Print preview Close

Showing 240 results

Archival description
Print preview View:

7 results with digital objects Show results with digital objects

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Lars-Gunnar Siklunds arkiv
Voldemar Vaga: Armin Tuulse und sein neues Buch
Voldemar Vaga: Armin Tuulse und sein neues Buch
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Hamberg, Lars : Duggregn från scenerna
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar
Vilhelm Mobergs papper
Vilhelm Mobergs papper
Bror Danielssons efterlämnade papper
Bror Danielssons efterlämnade papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
Hagerman, Yngve: Släktöversikt
Hagerman, Yngve: Släktöversikt
Hagerman, Yngve: Levnadsteckning
Hagerman, Yngve: Levnadsteckning
Ivar Humble: Järpen-grenen utav Humble-släkten från Moheda
Ivar Humble: Järpen-grenen utav Humble-släkten från Moheda
Sture Bergholm: Försök till släktbok över torparen Olof Anderssons i Gräsmark ättlingar
Sture Bergholm: Försök till släktbok över torparen Olof Anderssons i Gräsmark ättlingar
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Myntaffären i Linköping: Ett kapitel ur stiftsbibliotekets historia
Myntaffären i Linköping: Ett kapitel ur stiftsbibliotekets historia
Justinus Kerner: Andeskåderskan från Prevorst
Justinus Kerner: Andeskåderskan från Prevorst
Rosa Fitinghoff: Kalle Pettersson : opublicerad roman
Rosa Fitinghoff: Kalle Pettersson : opublicerad roman
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Prolog till Den fredlöse
August Strindberg: Prolog till Den fredlöse
Dag Lychou: Ur minnet och vad breven berätta
Dag Lychou: Ur minnet och vad breven berätta
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Fridtjof Nansen: Tal vid St. Andrews University 3 okt. 1926
Fridtjof Nansen: Tal vid St. Andrews University 3 okt. 1926
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
August Strindberg: En Kunglig Internationale eller Bismarcks utopier
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
August Strindberg: Mina Förlagsaffärer
Swen Axel Hollertz: Kort metodik för den första barnaundervisningen : I sammandrag efter A. Oldbergs "Handbok i metodik och pedagogik" med tillägg
Swen Axel Hollertz: Kort metodik för den första barnaundervisningen : I sammandrag efter A. Oldbergs "Handbok i metodik och pedagogik" med tillägg
Karl Fredrik Nyman: Nyckel till Conspectus
Karl Fredrik Nyman: Nyckel till Conspectus
August Strindberg: Flickornas kärlek
August Strindberg: Flickornas kärlek
Johann Georg Gichtel: Gichtels lefwerne : Översättning från tyskan av Johan Lilliander, segelmakare
Johann Georg Gichtel: Gichtels lefwerne : Översättning från tyskan av Johan Lilliander, segelmakare
August Strindberg: I Hafsbandet
August Strindberg: I Hafsbandet
August Strindberg: Chrysaëtos
August Strindberg: Chrysaëtos
Hans-Erich Teitge: Literarische Nachlässe
Hans-Erich Teitge: Literarische Nachlässe
August Strindberg: Illusionerna
August Strindberg: Illusionerna
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
Henri Roch: Les Exercises de Dévotion de Monsieur Henri Roch...
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
August Strindberg: Till mitt barn! (Den ofödda Lilla)
Hans Åstrand: Collegium Musicum Lundense
Hans Åstrand: Collegium Musicum Lundense
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
Ej av August Strindberg: Qui vive?...
Bengt Omnelius: Omnelic code
Bengt Omnelius: Omnelic code
Johan G. R. Banér: Ragnarök
Johan G. R. Banér: Ragnarök
Anton de Marcial: 2 manuskript
Anton de Marcial: 2 manuskript
August Strindberg: Från Ur-tid till Nu-tid. Historiska miniatyrer
August Strindberg: Från Ur-tid till Nu-tid. Historiska miniatyrer
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
August Strindberg: Hvar är krokodilen?
Oskar Falkman: Bolidenföretagets historia
Oskar Falkman: Bolidenföretagets historia
August Strindberg: Sagor
August Strindberg: Sagor
Reinhold Rudbeck: Kring Edsberg och dess ägare : Anteckningar för ett föredrag
Reinhold Rudbeck: Kring Edsberg och dess ägare : Anteckningar för ett föredrag
August Strindberg: Efterskrift [till Legender]
August Strindberg: Efterskrift [till Legender]
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
August Strindberg: Rättelse
August Strindberg: Rättelse
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
Sigurd Walldéns samling: 2 opublicerade manuskript
Sigurd Walldéns samling: 2 opublicerade manuskript
Sven Adolf Hedins papper
Sven Adolf Hedins papper
Felix och Margareta Saul: 2 översättningar och korrespondens
Felix och Margareta Saul: 2 översättningar och korrespondens
Gustaf och Maja Fjaestads samling
Gustaf och Maja Fjaestads samling
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
Gösta Klemmings folkmusiksamling, tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling, tillägg
Olle Hedbergs efterlämnade papper
Olle Hedbergs efterlämnade papper
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Vilhelm Mobergs samling
Vilhelm Mobergs samling
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen
August Blanches papper
August Blanches papper
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: [Ett oantagligt anbud]
August Strindberg: [Ett oantagligt anbud]
Verner von Heidenstam: Svar på frågan "La France - est-elle en décadence?"
Verner von Heidenstam: Svar på frågan "La France - est-elle en décadence?"
Hjalmar Branting: Strindberg fälld
Hjalmar Branting: Strindberg fälld
Axel Munthe: Le livre de San Michele : avant-propos à la première édition suédoise
Axel Munthe: Le livre de San Michele : avant-propos à la première édition suédoise
Material rörande Carl Olof Cronstedt
Material rörande Carl Olof Cronstedt
August Strindberg: Bland Franska bönder
August Strindberg: Bland Franska bönder
Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref
Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref
Raming, Josef: Vägen till Alweg
Raming, Josef: Vägen till Alweg
Carl Evald Möllerström: Papper (manuskript) som tillhört honom
Carl Evald Möllerström: Papper (manuskript) som tillhört honom
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907
Christian Callmer: Utbildning av bibliotekspersonal. Några fakta och synpunkter
Christian Callmer: Utbildning av bibliotekspersonal. Några fakta och synpunkter
August Strindberg: Taklagsöl
August Strindberg: Taklagsöl
Algot Sandberg: Pjäshäfte
Algot Sandberg: Pjäshäfte
Hilda Wetterström: Den glada festen, efter Anna Maria Lenngren
Hilda Wetterström: Den glada festen, efter Anna Maria Lenngren
Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer
Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer
Nicodemus Tessin d.y.: Remarques touchent les Jardins de propreté
Nicodemus Tessin d.y.: Remarques touchent les Jardins de propreté
Hagenby, Ingrid: Manuskript
Hagenby, Ingrid: Manuskript
August Strindberg: Mitt Judehat
August Strindberg: Mitt Judehat
Bengt Omnelius: Omnelic code 1994 samt rättelser
Bengt Omnelius: Omnelic code 1994 samt rättelser
Lars Edman: Artiklar
Lars Edman: Artiklar
August Strindberg: Ö.K. rustar!
August Strindberg: Ö.K. rustar!
Ludvig Nordström: Manuskripten Själen och samhället, Världskrisen och det militära
Ludvig Nordström: Manuskripten Själen och samhället, Världskrisen och det militära
Lars Zilliacus: Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter...
Lars Zilliacus: Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter...
Sven Gunnard: Dreyfusaffärens "bordereau" : En gåta?
Sven Gunnard: Dreyfusaffärens "bordereau" : En gåta?
August Strindberg: Wasa-sagan II: Gustav Vasa
August Strindberg: Wasa-sagan II: Gustav Vasa
Marianne Nyström: Lovisa Bellman född Grönlund
Marianne Nyström: Lovisa Bellman född Grönlund
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
August Strindberg: Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen och lärdomen
August Strindberg: Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen och lärdomen
Matematikbok
Matematikbok
Hans Tegnér: Illustrerat kåseri
Hans Tegnér: Illustrerat kåseri
Entre don Espadas de Fuego - de inspiracion cristiana
Entre don Espadas de Fuego - de inspiracion cristiana
Aros, handskriven tidning för Vesterås gymnasistförening, med bidrag av Erik Axel Karlfeldt
Aros, handskriven tidning för Vesterås gymnasistförening, med bidrag av Erik Axel Karlfeldt
Results 1 to 100 of 240

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.