Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 60046 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

867 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Etnologiskt arkiv, klippsamling

  • SE Q Handskrift 10
  • Arkiv
  • 1970-1990

Vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet har en systematisk insamling av tidningsklipp bedrivits under åren 1981-1990. Genom professor Phebe Fjällström har även en samling klipp från 1970-talet tillförts samlingen. Förutom pressklippen återfinns bla också några mönstertidningar från tidigt 1900-tal, uppteckningar om hem och hushåll från Västerbottens inland under 1900-talet samt några noter.

Klippen är ämnessorterade i över- respektive underkategorier enligt "Outline of Cultural Materials" META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993.

För sökning i materialet har ett kortregister lagts upp med sökord i alfabetisk ordning. Upprättat vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, av FK Kjell Nygren 1983-1990.

Materialet är främst hämtat ur följande tidningar:

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens Folkblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Nya Norrland
Norrländska Socialdemokraten
Länstidningen Östersund

Umeå universitet, Etnologiska institutionen

19-20 Språk & kommunikation

19 SPRÅK
195 Stilistik (1973-1984)
197 Språkets relationer (1972-1985)

20 KOMMUNIKATION
201 Åtbörder och tecken (1983)
203 Förmedling av nyheter och information (1984)
204 Tidningspress (1973-1985)
205 Postväsen (1971-1986)
206 Telefon och telegraf (1973-1983)
207 Radio och television (1973-1986)

29 Dräkt

29 DRÄKT
291 Normal dräkt (1971-1986, odat)
292 Speciella plagg (1973-1985)
294 Dräkttillverkning (1973-1984)
innehåller också Allers mönstertidning från 1911
295 Konfektions o skoindustri (1978)
296 Dräkt- och skovård (1969-1985)

33 Byggteknik, planering, anläggning

33 BYGGTEKNIK, PLANERING, ANLÄGGNING
331 Byggnadskonstruktion (1973-1984)
332 Markplantering (1983)
333 Murning (1974-1986)
334 Stålkonstruktioner (1983)
335 Timring och byggnadssnideri (1981-1985)
338 Bygghantverk, övriga (1971-1984)
339 Byggvaruindustri (1974-1984)

46-47 Arbete & affärs- och industriorganisationer

46 ARBETE
461 Arbete och fritid (1980-1986)
462 Arbetsfördeln mellan könen (1983-1986)
463 Yrkesspecialisering (1979-1984)
464 Tillgång och efterfrågan på arb kraft (1983-1985)
466 Arbetsvillkor (1982-1986)
467 Fackliga organisationer (1981-1985)
468 Fackliga uppgörelser (1984)

47 AFFÄRS- OCH INDUSTRIORGANISATIONER
472 Enskild företagsamhet (1982-1985)
473 Bolagsformer (1984-1985)
474 Kooperation (1973-1984)

48 Resor och transporter i allmänhet

48 RESOR OCH TRANSPORTER I ALLMÄNHET
481 Personförflyttning gm egen kraft (1981-1984)
484 Resande (1972-1986)
även en plastkasse med tryckt text på från 1986
485 Reseservice (1979-1986, odat)
487 Färdvägar (1983)

70-72 Krigsmakt. militär teknologi & krig

70 KRIGSMAKT
701 Militär organisation (1980-1986)
702 Rekrytering och utbildning (1983-1985)
704 Stridande maktstyrkor (1973-1980)
708 Specialkårer (1979-1984)

71 MILITÄR TEKNOLOGI
712 Militära anläggningar (1973)

72 KRIG
722 Omställning till krigsförhållanden (1974-1985)
726 Krigföring (1984-1985)
727 Krigets efterdyningar (1983-1985)
728 Fredsverk (1985)

73 Samhällsproblem

73 SAMHÄLLSPROBLEM
731 Katastrofer (1974-1986)
732 Handikappade (1980-1986)
733 Alkoholism och narkomani (1974-1985)
734 Invaliditet (1982-1984)
735 Fattigdom (1973-1985)
736 Hjälpbehövande i allmänhet (1976-1984)
737 Åldringsvård (1983-1985)

76-78 Död, trosföreställningar & religionsutövning

76 DÖD
761 Liv och död (1980-1987)
763 Att dö (1979-1986)
764 Begravning (1973-1986)
767 Yrkesfolk och begravning (1984)

77 TROSFÖRESTÄLLNINGAR
771 Religion i allmänhet (1985)
772 Kosmologi (1982-1986)
773 Mytologi (1980-1985)
775 Eskatologi (1984-1986)
776 Andar och gudar (1983-1985)
779 Trossystem (1967-1987)

78 RELIGIONSUTÖVNING
782 Dyrkan (1983)
783 Rening och botgöring (1981-1982)
784 Undvikande och tabu (1984)
787 Uppenbarelse och förutsägelse (1974-1986)
789 Magi (1983-1985)

87-88 Undervisning & människans åldrar

87 UNDERVISNING
871 Undervisningsväsen (1971-1986)
872 Skolundervisning (1973-1984)
873 Högre undervisning (1970-1985)
875 Lärare (1978-1985)
876 Teori och metod i undervisningen (1979-1985)
877 Studenter (1973-1984)

88 MÄNNISKANS ÅLDRAR
882 Ungdomens status (1984-1985)
883 Ungdomens sysselsättningar (1980-1985)
886 Ålderdom (1983-1985)
887 Åldringssysselsättningar (1979-1986)

Föreläsningsantecknigar

Alltid energi, 1980.
Att vara fackförfattare, 1985.
Biologer mot kärnvapen, 1985.
Bohuslänska kustregionen, 1981.
Chalmers, 1985.
Chefskonferens, Kungälvs kommun, 1984.
Den goda sinuskurvan och den onda spiralen, 1985.
Ekologi för politiker, 1984.
Ekologisk utblick, 1984.
Ekonomisk ekonomi, 1982.
Ekonomi och ekologi, 1985.
Energi – Ekologi – Tillväxt, 1980.
Förståelse för naturen, 1980.
Havsfiske, 1983.
I- och U-landsmänniskan i den ekologiska verkligheten, 1981.
Inledande överblick över miljöproblem i I- och U- land, 1982.
Katastrofer, 1985.
Kynnefjället, 1980.
Landstinget i Bohuslän: Framtid, 1985.
Luleå SNF, 1984.
Löst prat efter 25 år som chef för GNM, 1984.
Min syn på Norden inför 80-talet, 1981.
Miljö, ekologi, människa, 1980.
Människan i ekol. Verkligheten, 1977 och 1980.
Människan inför naturen, 1983.
Människa - Samhälle – Miljö, 1980.
Människans ekologiska situation, 1982-1983 och 1986.
Människans ekologiska ramar, 1982.
Människans ekologiska situation och museernas ansvar, 1984.
Mölndal, bokens dag, 1984.
Natur- och kulturvårdsprogram i Göteborg, 1984.
Ny kunskap ur gammal, 1985.
Om människans ekologi i dagens globala krissituation, 1984.
Om rytm i naturen, 1982.
Personliga erfarenheter från miljöplanering i Göteborg, 1982.
Samtal om människan, 1982.
Skog i humanekologiskt perspektiv, 1985.
SNM:s roll, 1980.
Temadag: Skogsdöden, 1984.
The ecological situation of man, 1981.
Ulltuna, 1983.
Vad jag skrivit och varför, 1984.
Varför behövs skolträdgårdar, 1980?
Vattnet och människan, 1985.
Zoologisk klassificering, 1980.

Föreläsningsantecknigar

Barnens miljö- i ett humanideologiskt perspektiv, 1989.
Beredskap för verklighetssyn, 1987.
Dagens bistånd, hjälpa eller stjälpa, 1986.
Dagens Eko, 1988.
Den globala överlevnaden, 1987.
Det stora havet och den lilla människan, 1989.
Det stora sambandet, 1989.
Ekologi i historiskt och globalt perspektiv, 1987.
Ekologiska konsekvenser av tidigare gjorda teknikval, 1986.
Ekologisk kris, 1988.
Ekologisk utveckling, 1989.
En grön stad är en levande stad, 1987.
En udda världshistoria, 1989.
Exploatera eller hushålla, 1987.
Fred och rättvisa, 1986.
Galapagosöarna- ett levande museum, 1989.
Granskningsnämndens verksamhet, 1987.
Helhetsperspektiv på linken, 1989.
Humanekologi, 1986.
Humanekologi och livskvalitet, 1988.
Humanekologi och hälsa, 1987.
Humanekologisk rundmålning, 1989.
Industrisamhällets dilemma, 1988.
Industrisamhälle på gott och ont, 1989.
Invigning av studielådor om svensk och tropisk urskog, 1987.
Jorden vi ärvde, 1988.
Jorden är vår inramning, 1987.
Malaysia i regnskogens ekologi, 1988.
Miljöproblem i långt och brett perspektiv, 1986.
Museieveckan, 1989.
Museum och miljö. 1987.
Museerna som opinionsbildare vad gäller ekologi och miljöfrågor, 1989.
Människan – Boven, 1987.
Människans ekologiska situation, 1987.
Människans ekologi, förr, nu och i framtiden, 1988.
Människan och naturresurserna - Det globala perspektivet, 1987.
Naturen matematiskt gestaltad, 1986.
Natur och natursyn, 1987.
Norra Älvstranden, 1988.
Skolor på Gotland, 1988.
Skrivelse till trafikutskottet, 1989.
Solidaritet, 1986.
Solidaritet med jorden, 1986.
Städa eller förebygga? Om industrisamhällets dilemma, 1987.
Tillägg till föredrag i Sandö U-centrum, 1988.
Tätorter som ekonomisk anomali, 1987.
U-hjälpsfrågor, 1989.
Varför resurs- och miljöproblem, 1988.
Varför går inte miljörapporteringen fram, 1988.
Vatten, 1988.
Verklighetens motsträviga upptäckt, 1989.
Vi på vår jord- i stort och smått, 1989.
Vägen - en del av verkligheten, 1987.

Energi

Aspekter på kärnkraft. 1970 - 1980 -tal.
Med rapporter rörande detta ämne.

Energi

Energi, 1980- 1990- tal.
Allmän energiplanering, 1970- 1990- tal.
Energisparande, 1980- 1990- tal.
Energidebatt, 1970- och 1990- tal.
Vindkraft, 1970- 1990- tal.
Vattenkraft, 1980- 1990- tal

Energi

Solenergi, 1980- 1990- tal. 17:32
Bioenergi, 1970- 1990.
Flödande energi, Sverige 1981.
Flödande energi, Världen. 1970- 1990- tal.
Kol och gas, 1970- 1990- tal.
Fossilt kol, 1980- tal.
Olja, 1970-1990- tal

Energi

Torv, 1980- tal. 17:33
Allmänt om lagrad energi, 1978.
Kärnkraft, 1970- 1990- tal.
Radioaktivt avfall, 1990- tal
Tjernobyl, 1988 - 1990.

Energi

Energidebatt, 1980 – 1981.
Flödande energi, Sverige 1980.
Oljeskador, 1979.
Oljeskador, Sverige 1980 – 1981.
Oljeskador, Västkusten 1979 – 1981.
Oljeplattformsolyckor, 1980.
Oljetankerkollisionen, vid Tobago 1979.
Oljekatastrof, Mexico 1979.
Reaktorbrister (kärnkraft), 1980 – 1981.
Energipolitik, 1979 – 1980.
Kärnkraftsdebatt, 1980.
Kärnkraftsdebatt, 1980- ta

Hav och miljöfrågor

Hav, 1980-1990- tal.
Östersjön, 1980- 1990- tal.
Atlanten, 1970- 1990- tal.
Medelhavet, 1970- 1990- tal.
Indiska oceanen, 1970- 1990- tal.
Nordsjön och Kattegatt, 1970- 1990- tal.
Med broschyren ”Nordsjön - Det förorenade havet vågen måste vända

Humanekologi och försörjning

Människans utveckling, 1980- 1990- tal.
Människan själv, 1980- 1990- tal.
Humanekologi, 1970- 1990- tal.
Humanekologi och försörjning, 1970- 1990- tal.
Sociobiologi, 1980- 1990- tal.
Med uppsats i praktisk filosofi från 1985.
”Sociobiologisk debatt”, av Bodil Fischer.
Samt med tidskriften Nya Argus nr. 9-10/ 1984

Humanekologi och försörjning

Häri även jord- och skogsbruk
Animalieproduktion, 1980- 1990- tal.
Biologisk kontroll, 1980- 1990- tal.
Genetik, 1980- 1990- tal.
Världsnutrtion, 1970- 1990- tal.
Skogsbruk, 1970- 1990- tal.

Juridiska och ekonomiska aspekter på miljöfrågor

Mot rättsmedvetande, 1980- 1990- tal.
Marknadskrafter och kommersialism, 1990- tal.
Miljölag och miljöbrott, 1990- tal.
Reklam, 1980- 1990- tal.
Skatteväxling, 1990- tal.
Skatteväxling för miljön – möjligheter och problem.
En rapport från vänsterpartiets riksdagsgrupp, 1994.
Styrmedel, 1990- tal.
Jobb och miljö, 1970- 1990- tal.
Standard och livskvalitet, 1970- 1990- tal.
System, styrmedel och systemskifte, 1990- tal.
Positiv utveckling för miljön, 1991 – 1993.
Med litteraturreferenser, 1980- 1990- tal.

Kommunuktaioner

Allmänt om transport, 1970- 1990- tal.
Tåg, bil och flyg, 1990 – 1991.
Allmänt om vägutbyggnad, 1991 – 1993.
Scan- link, 1980- 1990- tal.
Med tidskrift: Sveriges natur, nr. 3/1985.
Europaväg 6, 1980- 1990- tal.

Kommunuktaioner

Dennispaketet, 1992 –1996.
Dennispaketet (öster- och västerled),
1980- 1990- tal.
Tredje spåret, 1995.
Kustsjöfart, 1980- 1990- tal.
Sjöfart, 1990- tal.
Färjeleder, 1990- tal.
Flyg, 1980- 1990- tal.

Miljögifter och miljöproblem

Erosion – Jordförlust. 1970- 1990- tal.
Med rapport rörande erosion och
Markförstöring från Göteborgs universitet.
”Markförstöring” av Åke Sundberg, grundkurs
A1 i miljövård. Göteborgs universitet. Odaterad.
”Markförstöring – Ett allvarligt hot mot
livsmedelsförsörjningen” av
Margot Bolander, Birgitta Gelany och Marianne Olovsson. 1970.
Torka – Brand, 1980- 1990- tal.
Andra markskador, 1980- 1990- tal.
Försumpning och försaltning, 1990- tal.
Miljögifter, 1970- 1990- tal.
Koldioxid, 1970-1980-tal.

Miljögifter och miljöproblem

Klimatpåverkan, 1970-1990-tal.
Ozon, 1980- 1990- tal.
Luftföroreningar, 1970- 1990- tal.
Påverkan på sötvatten, 1980- 1990- tal.
Med artiklar: ”Overcoming water ? and
soil blindness in tropical land”;
av Malin Falkenmark, 1986.
”Förening under miljöparaplyet”, av
Malin Falkenmark och Sven Wahlberg,
manus för tidskriften Forskning och framsteg, 1986

Naturresurser

Häri även frågor rörande energi.
Humanentomologi, 1986.
Med Nordiska utredningar, 1967- och 1980- tal.
Kärnkraftsekonomi, 1980- 1990- tal.
Samt med rapport från Greenpeace – Sverige.
”Kärkraftsekonomi” av Rolf Millqvist och Gösta Wallin.
Energidebatt, 1990 – 1992.
Fenolutsläpp i Göteborg, 1979.
Braer olyckan på Shetland, 1993 - 1994.
Kärnkraftsdiskussion, 1992 – 1993.
Bättre avloppssystem, 1988.
Livsåskådningar, 1960 –19970- tal.
Med bok: ”De upplysta horisonterna”, av Sverre Holmsen.
Våtmarker, 1990- tal.

Regioner och miljöproblem

Globala frågor, 1970- 1990- tal.
Göteborgsregionen, 1980- tal.
Norrland, 1970- 1980- tal.
Regionalt och Sverige, 1970- 1980- tal.
Norden, 1980-1990- tal.
Regionalt och Västeuropa utom Norden, 1970- 1990- tal.
Östeuropa, 1980- 1990- tal.

Regioner och miljöproblem

Latinamerika, 1980- 1990- tal.
Västindien, 1980- 1990- tal.
Mellanamerika, 1970- 1990- tal.
Mexico, 1970- 1990- tal.
Brasilien och Amazonas, 1970- 1990- tal.
Övriga Sydamerika, 1970- 1990- tal.
Australien, 1980- 1990- tal.
Arktis, 1970- 1990- tal.
Antarktis, 1970- 1990- tal.

Storskalighet – småskalighet

Kontraproduktivitet, 1970 – 1990- tal.
Motkrafter, 1989 – 1996.
Attityder, 1970 – 1990- tal.
Konsumentinflytande, 1989 – 1990.
Regionalpolitik, 1993 – 1994.
Småskalighet, 1970- 1990- tal.
Storskalighet – Rationalisering, 1990 – 1996.

Utveckling och u- landsfrågor

U- landsfrågor, 1980- 1990- tal
Mjuk teknik, 1989 - 1991.
U- landsteknik, 1980- 1990- tal.
Miljövård och ekonomi, 1980- 1990- tal.
U- länder som marknadsersättning och avfallsplats,
1980- 1990- tal.
Geschäft, 1980- tal.
Miljöersättning, 1970- 1990- tal.
Humanekologi och försörjning, 1970- 1990- tal.
Tillväxt, 1970- 1990- tal.

Egna böcker

Återanvänt hjärnskrot. Ur en biologs minnen.
Värnamo 1989.
Vi på vår jord. Om människans ekologiska situation.
Värnamo 1989.
Mot en ljusnande framtid!? Värnamo 1991
Under salta segel. Om seglande skepp och livet ombord.
Värnamo 1994.
Försök till verklighetsbeskrivning. Mest om samspelet
människa-omgivning. Smedjebacken 1994.

Egna böcker

Material till återanvänt hjärnskrot, Kronologiskt ordnat
1916-1945

Egna böcker

Material till återanvänt hjärnskrot, Kronologiskt ordnat
1974-1976

Fotografier från resan 1917

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resan 1917 i Norge
I denna volym bilder från Norge, numrerade av Hallström 1917:36 till 1917:70 (Luckor)
De flesta av dessa bilder finns i den digitala samlingen

Pressklipp/recensioner 1994-2004

Pressklipp/recensioner av
-Änglabilder
-Genom tidens handflata
-Vackrast var ändå mamma
-Det gudomliga barnet
-I själen förskräckt
-Osalig längtan
Samt recension av antologin Röster i Västerbotten där Anita bidragit.

Umeå Shakespeare-sällskap

Othello 1965-1966
-tidningsklipp
-program

En midsommarnattsdröm 1966-1967
-rollbesättning

Programblad till:
Köpmannen i Venedig 1956 eller 1967
Medea 1967
Så tuktas en argbigga 1968

Allmänt om sällskapet
inkl. Jubileumsskrift 1952-1972

Designskisser

-scenkläder till Annica Burman
-Ceremoni-dräkt till Umeå universitet
-blandade skisser & 1 mönster

Birgitta Bjurströms arkiv

  • SE Q Handskrift 221
  • Arkiv
  • 1964-2018
Arkivet omfattar framför allt skisser, föredragsmanus, fotografier, tidningsurklipp, VHS-kassetter från Nyårsrevyer och några föremål.

Bjurström, Birgitta

Diabilder M88 - M93

M88:1 - M88:11
M88:12 (2 st olika)
M88:14 - M88:18
M88:19 (2 st olika)
M89:1 - M89:20
M90:1 - M90:16
M91 består av 10 omonterade, onumrerade bilder
M92 består av 8 omonterade, onumrerade bilder
M93:1 - M93:20

Diabilder D109 - D113

D109:1 - D109:20
D110:1 - D110:20 Per Ramqvist disp alla copyright Åke Sörlin (D110:20 föreställer dock Ersboda kyrkas orgel)
D111:1
D111:2 (2 st)
D111:3 (2 st)
D111:4 - D111:7
1 onumrerad bild
D112:1 -D112:3
D112:4 (2 st)
D112:5 - D112:7
D113:1 (2 st)
D113:2 (2 st)
D113:3 - D113:4
D113:5 (2 st)
D113:6 (2st)

Humanistiska fakultetens fotoarkiv

  • SE Q Handskrift 9
  • Arkiv
  • 1974-1986

Arkivet är sammanställt av fotografen Åke Sörlin under åren 1974 - 1986. Han var då anställd vid universitetet och bistod studenter, forskare och lärare med alla typer av bildmaterial för såväl bokutgivning, undervisning och annan illustration eller dokumentation av olika universitetsmiljöer.

Arkivet består av två skilda kategorier.
1. Fotosamling som består av negativ och ibland även positiv bild samt diabilder. Kategorierna ligger i skilda sviter.
2. Vykortsamling

För fotosamlingens negativ och diabilder finns ett gemensamt kortregister i form av en alfabetiskt upplagd ämneskatalog.

Sörlin, Åke

Underlag M-Ö ca 1995

Artiklar, bokkapitel, elevarbeten och dylikt angående kosthåll.
Sorterat på författarens efternamn, med register. M – Ö

Allmänt ca 1995

Allmänt om Tyskland, ffa underlag. Insorterat i register (flik H & U är tomma) samt några lösa handlingar

Blandat, mat 2002-2004

Blandat angående mat:
-Culinarum S:t Oswald
-Culinary Heritage
-Samisk Matkultur – Kautokeino
-Inrättande av Restauranghögskola i Umeå

Foton

Foton:
-Exkursion Gotland 1992
-Frostviken, foton & negativ
-Blandat
Resultat 1 till 100 av 60046

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.