Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 924 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

August Strindberg: Utopier i verkligheten
August Strindberg: Utopier i verkligheten
Gösta Langenfelts efterlämnade papper
Gösta Langenfelts efterlämnade papper
August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg
August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg
Kvinnoklubben : bildad 1887 i Stockholm
Kvinnoklubben : bildad 1887 i Stockholm
Zacco & Co Eftr. ABs arkiv
Zacco & Co Eftr. ABs arkiv
Intima Teatern: Programblad för Fröken Julie
Intima Teatern: Programblad för Fröken Julie
Papper rörande Karl Gerhard, Valborg Geyron och Per Gerhard
Papper rörande Karl Gerhard, Valborg Geyron och Per Gerhard
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
August Strindbergs böcker
August Strindbergs böcker
Sjögestabro släktarkiv
Sjögestabro släktarkiv
August Strindberg: Kemi. Met.Transm. Analys af metallerna
August Strindberg: Kemi. Met.Transm. Analys af metallerna
Bertil Malmberg: Bränder
Bertil Malmberg: Bränder
Erik Dahlgrens samling
Erik Dahlgrens samling
Natanael Bergs donation
Natanael Bergs donation
August Strindberg: Kemi. Guld. Div. klipp
August Strindberg: Kemi. Guld. Div. klipp
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
August Strindberg: Carte de la Dzoungarie
August Strindberg: Carte de la Dzoungarie
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
August Strindberg: Hemsöborna. Skärgårdsberättelse
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Anders Norrels papper
Anders Norrels papper
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Papper efter Harriet Bosse : 2 böcker samt 1 kort.
Utställningskatalog: Walter A. Berendsohn 1884-1984
Utställningskatalog: Walter A. Berendsohn 1884-1984
Waltraud Schreiner: Birgit Nilsson-samling
Waltraud Schreiner: Birgit Nilsson-samling
Margareta Dellefors samling rörande Birgit Nilsson
Margareta Dellefors samling rörande Birgit Nilsson
Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Sällskapet Stadsbudskårens arkiv
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Tom Hardts arkiv, tillägg
Tom Hardts arkiv, tillägg
Ellen Keys samling, tillägg
Ellen Keys samling, tillägg
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
Radium
Radium
Anna Thiels papper
Anna Thiels papper
August Strindberg: Brev till min dotter Kerstin
August Strindberg: Brev till min dotter Kerstin
Eduard von Hartman: Verldsprocessens väsen eller det omedvetnas filosofi
Eduard von Hartman: Verldsprocessens väsen eller det omedvetnas filosofi
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
E. H. Thörnbergs efterlämnade papper
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
August Strindberg: Till Damaskus
August Strindberg: Till Damaskus
PEN-klubben
PEN-klubben
August Strindberg: Gustaf Adolf
August Strindberg: Gustaf Adolf
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
Hjalmar Hjorths efterlämnade papper. Tillägg
Märta Lindqvists efterlämnade papper
Märta Lindqvists efterlämnade papper
August Strindberg: Memorandum till Medlemmarne af Intima Teatern
August Strindberg: Memorandum till Medlemmarne af Intima Teatern
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper
Bernhard Karlgrens efterlämnade papper
Margit Malmsten: Birgit Nilsson-relaterat material
Margit Malmsten: Birgit Nilsson-relaterat material
Ida Bäckmanns efterlämnade papper
Ida Bäckmanns efterlämnade papper
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Släkten Dahlgrens samling : F. A. Dahlgren och några av hans ättlingar
Tore Alméns papper
Tore Alméns papper
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Gottfrid Björcks exemplar av Svenska kungliga autografer (1944), med dedikation av Per Albin Hansson
Gottfrid Björcks exemplar av Svenska kungliga autografer (1944), med dedikation av Per Albin Hansson
Släkten von Fieandts samling
Släkten von Fieandts samling
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Gustav-Otto Adelborgs särtryck
Gustav-Otto Adelborgs särtryck
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
August Strindberg: Tschandala
August Strindberg: Tschandala
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Erik och Per-Erik Lindorm: Efterlämnade papper
Carlheim-Gyllenskölds samling
Carlheim-Gyllenskölds samling
Konrad Marc-Wogaus papper
Konrad Marc-Wogaus papper
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
August och Tekla Larsons papper
August och Tekla Larsons papper
Birger Drakes samling
Birger Drakes samling
Strindbergsminnen
Strindbergsminnen
Anne Charlotte Lefflers papper
Anne Charlotte Lefflers papper
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Nils Mickwitz: Katynmorden
Nils Mickwitz: Katynmorden
Funckska släktarkivet
Funckska släktarkivet
August Strindberg: Inferno
August Strindberg: Inferno
Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg
Hjalmar Hjorths handlingar, tillägg
Fredrik Lange: Grekiska språkets grammatik till skolungdomens tjänst
Fredrik Lange: Grekiska språkets grammatik till skolungdomens tjänst
Nelly Sachs. Tillägg
Nelly Sachs. Tillägg
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
Gustaf Lilliehööks papper
Gustaf Lilliehööks papper
Py Sörmans papper
Py Sörmans papper
August Strindberg: Tjänstekvinnans son
August Strindberg: Tjänstekvinnans son
August Strindberg: Recensioner m.m. i urklipp
August Strindberg: Recensioner m.m. i urklipp
Karlfeldtiana: Handlingar från Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtiana: Handlingar från Karlfeldtsamfundet
August Strindberg: Korrektur
August Strindberg: Korrektur
August Blanches papper
August Blanches papper
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Stellan Arvidsons efterlämnade papper
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Agnes von Krusenstjernas samling
Agnes von Krusenstjernas samling
Gabriella Danvers papper : bl.a. en omfattande samling brev från Madeleine Pyk
Gabriella Danvers papper : bl.a. en omfattande samling brev från Madeleine Pyk
Rolf Zandéns papper, tillägg
Rolf Zandéns papper, tillägg
Olof Lagercrantz samling
Olof Lagercrantz samling
August Strindberg: Öppna Bref Till Intima Teatern Från A. Strindberg
August Strindberg: Öppna Bref Till Intima Teatern Från A. Strindberg
Eric Ericsons samling
Eric Ericsons samling
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Fotografier: Hallins konsthall, August Strindbergs begravning, konstkort, fotografier etc.
Vilhelm Carlheim-Gyllensköld: Fotografier: Hallins konsthall, August Strindbergs begravning, konstkort, fotografier etc.
August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]
August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
August Strindberg: Kemi. Guld (digel) C.Sa Antibarbarus
Klara Johansons papper
Klara Johansons papper
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer
Wallinska släktarkivet
Wallinska släktarkivet
August Strindberg: Musik
August Strindberg: Musik
Gideon Börjes samling
Gideon Börjes samling
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Svensk-tjeckiska föreningen
Svensk-tjeckiska föreningen
Frans M Franzén: Skaldestycken
Frans M Franzén: Skaldestycken
Jacques Outins arkiv
Jacques Outins arkiv
Resultat 1 till 100 av 924

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.