Visar 58625 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

837 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Faxutskrifter
Faxutskrifter
Gustav Funck (1670-1736), hans hustru och döttrar
Gustav Funck (1670-1736), hans hustru och döttrar
Elisabeth Funck, gift Gyllencreutz (1707-1781): "Förteckning på det som doter Lijsa förth med sig bort uthur huset". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]
Elisabeth Funck, gift Gyllencreutz (1707-1781): "Förteckning på det som doter Lijsa förth med sig bort uthur huset". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]
Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om familjen, barnens uppfostran med mera
Biographica IV: Koncept till självbiografiska anteckningar. Anteckningar om familjen, barnens uppfostran med mera
Anteckningar om svenska bergverk av Alexander Funck och Daniel Tilas (med A. Funcks egenhändigt register)
Anteckningar om svenska bergverk av Alexander Funck och Daniel Tilas (med A. Funcks egenhändigt register)
"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tjäru-, Harpets-, Kimrök etc. Fabriqver efter theras år 1741 befinteliga tilstånd... Upstäld år 1742 och till kongl. May:ts och Riksens Commerce Collegio ingifwen d. 16 decem: samma år af Alexander Funck"
"Berättelse om the uthaf thet Norrske Compagniet i Norriget inrättade Tjäru-, Harpets-, Kimrök etc. Fabriqver efter theras år 1741 befinteliga tilstånd... Upstäld år 1742 och till kongl. May:ts och Riksens Commerce Collegio ingifwen d. 16 decem: samma år af Alexander Funck"
"Journal och beskrifning öfwer min resa uti Norriget... 1741... 1742
"Journal och beskrifning öfwer min resa uti Norriget... 1741... 1742
"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktober Månader 1784
"Register öfver Funckiska mineralsamlingen upsatt i september och oktober Månader 1784
Om Carlsschaktet. Extrakt ur voteringen i Bergskollegium 1669 rörande Sala gruva
Om Carlsschaktet. Extrakt ur voteringen i Bergskollegium 1669 rörande Sala gruva
Cronstedt, Axel Fredrik, Sahla silfwergrufwa uti Wästmanneland...
Cronstedt, Axel Fredrik, Sahla silfwergrufwa uti Wästmanneland...
Bellander, Anders Robert, Systematiske tanckar om Sahla silfvergrufva.
Bellander, Anders Robert, Systematiske tanckar om Sahla silfvergrufva.
"Sammelsurier" (med register; diverse anteckningar i tekniska ämnen, huvudsakligen från utrikesresan 1749-1753)
"Sammelsurier" (med register; diverse anteckningar i tekniska ämnen, huvudsakligen från utrikesresan 1749-1753)
Alexander Funcks hustru och barn
Alexander Funcks hustru och barn
Beata Margareta Funck, född Lägfren (1738-1814): Räkenskaper, anteckningar, verser, bouppteckning, Minnesteckning öfver besedde märckwärdigheter vid resan til Garpenberg år 1767. Brev (1781 -- 1784) till Beata Funck
Beata Margareta Funck, född Lägfren (1738-1814): Räkenskaper, anteckningar, verser, bouppteckning, Minnesteckning öfver besedde märckwärdigheter vid resan til Garpenberg år 1767. Brev (1781 -- 1784) till Beata Funck
Brev från Gustaf Johan Funck.
Brev från Gustaf Johan Funck.
"Högsta vinsten eller Misstaget". Farce uti en Act, författad år 1826 af Gustaf Johan Funck.
"Högsta vinsten eller Misstaget". Farce uti en Act, författad år 1826 af Gustaf Johan Funck.
"Strödde annotationer och utdrag uti Chemien".
"Strödde annotationer och utdrag uti Chemien".
Tacksägelse, likpredikan, handlingar rörande bouppteckning och arvskifte, verser av och till Caroline Funck
Tacksägelse, likpredikan, handlingar rörande bouppteckning och arvskifte, verser av och till Caroline Funck
Likpredikan och tacksägelse. Utdrag ur hovrättsprotokoll rörande bouppteckning efter Carl Johan Funck
Likpredikan och tacksägelse. Utdrag ur hovrättsprotokoll rörande bouppteckning efter Carl Johan Funck
Diverse papper rörande Caroline Funck
Diverse papper rörande Caroline Funck
"Diverse uppsatser inom Landthushållningens och Technologiens område eller Mina Höstaftnar 1837"
"Diverse uppsatser inom Landthushållningens och Technologiens område eller Mina Höstaftnar 1837"
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Gustaf Otto Funck (1837-1907): förmyndarräkenskaper 1852-1865 för G. O. Funck jämte avräkningsböcker för dennes egendomar Bjorsäter (Drothems socken) och Kullerstad (Mogata socken)
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Gustaf Otto Funck (1837-1907): förmyndarräkenskaper 1852-1865 för G. O. Funck jämte avräkningsböcker för dennes egendomar Bjorsäter (Drothems socken) och Kullerstad (Mogata socken)
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Hedda Gustafva von Yhlen
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Hedda Gustafva von Yhlen
Handlingar rörande F. A. Funcks hustru Emilie, sönerna Carl och Simon, andra medlemmar av släkten Funck, Ehrenborgska och Klöfverskjöldska papper
Handlingar rörande F. A. Funcks hustru Emilie, sönerna Carl och Simon, andra medlemmar av släkten Funck, Ehrenborgska och Klöfverskjöldska papper
Ehrenborg, Gustaf Daniel Isak (1795-1858): Affärshandlingar. Brev från Gösta Ehrenborg (1824-1883), 1 st.
Ehrenborg, Gustaf Daniel Isak (1795-1858): Affärshandlingar. Brev från Gösta Ehrenborg (1824-1883), 1 st.
Cronström, Peter (1651-1708): Dagbok.
Cronström, Peter (1651-1708): Dagbok.
Cronström, Peter (1651-1708): "Von Müntz Sachen"
Cronström, Peter (1651-1708): "Von Müntz Sachen"
Sammandrag av Bergskollegii utgående skrivelser.
Sammandrag av Bergskollegii utgående skrivelser.
Gårdshandlingar
Gårdshandlingar
Handlingar rörande diverse egendomar som tillhört släkten Funck, huvudsakligen utgårdar och torp under Bolltorp och Tomtaholm. Alla utom Brogård, Horndals bruk, Lejondal, Skorpetorp och Vårholma belägna i Östergötland. Almstad (Tåby socken), Bocksätter (Drothems socken), Braberg (Skönberga socken), Brogård (Bro socken, Uppsala län), Brotorp (Drothems socken), Fyrby (Östra Ryds socken), Gata (Skönberga socken), Hagtorp (Skönberga socken), Harsby (Skönberga socken), Horndals bruk (By socken, Kopparbergs län), Hultebråta sågkvarn (Skönberga socken), Kulla (Skönberga socken), Lejondal (Bro socken, Uppsala län), Lenshult (Östra Ryds socken), Mariehof (Drothems socken), Mogata socken, Mosstäppan (Drothems socken), Norrskog (Skönberga socken), Råda (Skönberga socken), Skorpetorp (Döderhults socken, Kalmar län), Svartkälla (Skönberga socken), Vårholma (Värmdö socken, Stockholms län), Västtomta (Drothems socken).
Handlingar rörande diverse egendomar som tillhört släkten Funck, huvudsakligen utgårdar och torp under Bolltorp och Tomtaholm. Alla utom Brogård, Horndals bruk, Lejondal, Skorpetorp och Vårholma belägna i Östergötland. Almstad (Tåby socken), Bocksätter (Drothems socken), Braberg (Skönberga socken), Brogård (Bro socken, Uppsala län), Brotorp (Drothems socken), Fyrby (Östra Ryds socken), Gata (Skönberga socken), Hagtorp (Skönberga socken), Harsby (Skönberga socken), Horndals bruk (By socken, Kopparbergs län), Hultebråta sågkvarn (Skönberga socken), Kulla (Skönberga socken), Lejondal (Bro socken, Uppsala län), Lenshult (Östra Ryds socken), Mariehof (Drothems socken), Mogata socken, Mosstäppan (Drothems socken), Norrskog (Skönberga socken), Råda (Skönberga socken), Skorpetorp (Döderhults socken, Kalmar län), Svartkälla (Skönberga socken), Vårholma (Värmdö socken, Stockholms län), Västtomta (Drothems socken).
Arithmetica Geodaetica. Troligen föreläsningsanteckningar från slutet av 1600-talet. Avskrift som tillhört Johan Funck (1703-1773).
Arithmetica Geodaetica. Troligen föreläsningsanteckningar från slutet av 1600-talet. Avskrift som tillhört Johan Funck (1703-1773).
Benzelius, Eric, d. y. (1675-1743), Collegium i svenska historien [sedermera tryckt: Utkast till svenska folkets historia, Lund 1762]. - Föreläsningsanteckningar i Uppsala 1728-1729 av Alexander Funck.
Benzelius, Eric, d. y. (1675-1743), Collegium i svenska historien [sedermera tryckt: Utkast till svenska folkets historia, Lund 1762]. - Föreläsningsanteckningar i Uppsala 1728-1729 av Alexander Funck.
Geisler, Johan Tobias (1683-1729), De förnämsta styckerna af markscheideriet 1725. [Aldrig tryckt] . - Avskrift en gång tillhörig Eric Odelstierna, som skänkte den till Alexander Funck 1745.
Geisler, Johan Tobias (1683-1729), De förnämsta styckerna af markscheideriet 1725. [Aldrig tryckt] . - Avskrift en gång tillhörig Eric Odelstierna, som skänkte den till Alexander Funck 1745.
Rinman, Sven (1720-1792), Förteckning på de Omständigheter som böra iagttagas vid Grufve-Beskrifningar. Sammandrag utur Rinmans Bergswerks-Lexicon [af Gustaf Johan Funck].
Rinman, Sven (1720-1792), Förteckning på de Omständigheter som böra iagttagas vid Grufve-Beskrifningar. Sammandrag utur Rinmans Bergswerks-Lexicon [af Gustaf Johan Funck].
Rålamb, Åke Claesson (1651-1718), Utaf Adelig öfning. Thacheographia eller en kånst att skrifwa så fort man talar. Stockholm [1690]. Avskrift från 1700-talet; har tillhört Gustaf Johan Funck.
Rålamb, Åke Claesson (1651-1718), Utaf Adelig öfning. Thacheographia eller en kånst att skrifwa så fort man talar. Stockholm [1690]. Avskrift från 1700-talet; har tillhört Gustaf Johan Funck.
Svenska Bergwärks relationer [ryggtitel]. 1666-1692. (Se innehållsförteckning på försättsbladet). Avskrift. - Har tillhört Gustaf Funck (1670-1736).
Svenska Bergwärks relationer [ryggtitel]. 1666-1692. (Se innehållsförteckning på försättsbladet). Avskrift. - Har tillhört Gustaf Funck (1670-1736).
Diverse avskrifter ur Alexander och Gustaf Johan Funcks samlingar. Poesi och diverse historiska urkunder, bl.a. fredsfördrag
Diverse avskrifter ur Alexander och Gustaf Johan Funcks samlingar. Poesi och diverse historiska urkunder, bl.a. fredsfördrag
August Strindberg: Hyreskontrakt
August Strindberg: Hyreskontrakt
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Brev: Ragnar Sohlman
Brev: Ragnar Sohlman
Brev: Ragnar Sohlman
Brev: Ragnar Sohlman
Brev: Huvudsakligen Ragnar till modern
Brev: Huvudsakligen Ragnar till modern
Brev: Huvudsakligen Ragnar till modern
Brev: Huvudsakligen Ragnar till modern
Diverse brev och skrifter
Diverse brev och skrifter
Vykort, kinesiska och sovjetiska sedlar
Vykort, kinesiska och sovjetiska sedlar
Brev till Oscar Levertin
Brev till Oscar Levertin
Dikter, tal och visor
Dikter, tal och visor
Brev
Brev
Brev
Brev
Brev
Brev
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Nina Södergren: brev från Anna Rydstedt och dikter
Kopior av konferenshandlingar från 1932 (Budapest) och 1937 (Paris)
Kopior av konferenshandlingar från 1932 (Budapest) och 1937 (Paris)
Brev till Alfred Levertin.
Brev till Alfred Levertin.
Biografiskt material
Biografiskt material
Manuskript
Manuskript
Diverse manuskript och annat
Diverse manuskript och annat
Diverse manuskript och annat
Diverse manuskript och annat
Böcker med innehåll av vetenskaplig karaktär (medicin), 16 st.
Böcker med innehåll av vetenskaplig karaktär (medicin), 16 st.
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Jacob Böhme: De triplica vita kominins
Brev till Eva-Lisa Lennartsson
Brev till Eva-Lisa Lennartsson
Gratulationer
Gratulationer
Div. småtryck
Div. småtryck
Tryck rörande Lenke Rothman
Tryck rörande Lenke Rothman
Handlingar rörande Nelly Sachs: dikter, pressklipp, småtryck, 2 fotografier
Handlingar rörande Nelly Sachs: dikter, pressklipp, småtryck, 2 fotografier
Ur Noch feiert Tod das Leben (26 blad, maskinskrift genomslagskopior)
Ur Noch feiert Tod das Leben (26 blad, maskinskrift genomslagskopior)
Dikter av Nelly Sachs översatta till svenska av Eva-Lisa Lennartsson. Ur Niemand weiss weiter och Flucht und Verwandlung, samt dikter dittills inte publicerade i bokform.
Dikter av Nelly Sachs översatta till svenska av Eva-Lisa Lennartsson. Ur Niemand weiss weiter och Flucht und Verwandlung, samt dikter dittills inte publicerade i bokform.
Pressklipp om Nelly Sachs (5 st.)
Pressklipp om Nelly Sachs (5 st.)
Lindegren, Erik: Brev
Lindegren, Erik: Brev
Brev till Ragnar Sohlman och Zinaida Sohlman, handskrivet manuskript av Zinaida Sohlman
Brev till Ragnar Sohlman och Zinaida Sohlman, handskrivet manuskript av Zinaida Sohlman
Flodmark: Bellmansfigurerna.
Flodmark: Bellmansfigurerna.
Flodmark: Kungl. Svenska Skådeplatsen i Stockholm 1737-1753.
Flodmark: Kungl. Svenska Skådeplatsen i Stockholm 1737-1753.
Flodmark: Elisabeth Olin och Karl Stenborg, två gustavianska sångargestalter.
Flodmark: Elisabeth Olin och Karl Stenborg, två gustavianska sångargestalter.
Ett konvolut innehållande spridda anteckningar, tidningsurklipp m.m. ur Flodmarks kvarlåtenskap.
Ett konvolut innehållande spridda anteckningar, tidningsurklipp m.m. ur Flodmarks kvarlåtenskap.
Nu är Hin lös eller Metamorphoserna. Comedie uti tre acter, blandad med sång. [Av Michel Jean Sedaine (1719-1797)]. [Fri] Översättning [av Carl Magnus Envallsson (1756-1806)] af Le Diable à quatre ou La double Metamorphose. Uppförd första gången uppå nya Svenska theatren i Stockholm Maji 1787. Originalet... finnes i K. Teaterns bibliotek.
Nu är Hin lös eller Metamorphoserna. Comedie uti tre acter, blandad med sång. [Av Michel Jean Sedaine (1719-1797)]. [Fri] Översättning [av Carl Magnus Envallsson (1756-1806)] af Le Diable à quatre ou La double Metamorphose. Uppförd första gången uppå nya Svenska theatren i Stockholm Maji 1787. Originalet... finnes i K. Teaterns bibliotek.
Frithiof och Ingeborg. Komisk genrebild med sång i 1 akt...
Frithiof och Ingeborg. Komisk genrebild med sång i 1 akt...
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
Gamla tjeckiska sägner, legender och berättelser
"Johannes. - Frid? Nej! Frestelserna större..."
"Johannes. - Frid? Nej! Frestelserna större..."
"Riket... Länet=... Kommunen=...Häradet="
"Riket... Länet=... Kommunen=...Häradet="
"Slafven = [Frumeri]"
"Slafven = [Frumeri]"
"Kama Loka// Renskrifning Märta Ragnhild/ Rakknifven"
"Kama Loka// Renskrifning Märta Ragnhild/ Rakknifven"
"Goethe: Faust, 2a D., Goetz, Tasso./ Schiller: Maria Stuart, Don Carlos, ..."
"Goethe: Faust, 2a D., Goetz, Tasso./ Schiller: Maria Stuart, Don Carlos, ..."
"Dramatiska sagor"
"Dramatiska sagor"
"Laga försvar"
"Laga försvar"
"Ateliern 6 tr upp"
"Ateliern 6 tr upp"
Collaborateurs de cet Album
Collaborateurs de cet Album
Lapp med tågtider
Lapp med tågtider
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
August Strindberg: Förord till Ett fritt Norge
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Teateranteckningar
Teateranteckningar
Urklipp ur kaffepåse från Flodins kaffehandel i Blå tornet
Urklipp ur kaffepåse från Flodins kaffehandel i Blå tornet
Diverse blanketter etc.
Diverse blanketter etc.
Ett läskpapper
Ett läskpapper
Släktbrev från och till andra medlemmar av släkterna Setterwall, Nyblæus, Lovén m.fl.
Släktbrev från och till andra medlemmar av släkterna Setterwall, Nyblæus, Lovén m.fl.
Resultat 1 till 100 av 58625

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.