Notbok Svenarums hembygdsgård, Notbok Rosén 1842 (original i Kalmar länsmuseum), Djursdalafyndet I Jonas Anckarman, Djursdalafyndet II Jonas Anckarman 1813, 1820

Manuskript och brev

Innehåller ett manuskript av Hugo Swensson med titeln Åt minnet av en "provdogg" (ca 1935-40);ett brev från Llewellyn Lloyd till Aftonbladet (1865);ett manuskript till fångvisa om Johan Jacob Anckarström (1792)

C.J. Thyselius/Hans Ramel

1. Carl Johan Thyselius: Brev, ekonomiska/juridiska handlingar m.m. (Bl.a. kopia av brev från Oscar II) 1800-1890-tal2. Hans Ramel: Brev från Eric Ramel och Henric Ramel 1916-1929

Diverse

Diverse juridiska/ekonomiska handlingar 1800-1880-tal (Original och avskrifter)

Brev, anteckningar m.m.

Mapp som tillhört Uno Viisimaa innehållande brev på estniska till Uno Viisimaa och Kalju Hollas m.fl. 1943-1945, samt tidningsklipp, hyreskontrakt, noter m.m. Teckningar av Justina Svensson, 1897-1989. Noter, brev, anteckningar, telegram m.m. röra...

Diverse

Diverse juridiska/ekonomiska handlingar 1800-1930-tal (Original och avskrifter)

Handlingar

Biographica bl.a. betyg för Gustaf Emil Norstedt 1855, räkenskaper, dikter och anteckningar samt noter.

Handlingar

Brev varav flera till Ebba von Aken (f. Lagerqvist), diverse trycksaker och 2 fotografier.

Minnesbok från och med år 1823

Minnesbok från och med 1823 innehållande anteckningar om inkomster och utgifter, presenter, ritningar, porträtt m.m. ritade för nöje och för betalning. Dessutom Maria Röhls testamentariska dispositioner.På försättsbladet finns inklistrat verser av...

Bokkataloger

8 st häften nämnda "Catalogue" numrerade 1-8 fördelade på olika ämnen samt 3 st lösa ark "Catalogue Encyclopedie Méthodique par une Societée de gens de lettres" numrerade enligt skåp 2, 3 och 5, ca 1830. Förtecknar per skåp den...

Tryck

1. Resa till Kap, Ostindien och Kina åren 1844-1846 berättad av G. W. von Düben, Stockholm 18472. An English and Japanese and Japanese and English Vocabulary Compiled from Native Works by W. H. Medhurst, Batavia 18303. Report regarding the Chinese...

Brev och biographica

Volymen innehåller brev till Maria, Ellen, Lilli, Sven, Kjerstin och Carl Rosenberg samt biographica rörande Johan Jacob Holmberg, Johan Olof Rosenberg och Ottonie Rosenberg

Fotografier

Svartvita fotografier och korta biografiska anteckningar över spelmän och folkmusikvänner i Småland och Västergötland samlade av Gösta Klemming: Fredrik Konrad Lindström, Carl Carlsson Lärka, Herman Davidsson, Henrik Sundström, Sven Carlström, Kar...

Anteckningsböcker

Minnesord ang. fadern greve Julius Oscar Mörner af Morlanda och anteckningar rörande föreningen Frateres amicitiae verae 1871

Tryckta böcker på kinesiska, med anteckningar

1. Bok på kinesiska med anteckningar i marginalen, samt 2 mindre häften på kinesiska och arabiska instuckna mellan bladen, odat.2. Bok på kinesiska med anteckningar i marginalen och försättsblad med inskriften "A. Elgqvist. Hong Kong den 21 N...

Almanackor

Innehåller 39 almanackor med anteckningar

Linder, Nils

Diverse

1. Brev till och från Anders Elgqvist och mellan andra, samt brevkoncept, 1864?-1896, 19492. Anteckningar bl a på kinesiska, samt vers, odat.3. Sonen Axel Elgqvists predikningar 1893-18954. Sonen Arthur Elgqvists anteckningar och brevkoncept 1939-...

Manuskript

1. Diverse manuskript samt klippbok, odat.2. Manuskript till verser, 1858-1870, odat.

Resultat 1till100av15079

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.