Print preview Close

Showing 64446 results

Archival description
Print preview View:

1266 results with digital objects Show results with digital objects

Konung Carl XI:s syn

 • SE S-HS Acc1978/18
 • Fonds
Berättelsen om "Konung Carl XI:s syn på rikssalen i Stockholm kort före dess död 1697", i avskrift.

Birgit Nilssons arkiv

 • SE S-HS L280
 • Fonds
 • ca 1935--2005
Arkivet utgörs av det material som fanns i Birgit Nilssons och hennes make Bertil Niklassons fastighet i Färlöv utanför Kristianstad. I samlingen ingick bl.a. 250 st kassettband, som omhändertagits av KB:s avdelning för digitala samlingar (DS).
Förutom brev innehåller arkivet en hel del manuskript, framför allt till memoarboken "La Nilsson", och biographica, däribland kontrakt 1946-2000. Diverse handlingar består huvudsakligen av material rörande framträdanden och skivinspelningar. I övrigt ingår under diverse handlingar material av blandad karaktär. Musikalierna utgörs av noter med anteckningar och markeringar som använts vid repetitioner. Tryck av olika slag samt ett stort antal pressklippsalbum utgör också en stor del av arkivet.
För övrigt kan framhållas brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson (se volym L 280:9:18).

Untitled

Brev till Emil Norlander

 • SE S-HS Acc1993/103
 • Fonds
* Till största delen brev, bl.a. från varietéartisten Dagmar Hansen, operettsångerskan Juliette Lind och kapellmästaren Waldemar Neumann. Dessutom ett mindre antal juridiska handlingar, anteckningar och tryck. 5 omslag i 1 kuvert.
* Brev till Emil Norlander samt brev mellan andra. Förteckning över breven finns på handskriftenheten.
*
Övrigt: 2 hyreskontrakt, 1 kvittens, 3 blad med anteckningar och 3 tryck.

Untitled

Verser av C. A. Ehrensvärd

 • SE S-HS Acc1991/102
 • Fonds
 • 1790-talet
5 verser på 6 bl., varav 3 är tillfällesdikter. En vers daterad 1795, en annan troligen 1796

Untitled

Eli Heckscher: Brev till Arthur Montgomery

 • SE S-HS Acc1988/12
 • Fonds
 • 1922-1939
Brev till Arthur Montgomery från Eli Heckscher (1879-1952), nationalekonom, ca 230 st., 1922-1939 samt 40 brev till Arthur Montgomery från diverse personer. 1 kapsel.

Untitled

Adam Heymowskis papper

 • SE S-HS Acc1996/8
 • Fonds
 • Ca 1965 -- ca 1992
Brev, konferenshandlingar, tryck och utredningsmaterial.

Untitled

Maj Dahlbäcks papper

 • SE S-HS SgKB2005/51pf
 • Fonds
Material rörande Erik Strindbergs familj

Untitled

Lagerlöfska släktarkivet

 • SE S-HS Acc1996/1
 • Fonds
Accessionen innehåller Lagerlöfska släktföreningens arkiv, där det bland annat ingår brev, anteckningar, manuskript, föreningshandlingar, fotografier, pressklipp och tryck.

Patrik Reuterswärds efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2001/22
 • Fonds
 • 1931--2000
Accessionen innehåller korrespondens, manuskript, anteckningar, tryck, pressklipp, samt fotografier

Untitled

Brev till Ellen Jolin (72 st)

Berg, Marie Louise, f. Santesson (1854-1938) 2 st., 1914, 1916
Billström, Jakob (1880-1953) läkare, socialpedagog 1 odat. visitkort
Blomqvist, C. W., permanent kunstudstilling, Christiania 4 st., 1899, 1901
Boon-Scholander, Lisa 1 st., 1921
Brate, Fanny (1861-1940) konstnär:a 1 st. odat.
Bredberg-Carlson, Mina 7 st., 1890-1927 & odat.
Dahlgren, Lotten (1851-1934) förf:a 1 st., 1914
Forsell, Gösta (1876-1950) radiolog 1 st., 1921
Fröding, Hugo 1 st. odat.
Hebbe, Wendela (1808-1899) förf:a 1 st., 1881
Hedberg, Tor (1862-1931) förf. 1 st., 1918
Hjelm, Fanny (1858-1944) konstnär:a 1 odat. visitkort
Hjälpkommittén för det hungrande Ryssland 1 st., 1922
Holmberg, Agnes 1 visitkort 1917
Jolin, Julia, f. Carlson (1856-1924) red. 8 st., 1889-90
Jolin, Severin (1852-1919) med. o. fil. dr, prof. 1 st., 1890
Kjellman-Göransson, Julia 1 st., 1819
Kleen, Tyra (1874-1951) konstnär:a, förf:a 1 st., 1918
Konstföreningen för Södra Sverige 2 st., 1894, 1901
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 2 tackkort 1920 & odat.
Lagerberg, Carl (1859-1922) museiman 3 st., 1895, 1897
Lange, M. 1 st., 1920
Larsson, Karin, f. Bergöö (1859-1928) konstnär:a 2 odat. visitkort
Lovén, Signe, f. Fröding (1882- ) 1 st., 1920
Munthe, Torun, f. Brate (1891- ) konstnär:a 1 st., 1920
Personne, Nils (1850-1928) skådesp. 1 st., 1919
Rosen, Georg von (1843-1923) konstnär 1 st., 1919
& 6 odat. visitk.
Rydström, Ada (1856-1932) godsägare, hembygdsforskare 2 st., 1910
Sandahl, Sigrid (Stockholm) 1 odat. visitkort
Sandzén, Birger (1871-1954) sv.-amer. konstnär 1 st., 1912
Scholander, Sten (1893- ) v. dir. 1 odat visitkort
Schröderheim, Anna, f. Armfelt (1868- ) 1 st., 1915
Sprinchorn, Gerda (1871-1951) bildhuggarinna 1 odat. kort
Sturzen-Becker, Astrid (1892- ) 1 st., 1922
Sundberg, Harald 1 st. odat.
Svenskhetens bevarande i utlandet, Riksfören. för 1 st., 1919
Thorell, Hildegard, f. Bergendahl (1850-1930) konstnär:a 1 st., 1921
Tynell, Märtha (1865-1930) konstnär:a 1 st., 1914
Wennerberg, Torwald Gunnarsson (1870- ) kapten 1 biljett 1916
Widmark, Julie, f. Juhlin-Dannfelt 1 tackkort (1909)
Wretman, Johan (1852-1923) rådman 1 st., 1919
Örbom, Elin (Björnlunda) 1 visitkort u. å.
Österlund, John (1875-1953) konstnär 1 odat. tackkort

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

 • SE S-HS Acc2009/56
 • Fonds
 • 1929--1938

Accessionen innehåller även handlingar till arvskiftena efter Agnes Hammarskjöld, Åke H:s moder, samt efter fru Charlotte Berling i Malmö:

1. Bouppteckning och arvskifte efter Åke Hammarskjöld 1938
2.Inventarielistor till bouppteckning efter Åke Hammarskjöld 1937
3. Tjänste- och pensionsfrågor 1920-talet - 1930-talet
4. Arvskiften: efter fru Agnes Hammarskjöld 1940, resp. efter fru Charlotte Berling 1929

Untitled

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

 • SE S-HS Acc1969/34
 • Fonds
 • 1773
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer swenska mynt och Kongl. Nåde-penningar. Uppsala 1773. Exemplar med handskriven "fortsättning" samt marginalanteckningar.

Untitled

Results 1 to 100 of 64446

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.