Visar 42688 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ebba Richerts samling

 • SE S-HS Acc1974/31
 • Arkiv
Samlingen innehåller framför allt brev till Ebba Richert

Munthe, Axel

 • SE S-HS Acc2012/39
 • Arkiv
 • 1886--1900
Brev, fotokopior från Oslo universitetsbibliotek, samt 2 anteckningsböcker

Waltraud Schreiner: Birgit Nilsson-samling

 • SE S-HS Acc2009/54
 • Arkiv
 • ca 1976--2009
Accessionen innehåller Waltraud Schreiners Birgit Nilsson-samling bestående av en kapsel med brev från Birgit Nilsson, fem album med fotografier m.m. samt en kapsel med diverse tryck, pressklipp och brev om Birgit Nilsson.

Frie och Antagne Murare-Riddares Fundamental-Konstitution : X:e bokens I:a Del

 • SE S-HS ACC1996/114
 • Arkiv
"Genom H.M. Konungens, den IX:e Fr. M. Provincens Härmästare, nåd. beslut meddelat såsom Instruktions-dokument för H. Uppl. Praefecti ad Honorem. Stockholm den 23 november 1896. C. R. Themptander".
Maskinskrift, fotostatkopior, A4, 118 bl., inb. - 1 vol i kapsel

Sällskapet Stadsbudskårens arkiv

 • SE S-HS Acc2013/78
 • Arkiv
 • 1910--1982
Sällskapets Stadsbudskårens arkiv: protokoll, korrespondens, ekonomiska handlingar, presklipp, fotografier och tryck.Handlingar från de första årtiondena av sällskapets verksamhet saknas.

Tom Hardts arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2008/89
 • Arkiv
 • 1959--2001
Brev, bibliographica, manuskript, tryck och pressklipp.

Notifikationer : Tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m.

 • SE S-HS ACC1993/246
 • Arkiv
 • 1800-tal

* 22 st. tillkännagivanden av dödsfall och begravningar, inbjudningar till vigselakter m.m. 1 kuvert.
* Böner och personalier wid comministern i Helleberga P. L. Sellergrens jordfästning den 12 maj 1843. Tryck, 30 s. 1 häfte.
* Tryck: tillkännagifves att prosten och kyrkoherden mag. Olof Hoffmans ömt älskade maka Magdalena Charlotta Hoffman f. Agrell stilla afled 9 sep. 1842 vid 32 års ålder. Adresserat till högädla enkefru A. Boberg, Stockholm. 1 blad.
* Vid majoren och riddaren Gust. Adolf von Friedrichs' graf uti Christianstad den 16 juni 1854. Dikt. 1 tryckt blad.
* Tillkännagivande att prosten och kyrkoherden över Dädesjö och Herråckra församlingar, phil. magistern Lars Johan Aspelin avled i Dädesjö prästgård 30 jan 1857. 1 tryckt kort.
* Tillkännagivande att t.f. överinspektören, kontrollören etc. herr Georg Henrik Adolf Asplund stilla avled i Stockholm 19 nov. 1863. Adresserat till Herr Banco Commissarien N. Luchou. 1 tryckt kort.
* Tillkännagivande att andre stadsnotarien herr Carl Magnus Sandelin avled i Stockholm 13 okt 1847. Adress och inbjudan till begravningen handskrivet till rådmannen Carl Åbom. 1 tryckt kort.
* Tillkännagivande från Ulla Almgren och Ejnar att kronolänsmannen i Göstrings härad Karl August Haquin Almgren avled 16 nov. 1906. 1 tryckt kort.
* Vid minnesfesten öfver ... Grefve Corfitz Beck-Friis i Frimurarelogen i Malmö d. 21 nov. 1870. Dikt. Tryckt 1871, 7 s. 1 häfte.
* Inbjudan från P. A. Palmqvist till begravningsakten efter handlanden L. F. Almstedt i Rödesund 22 mars 1863. Ställd till handlanden Otto Sundberg. 1 tryckt kort.
* Inbjudan till sorgehuset efter avlidne överfältläkaren etc. Zacharias Pehr Aschan, Ekesjö, 22 jan. 1848. 1 tryckt kort, med teckning på baksidan.

* Tillkännagivande att färgaren Carl Christian Agrell avled i Visby 22 maj 1838. Till Demoiselle Sofie Boberg. 1 tryckt lapp.
* Tillkännagivande att framliden commissarien Nils Rudolf Kruses efterlämnade maka Maria Sophia f. Björnström avled i Stockholm den 22 aug. 1864. Inbjudan till begravningen. Adresserat till bankokommisarien N. Lychou. 1 tryckt kort.
* Inbjudan att som bärare hedra handlanden Anders Gustaf Björcks begravningsakt i Wadstena den 14 maj 1850, ställd till handelsman Stenberg. 1 tryckt kort.
* Tillkännagivande att sidenkramhandlanden Frans Leonard Ahlbom avled 3 mars 1860. Adrsserad, med inbjudan till begravningen, till N. Lychou. 1 tryckt kort.

* Tillkännagivande att lärftskramhandlanden Carl Johan Schenling avled i Stockholm 9 juli 1867. Adresserat till änkefru S. Lychou. 1 tryckt kort.
* Inbjudan från Gustava Hamarberg till vigselakten mellan löjtnant friherre Adolph Theodor Adelswärd och Brite Sophie Wilhelmine Hammarberg i Växjö 26 okt. 1864. Adresserat till Wälborna frökan Augusta Bergenstråle, Åreda. 1 tryckt blad.
* Inbjudan från Ulla Strömbom och August Almgren till vigselakt 30 april 1888. Adresserat till kamreraren Otto Sundbergh. 1 tryckt kort.
* Handskriven inbjudan från J. Gustaf Aspelin till sonens döpelseakt i Dädesjö 5 maj 1857. Adresserad till Wälborna Fröken Augusta Bergenstråhle, Södra Åreda. 1 blad.
* Till stormästaren herr presidenten och commendeuren m.m. P. Westerstrand. Sång i sällskapet P. B. den 16 maj 1855. Tryckt blad.
* Till jubel-kommendörerna grosshandlaren och riddaren af K. W. O. herr Gustaf Daniel Wilcke, lärftskramhandlaren herr Gustaf Adolf Cedermark samt grosshandlaren i Gefle herr Daniel Elfstrand. Sång i Sällskapet P. B. den 16 maj 1855. 1 tryckt blad.

* Helsning till den upplyste brodren, konferens-rådet, Politie-direktören, kommendören och ridd. m. m. Christian J. Cosmos Braestrup vid allmän brödrafest uti Skånska frimurare-logen 18 mars 1856 i Christianstad den 18 mars 1856. Dikt. 1 tryckt blad.
* Till den upplyste brodren. friherren och riddaren Fredrik Elof Gyllenkrok vid den nya orgelns invigning uti Skånska frimurar-logen i Christianstad den 18 mars 1856. 1 tryckt blad.

Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen

a: Frankrike-korrespondenser
b: London-korrespondenser. - Engelsmän och tyskar
c: Sovjet-korrespondenser
d: "Högskoletalet". Kuvert med pressklipp. Ofullständigt manus: När jag blev författare
e: Några ord om engelsmännen. Tal
f: Tal i svenska Pennklubben [1939]
g: Några ord om vänlighet. Tal vid studentafton i Lund, 1942
h: Högtidstal vid Uppsala studentkårs vårfest 15/5-1943
i: Radiodiskussion 30/11-1943
j: Anförande till svenskar i utlandet. Radiotal juldagen 1944
k: Fredsenquêten. Anförande 15/5-1945
l: Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 20/12-1946
m: Tal vid Nobelfesten 1948
n: Utkast till yttrande angående Pär Lagerkvists kandidatur till nobelpriset [1950?]
o: Tal vid Nobelfesten 1950

Dedikationsexemplar från Selma Lagerlöf.

Anna Svärd.
1928

Antikrists mirakler.
1897

Bannlyst.
1918

Charlotte Löwensköld.
1925

Drottningar i Kungahälla.
1899

Gösta Berlings saga.
1891

En herrgårdssägen.
1899

Jerusalem. 1-2.
1901 -- 1902

Kejsarn av Portugallien.
1914

Kristuslegender.
1904

Körkarlen.
1912

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 1-2.
1906 -- 1907

Osynliga länkar.
1894

En saga om en saga.
1908

Zachris Topelius.
1920

Troll och människor. [1.]
1915

Hauptmann, Gerhart, Vinterballaden. ... Översättning och bearbetning av Selma Lagerlöf.
1919

Höst.
1933

Liljecronas hem.
1911

Löwensköldska ringen.
1925

Meli.
1934

Mårbacka. 1.
1922

Mårbacka. 2. Ett barns memoarer.
1930

Mårbacka. 3. Dagbok.
1932

Troll och människor. 2.
1921

Mårbackablomster. Utan dedikation från författaren.
1933

Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript

Jugendbewegung. Drömmen om ungdomsriket. Radioföredrag. Flera versioner och varianter, 1961

Deutsche Jugendvewegung, den tyska ungdomsrörelsen

Den ungnationella riktningen inom Bündische Jugend

Etwas über die deutsche Jugendbewegung. Föredrag (på tyska) vid Stockholms Högskolas sommarkurs, 1942

Drag ur det tyska undervisningsväsendets historiska utveckling. Med bidrag av följande författare: E. Behm, O. Friedländer, F. Mockrauer

Tyskt undervisningsväsen

PM om en undersökning av det tyska undervisningsväsendets återuppbyggnad under ockupationen

Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript

Intervjuer med Erich Maria Remarque. Med rättelser och tillägg av Remarque egenhändigt

Striden om Remarques "På västfronten intet nytt" och Remarque-Material

Rainer Maria Rilke. Föredrag. 1936

Adrian Leverkühns Tyskland. Utkast och anteckningar till ett föredrag om Thomas Mann i litteraturhistoriska seminariet i Uppsala

Lycksalighetens ö. Versioner - delvis fragmentariska - av recension av Holger Frykenstedts avhandling 1951

Viktor Rydberg. Föredrag i Deutsch-Schwedische Studiengesellschaft zu Berlin. Bilaga: Anteckningar och pressklipp. 1940

Minnesbilder av Erik Blomberg. Utkast till bidrag till: Allt är nytt under solen, ett minnesprogram om Erik Blomberg, sänt av Sveriges Radio 1965 och 1966
Anm. Bilaga: Bandutskriften av programmet med dedikation av C. M. v. Seth

Talspråkliga företeelser i Strindbergs prosa. För Nordiska seminariet Uppsala, höstterminen 1915. 47 blad, varav bladen 13-39 saknas. 1915

Dikt och psykoanalys

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin, augusti 1936?

Demokratins diktatur. (Fragment)

Tavernan. Tillägg

Kulturfrågan. Föredrag i Årstaklubben 14.02.1955. Föredragets titel obekant. Inledningen icke refererad

Filosofin som bildningsfaktor i undervisningen. Föredrag 05.02.1963 vid länsstudiedag. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Massmedia och opinionsbildning i gymnasiet. Diskussionsinldedning 04.01.1963 vid Skolveckan januari 1963. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Utlåtande till Svenska bokförlaget om Elisabeth Hammar: Schwedische Grammatik

Recension av H. G. Jägerstads manuskript till en lärobok i historia för realskolan Bilaga: Anteckningar

Historieundervisningen och nynazismen. Utkast för en artikel 1961 i Tidning för Sveriges läroverk. Flera utkast

De utländska språklektoraten. Manus till artikel i Dagens Nyheter 15.07.1958

Det svenska utlandslektoratet i Hamburg 1944. Inlägg av V. Scharp. Bilaga: Inlägg av E. Roth

Internationellt samarbete

Sverige och Unesco. Bilaga: PM för förberedande diskussion om Unescos arbetsuppgifter med anteckningar av V. Scharp

Seminarium i internationellt samförstånd

Det internationella lärarseminariet i Sèvres

Internationella seminariekurser för lärare

Unescos sommarseminarier

Gustav Vasas och Sten Sture den yngres kontakter och hänvändelse till Hansan om hjälp mot Danmark 1512-1522

Minnesanförande över Dag Hammarskjöld den 29 sept. 1961 i Norra flickläroverkets aula

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar

Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)

Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936

Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945

Vid Goethe-husets ruiner. 1948

Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)

Canaris, Abwehr och Sverige. 1950

Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)

Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)

Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)

Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)

Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)

Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)

Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)

Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)

Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)

Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)

Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)

Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)

Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)

En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)

Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)

Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)

De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)

De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)

Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)

Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)

Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)

Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)

Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)

Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"

Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)

Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)

Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)

En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958

Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor

Resultat 1 till 100 av 42688

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.