Showing 62046 results

Archival description
Print preview View:

932 results with digital objects Show results with digital objects

Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Le Plaidoyer d'un Fou
Le Plaidoyer d'un Fou
Le Voyage de Pierre l'Heureux
Le Voyage de Pierre l'Heureux
La Clef du Ciel
La Clef du Ciel
Les Clefs du Paradis
Les Clefs du Paradis
Fordringsägare [Créanciers]
Fordringsägare [Créanciers]
Créanciers
Créanciers
Le Lien
Le Lien
L'Infériorité de la Femme
L'Infériorité de la Femme
Qu'est - ce Le "Moderne"
Qu'est - ce Le "Moderne"
Fadren [Pére]
Fadren [Pére]
Biographica
Biographica
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Diktmanuskript
Diktmanuskript
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Årsberättelser m.m.
Årsberättelser m.m.
Brev och handlingar.
Brev och handlingar.
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Birgit Nilssons arkiv
Birgit Nilssons arkiv
B.
B.
C-E.
C-E.
G.
G.
H-J.
H-J.
L.
L.
M-N.
M-N.
O-P.
O-P.
NAC, National Artists Corporation.
NAC, National Artists Corporation.
V-Ö.
V-Ö.
Vincent Associates, Edgar.
Vincent Associates, Edgar.
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Storbritannien.
Storbritannien.
Sverige, A-C.
Sverige, A-C.
Sverige, T-Ö.
Sverige, T-Ö.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
Gratulationstelegram.
Gratulationstelegram.
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript.
Manuskript.
Diverse texter
Diverse texter
Texter rörande Birgit Nilsson.
Texter rörande Birgit Nilsson.
Biographica
Biographica
Kontrakt.
Kontrakt.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Listor över framträdanden.
Listor över framträdanden.
Royaltyredovisningar, Decca.
Royaltyredovisningar, Decca.
Handlingar rörande familj och släkt.
Handlingar rörande familj och släkt.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Musikalier
Musikalier
Noter, Beethoven.
Noter, Beethoven.
Noter, Wagner I.
Noter, Wagner I.
Noter, Verdi I.
Noter, Verdi I.
Noter, tonsättare B-W
Noter, tonsättare B-W
Tryck
Tryck
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Program, svenska.
Program, svenska.
Program, utländska.
Program, utländska.
Böcker.
Böcker.
Väggkalendrar.
Väggkalendrar.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Oskrivna vykort.
Oskrivna vykort.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 1 st.
Pressklippsalbum, 1 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklipp, svenska.
Pressklipp, svenska.
Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier i större format från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier i större format från föreställningar av Tristan och Isolde
Fotografier från föreställningar av Turandot
Fotografier från föreställningar av Turandot
Porträttfotografier av Birgit Nilsson
Porträttfotografier av Birgit Nilsson
Porträttfotografier av Birgit Nilsson
Porträttfotografier av Birgit Nilsson
Fotografier från konserter
Fotografier från konserter
Fotografier i större format med dedikationer S
Fotografier i större format med dedikationer S
Fotografier av kungligheter och politiker
Fotografier av kungligheter och politiker
Fotografier från Bayreuth
Fotografier från Bayreuth
Fotografier från Tyskland
Fotografier från Tyskland
Fotografier från New York
Fotografier från New York
Fotografier från USA
Fotografier från USA
Brev från Hellen Lindgren till Klara Johanson
Brev från Hellen Lindgren till Klara Johanson
Arbetsmaterial till artikeln "Sigge Starks produktionsvillkor"
Arbetsmaterial till artikeln "Sigge Starks produktionsvillkor"
Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund
Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund
Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.
Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.
Oscar Krooks betyg, fullmakter m.m.
Oscar Krooks betyg, fullmakter m.m.
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Nelly Sachs, kopior av dikter (1929)
Carl-Gustaf Indebetou: Manuskript
Carl-Gustaf Indebetou: Manuskript
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Brev från diverse personer (inklusive familjen Hägg) till övriga adressater, A-Ö.
Brev från diverse personer (inklusive familjen Hägg) till övriga adressater, A-Ö.
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Bolin, Jacob (1785-1844), Tal vid tre bondbröllopp.
Något Om Upplysning, och Bättre Tider. [Okänd författare, polemiskt kåseri, 1820-talet?]
Något Om Upplysning, och Bättre Tider. [Okänd författare, polemiskt kåseri, 1820-talet?]
Stephens, George (1783-1837), Utdrag af Directeuren Stephens Protocoll angående myrarne och deras uttappning på Gothland, u.å.
Stephens, George (1783-1837), Utdrag af Directeuren Stephens Protocoll angående myrarne och deras uttappning på Gothland, u.å.
Handlingar.
Handlingar.
Handlingar rörande enskilda medlemmar av familjen Hägg, A-Ö
Handlingar rörande enskilda medlemmar av familjen Hägg, A-Ö
Övriga juridiska dokument, affärshandlingar, räkenskaper o. dyl.
Övriga juridiska dokument, affärshandlingar, räkenskaper o. dyl.
Results 1 to 100 of 62046

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.