Visar 41145 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Manuskript, fotografier, diverse

Manuskript, anteckningar, koncept till brev m.m.Manuskript av andra personer."De äldste".Finland, Karjalainen Kerho (Karelarnas Klubb).Föreningen Bifrost. Program, stadgar m.m.Gästhemmet Rosengården. Papper rörande A. Breitholtz' vi...

Diverse brev samt ett manuskript

  • SE S-HS Acc2007/75
  • Arkiv
  • 1916--1970

1 brev från Erik Axel Karlfeldt till J.A.Z. Brundin 1901, 1 brev från Nils Afzelius till Hans Renström 1970 samt 1 till Caroline Renström 1969; genomslagskopia av brev från Hans Renström till Nils Afzelius 1970. Manuskript (dedikation): IMPROMPTU ...

Hallberg: Visbok

  • SE S-HS ACC1992/56
  • Arkiv

Visbok med spänne. Visor av skilda författare (G. Wennerberg, Geijer m.fl.) med musiknnotation. 1800-talets andra hälft. 12:o liggande tvärformat.

Hallberg (släkt)

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper

  • SE S-HS L213
  • Arkiv

Gustaf Rune Eriks efterlämnade papper, korrespondens, anteckningsböcker, manuskript, biographica, ekonomiska handlingar, material rörande boksamlandet och tidningsklipp. Består av accession 1999/43.

Eriks, Gustaf Rune

Manuskript till film

Filmmanuskript: Vi tre debuterar1947Filmmanuskript av Rune Lindström: Himlaspel, ett spel om en väg som till himmelen bär.1942Filmmanuskript: Smeder på luffen1949

Manuskript till film

Filmmanuskript: 3 söner gick till flyget1945Filmmanuskript: I dödens väntrum. Efter Sven Stolpes bok.1946Filmmanuskript: Karin Månsdotter. I regi av Alf Sjöberg1954

Dikter och texter

Lovisas sista resauåHöstvandring i regnetuåLyran och stenenuåHär kommer flottanuåTexter av Viktor G (?)1945Texter av Erik ?hlin

Resultat 301till400av41145

Kungliga biblioteket
Kontakta oss