Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 4306 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

321 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Ettbladstryck och fragment
Ettbladstryck och fragment
Gustaf Rålambs samling av suecana
Gustaf Rålambs samling av suecana
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Eskil Hellmans bibelsamling
Eskil Hellmans bibelsamling
Husebysamlingen
Husebysamlingen
S:ta Eugenia katolska församling
S:ta Eugenia katolska församling
Svenska raritetssamlingen
Svenska raritetssamlingen
Pappersprover
Pappersprover
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
A. E. Nordenskiölds samling av Japonica
A. E. Nordenskiölds samling av Japonica
Arvid Gabrielsons samling av Anglica
Arvid Gabrielsons samling av Anglica
C. A. Rosenadlers samling av suecana
C. A. Rosenadlers samling av suecana
Schering Rosenhane
Schering Rosenhane
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
Handtecknade bilder av konfucianska och daoistiska lärda eller heliga personer från Kina
Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum
Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Aurora Philosophorum (Avskrift)
Utländska raritetssamlingen
Utländska raritetssamlingen
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Praktsamlingen, utställning av kungliga band
Svenska praktsamlingen
Svenska praktsamlingen
Opusculum musices
Opusculum musices
Kurt Winberg: Missale Upsalense
Kurt Winberg: Missale Upsalense
Erik Fleming: Jordebok
Erik Fleming: Jordebok
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Pär Larsson: Fullmakt
Pär Larsson: Fullmakt
Krister Klasson Horn af Åminne:  Jordebok
Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok
Svenska historiska planscher: kortkatalog
Svenska historiska planscher: kortkatalog
Navigationsskolans bibliotek
Navigationsskolans bibliotek
Kurt Winbergs samling av årstryck
Kurt Winbergs samling av årstryck
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Carl Gustaf Tessin: Franska teaterpjäser
Textiltryck
Textiltryck
Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur
Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur
Rålambska dräktboken
Rålambska dräktboken
Gunnar Martins samling av Sinica och Japonica
Gunnar Martins samling av Sinica och Japonica
Kungliga bibliotekets stämpelsamling
Kungliga bibliotekets stämpelsamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s släktträd
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Fragment ur en liturgisk handbok gällande för den grekisk-ortodoxa kyrkan
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Arvid Berghmans samling av heraldisk litteratur
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Oskar Borgströms samling av erotica, erotisk litteratur
Oskar Borgströms samling av erotica, erotisk litteratur
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Kurt Winberg: Kungl. förordningar från RA
Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana
Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana
Manchusamlingen
Manchusamlingen
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Drottningholmsbiblioteket
Drottningholmsbiblioteket
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling
Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling
Joachim Arnoldis stambok
Joachim Arnoldis stambok
Johann Lehlins stambok
Johann Lehlins stambok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Paul Wunderlichs stambok
Paul Wunderlichs stambok
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Gustaf Regnérs papper
Gustaf Regnérs papper
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Johannes Lothigius stambok
Johannes Lothigius stambok
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Elmbladhska samlingen av personverser
Elmbladhska samlingen av personverser
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.
Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.
Hedvig Sofia: Autograf
Hedvig Sofia: Autograf
Erik Dahlberg: Brev
Erik Dahlberg: Brev
Autografsamling
Autografsamling
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Släkten Ruuth: Brev och handlingar
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Afzelius släktarkiv
Afzelius släktarkiv
Oskar I: samling av franska teaterpjäser
Oskar I: samling av franska teaterpjäser
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Carl Björnstjerna, Bibliotheca ex Almare-Stäket
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Jacob Wattrangs boksamling
Jacob Wattrangs boksamling
Svante Lundells arkiv
Svante Lundells arkiv
Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund
Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund
Henrik Alms psalmbokssamling
Henrik Alms psalmbokssamling
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd
Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd
Teologisk handskrift
Teologisk handskrift
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Visbok
Visbok
Resultat 1 till 100 av 4306

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.