Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 55 resultat

Arkivbeskrivning
Historia
Förhandsgranska utskrift Visa:

17 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Drottning Kristina: marginalanteckningar
Drottning Kristina: marginalanteckningar
Nils Henrik Vult von Steyerns papper
Nils Henrik Vult von Steyerns papper
Drottning Kristina: autograf
Drottning Kristina: autograf
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Angelo Cornaro: Relatione della Corte di Roma
Lenindokument från Zürich
Lenindokument från Zürich
John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier
John Rohnström: Manuskript, skisser och fotografier
Isak Collijns samling av Olaus Magnuslitteratur
Isak Collijns samling av Olaus Magnuslitteratur
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Zeitung aus Italia : Von der Spanischen Reputation unversehener todlicher Abgang
Tom Ericssons arkiv
Tom Ericssons arkiv
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Rut Berggrens arkiv
Rut Berggrens arkiv
Svante Lundells arkiv
Svante Lundells arkiv
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Birgit Peterssons arkiv
Birgit Peterssons arkiv
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland
Hertig Carls slacktarebänck
Hertig Carls slacktarebänck
Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet
Bengt-Åke Bengs: Begäran om undersökning av det svenska deltagandet i utredningen av Ndola-haveriet
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893
Isbergs biografikasamling
Isbergs biografikasamling
Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt
Stig Bendixon: Brev till greve Adam Lewenhaupt
Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen
Om danske krigsfången lieutnanten frih. H. O. Lützovs försvärjelse till djefvulen
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Uno Willers boksamling
Uno Willers boksamling
Forskningsprojektet Levnadsöden (1983-1988)
Forskningsprojektet Levnadsöden (1983-1988)
Lars Göran Tedebrands arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Historiska källor rörande samer
Historiska källor rörande samer
Marja Taussi Sjöbergs arkiv
Marja Taussi Sjöbergs arkiv
Alf W Axelsons arkiv
Alf W Axelsons arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Olof Swebilius: Likpredikan över Karl XI
Skyddspass för János Székely
Skyddspass för János Székely
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
Jon Olof Åberg: Spåqvinnan, samt anteckningar
Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia
Leland Bryce Sather: Manuskript The Prince of Scandinavia
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper
Konung Gustaf den förstes bedrifter
Konung Gustaf den förstes bedrifter
Luleälvsprojektet
Luleälvsprojektet
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena
Adolf Fredrik Munck: Berättelse om Gustav III och drottning Sofia Magdalena
Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"
Barbro Crapon de Caprona: Bibliography on "Food in Antiquity"
Gustav III:s bibliotek på Haga
Gustav III:s bibliotek på Haga
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Girod de l ´Ain: Bernadotte
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet
Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet
Kurt Genrups arkiv
Kurt Genrups arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.