Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 41928 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev från Jacob Hägg till hustrun Ellen Hägg

Brev från Jacob Hägg till hustrun Ellen Hägg

Isak Collijns samling av Birgittalitteratur

Isak Collijns samling av Birgittalitteratur

Svenska raritetssamlingen

Svenska raritetssamlingen

Tryck före 1956

Tryck före 1956

Diverse avskrifter 1500-1800-tal

Diverse avskrifter 1500-1800-tal

Utländska raritetssamlingen

Utländska raritetssamlingen

Svenska praktsamlingen

Svenska praktsamlingen

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

Opusculum musices

Opusculum musices

Släkten von Essens släktbok

Släkten von Essens släktbok

Pär Larsson: Fullmakt

Pär Larsson: Fullmakt

Svenska historiska planscher: kortkatalog

Svenska historiska planscher: kortkatalog

Kungliga bibliotekets stämpelsamling

Kungliga bibliotekets stämpelsamling

Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm

Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm

Karl XI:s släktträd

Karl XI:s släktträd

Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling

Folke Axman: dokument rörande bl.a. Trosa landsförsamling

Urkunder från Trettioåriga kriget

Urkunder från Trettioåriga kriget

Drottning Kristina: Brev

Drottning Kristina: Brev
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Tom Wachtmeister: samling av brev till Claes Wachtmeister m.m.

Hedvig Sofia: Autograf

Hedvig Sofia: Autograf

Erik Dahlberg: Brev

Erik Dahlberg: Brev

Samlingshandskrift

Samlingshandskrift

Samling av visor m.m.

Samling av visor m.m.

Läkebok

Läkebok

Handskrift: Om Reguliere Fortification

Handskrift: Om Reguliere Fortification

Henrik Alms psalmbokssamling

Henrik Alms psalmbokssamling

Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar

Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar

Gustaf Adolph Reuterholm: Nyckelen till alla cronologiske prophetior

Gustaf Adolph Reuterholm: Nyckelen till alla cronologiske prophetior

Andreas Geringius: Almanacksanteckningar

Andreas Geringius: Almanacksanteckningar

Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd

Otto Påhlman: Papper rörande släkterna Påhlman och Raab på Ugglansryd

Lack- och färgningsbok

Lack- och färgningsbok

Visbok

Visbok

Brev från personer i släkten von Düben

Brev från personer i släkten von Düben

Släkten Böttiger: Diverse handlingar

Släkten Böttiger: Diverse handlingar

Engeströmska släktarkivet

Engeströmska släktarkivet

Visbok från 1700-talet

Visbok från 1700-talet

Drottning Kristina: Avskrift Formula Confessionis Christinæ

Drottning Kristina: Avskrift Formula Confessionis Christinæ

Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen

Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke

Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

Ordenshandlingar m.m.

Ordenshandlingar m.m.

Prästvigningsbevis för Johannes Köhler, Linköpings stift

Prästvigningsbevis för Johannes Köhler, Linköpings stift

Levernesbeskrivning år 1733-79

Levernesbeskrivning år 1733-79

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Margareta von Ascheberg, gift Barnekow

Margareta von Ascheberg, gift Barnekow

Släkten Rasmusson

Släkten Rasmusson

Handlingar rörande saffians- och sämskinnsfabriker och köpebrev

Handlingar rörande saffians- och sämskinnsfabriker och köpebrev

Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora

Christopher Clewberg: Manuskript till minnestal över Ulrika Eleonora

Carl Carleson: Huru man skal förstå och bruka runstafwen

Carl Carleson: Huru man skal förstå och bruka runstafwen

Kungliga slottet excerpter räkenskaper inredning

Kungliga slottet excerpter räkenskaper inredning

Handling utfärdad av häradshövding Eric Lundin, Skaraborgs län för Johan Larsson

Handling utfärdad av häradshövding Eric Lundin, Skaraborgs län för Johan Larsson

Bokkataloger

Bokkataloger

Bokkataloger

Bokkataloger

Tomtkarta

Tomtkarta

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Hammarskjöld, Åke (1691-1765): fastebrev på frälsehemmanet Smedserum 11 maj 1...

Hammarskjöld, Åke (1691-1765): fastebrev på frälsehemmanet Smedserum 11 maj 1756. Åke Hammarskjöld har köpt hemmanet av Cornelius Alexander Brann och hans hustru Christina Elisabeth Mörner.

Magnus Troilius: Brev

Magnus Troilius: Brev

Carl Bernhard Wadström: tryck och biographica

Carl Bernhard Wadström: tryck och biographica

Bokkataloger

Bokkataloger

Dagligt Allehanda register över dikter

Dagligt Allehanda register över dikter

Hammarskjöld, Knut (1818-1891): lantmäterikarta över Väderums ägor 1769, ägoh...

Hammarskjöld, Knut (1818-1891): lantmäterikarta över Väderums ägor 1769, ägohandlingar ang Väderum 1801.

Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1...

Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"

Kungliga slottet excerpter

Kungliga slottet excerpter

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

Sven Thiessen: Brev från Bengt Anderberg m.m.

Handlingar rörande arv

Handlingar rörande arv

Prästvigningsbevis för Jacob Israël Köhler, Linköpings stift

Prästvigningsbevis för Jacob Israël Köhler, Linköpings stift

Anna Elisabeth Vanselou: Bröllopsdikt

Anna Elisabeth Vanselou: Bröllopsdikt

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Levernesbeskrivning år 1779-81

Levernesbeskrivning år 1779-81

Ugla, Petrus (1709-1785)

Ugla, Petrus (1709-1785)

Olof Tempelman: Brev

Olof Tempelman: Brev

Levernesbeskrivning år 1781-84

Levernesbeskrivning år 1781-84

Prästvigningsbevis för Christoffer Humble, Uppsala stift

Prästvigningsbevis för Christoffer Humble, Uppsala stift

Mallas minnen

Mallas minnen

Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer

Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer

Boksamling och stambok

Boksamling och stambok

Levernesbeskrivning år 1784-85

Levernesbeskrivning år 1784-85

Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå

Katalog över Knut Posses bibliotek på Svanå

Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785

Utkast till brev skrivet på Drottningholm 1785

Levernesbeskrivning år 1785-87

Levernesbeskrivning år 1785-87

Then Swänska Psalmboken

Then Swänska Psalmboken

Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland

Gösta Klemmings folkmusiksamling från Småland och Västergötland

Levernesbeskrivning år 1787-89

Levernesbeskrivning år 1787-89

Fotokopior

Fotokopior

Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern

Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern

Carl Michael Bellman: Brev

Carl Michael Bellman: Brev

Levernesbeskrivning år 1789-92

Levernesbeskrivning år 1789-92

Bergska familjearkivet

Bergska familjearkivet

Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger

Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger

Levernesbeskrivning år 1792-94

Levernesbeskrivning år 1792-94
C.M. Bellman - manuskript dedikerat till Helena Quiding
C.M. Bellman - manuskript dedikerat till Helena Quiding

Manuskript och brev

Manuskript och brev

Levernesbeskrivning år 1794-96

Levernesbeskrivning år 1794-96

Prästvigningsbevis för Andreas Lindström, Västerås stift

Prästvigningsbevis för Andreas Lindström, Västerås stift

Stambok (Nordtysk)

Stambok (Nordtysk)

Levernesbeskrivning år 1796-99

Levernesbeskrivning år 1796-99

Trolle: Stambok

Trolle: Stambok
Resultat 1till100av41928

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.