Visar 72 resultat

Arkivbeskrivning
Sverige
Förhandsgranska utskrift Visa:
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Klara Johansons papper
Klara Johansons papper
Sjögestabro släktarkiv
Sjögestabro släktarkiv
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
Anton Sjögrens papper
Anton Sjögrens papper
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Felix Körling: Tillägg
Felix Körling: Tillägg
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Odencrantska släktarkivet
Odencrantska släktarkivet
Täckhammarssamlingen
Täckhammarssamlingen
Alfred Levertins efterlämnade papper
Alfred Levertins efterlämnade papper
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Förlagskontrakt och andra ekonomica
Fritz Boltensterns samling
Fritz Boltensterns samling
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Christian Eriksson: Brev
Christian Eriksson: Brev
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Karl Petanders arkiv
Karl Petanders arkiv
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Diverse smärre strindbergsautografer
Diverse smärre strindbergsautografer
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Curmans villor i Lysekils arkiv
Curmans villor i Lysekils arkiv
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Lagerbergska släktarkivet
Lagerbergska släktarkivet
Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper
Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Hildegard Uhlmann: Brev
Hildegard Uhlmann: Brev
Arvid Ulrichs strindbergssamling
Arvid Ulrichs strindbergssamling
Almanackor
Almanackor
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Karl Nordströms papper
Karl Nordströms papper
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Släkten Bagges papper
Släkten Bagges papper
Anna Rydstedts samling
Anna Rydstedts samling
Jonas Simas arkiv
Jonas Simas arkiv
Selma Lagerlöf-samlingen
Selma Lagerlöf-samlingen
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige
Sivar Arnérs samling
Sivar Arnérs samling
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Akademiska avhandlingar
Akademiska avhandlingar
Rut Hillarps samling
Rut Hillarps samling

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.