Showing 5164 results

Archival description
Fonds
Print preview View:

370 results with digital objects Show results with digital objects

Gustav III:s bibliotek på Haga

 • SE S-SBS 299 F 3
 • Fonds
 • ca 1800
Samlingen består till största delen av utländsk litteratur från decennierna före och efter år 1800, främst dubbletter och senare upplagor från ämnesfacken litteratur, naturvetenskap, encyklopedi, historia, reseskildringar och vitterhet

Untitled

Drottningholmsbiblioteket

 • SE S-SBS 299 F 2
 • Fonds
 • 1600-1700-talet
Böcker med kunglig proveniens: Hedvig Eleonora, Ulrika Eleonora, Lovisa Ulrika, Gustaf III och KarlXIII, samt böcker från privatsamlare som Adam Horn, Carl-Gustaf Tessin och Lars von Engeström

Untitled

Svensk bokkonst

 • SE S-SBS 297 S
 • Fonds
 • 1950-talet-
Svensk bokkonsts arkivexemplar av årligen utvalda böcker

Untitled

Björkmans tryckeriarkiv

 • SE S-SBS 297 E 8
 • Fonds
 • 1954-1970, 1982-1989
Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet, trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkataloger
Årsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000 trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. Alfabetiskt kortregister över beställare i anslutning till samlingen

Untitled

Bertil Malmbergs boksamling

 • SE S-SBS 297 E 7
 • Fonds
 • 1900-talet
35 skrifter av och översättningar av Bertil Malmberg samt Gunnar Ekelöfs inträdestal i Svenska Akademien

Untitled

Jascha Golowanjuks boksamling

 • SE S-SBS 297 E 6
 • Fonds
 • 1900-talet
67 stycken olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker

Untitled

Tryckfrihet

 • SE S-SBS 297 E 3
 • Fonds
 • 1939-1943
Böcker och seriella publikationer, från krigsåren konfiskerad litteratur

Untitled

Elin Ekmans samling

 • SE S-SBS 297 E 17
 • Fonds
 • 1900-talet
Papper och annat material kring bokbinderi och boktryckeri

Untitled

Pro fide et christianismo

 • SE S-SBS 297 E 12
 • Fonds
 • 1770-1850-talet
Cirkulär, matriklar och böcker rörande samfundet

Untitled

Redaktionsexemplar av tidskriften Cocktail

 • SE S-SBS 297 E 1
 • Fonds
 • 1930 - 1974
Ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare

Untitled

Tidningsurklippssamlingen

 • SE S-SBS 291 TU
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Monterade tidningsurklipp inom skilda ämnen. Häri ingår Sv. Teaterförbundets klippsamling

Untitled

Svenska praktsamlingen

 • SE S-SBS 289 Pr 1
 • Fonds
 • 1501 - ?
Praktband och bokband: kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning

Untitled

Uno Willers boksamling

 • SE S-SBS 288n Wi 1
 • Fonds
 • 1900-talet
68 volymer, främst tysk 1900-tals-historia

Untitled

Herwarth Waldens: Der Sturm

 • SE S-SBS 288 Wa 2
 • Fonds
 • 1912 - 1927
14 kapslar med häften av tidskriften Der Sturm från 1912-1927 (luckor kan finnas)
Två monografier utgivna på förlaget Der Sturm
1 kapsel med månadsbrev från Der Sturm
1 kapsel med dubblettmaterial

Untitled

Jacob Wattrangs boksamling

 • SE S-SBS 288 Wa 1
 • Fonds
 • slutet av 1700-talet- början av 1800-talet
Samlingen innehåller 33 volymer svenskt tryck bl. a inom ämnena teater och lantbruk

J.F.V. Vult von Steijerns Wagnersamling

 • SE S-SBS 288 Vu 2
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-början av 1900-talet
Wagners egna arbeten: operor, dikter och konstfilosofiska skrifter i original- och andra upplagor, samt litteratur om Wagner och festspelen i Bayreuth, recensioner, tidningsurklipp, 620 volymer (inga partitur)

Untitled

J.F.V. Vult von Steijerns Goethesamling

 • SE S-SBS 288 Vu 1
 • Fonds
 • senare hälften av 1700-talet-början av 1900-talet
Litteratur av och om Goethe samt tidningsurklipp och porträtt, 3805 volymer och 774 broschyrer

Untitled

Tändsticksetiketter

 • SE S-SBS 288 Tä 1
 • Fonds
 • 1880-1950
Etiketterna är avsedda för tändsticksaskar i olika former

Untitled

Typographica

 • SE S-SBS 288 Ty 1
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Svenskt och utländskt tryck som belyser tryckteknik, tryckerihistoria, grafisk formgivning och dylikt och som på ett naturligt sätt inte kan införlivas i bibliotekets katalogiserade samlingar. Materialet kan till exempel vara framställt med en speciell tryckmetod eller primärt intressant genom sin formgivning

Untitled

Turkiska inkunabler

 • SE S-SBS 288 Tu 1
 • Fonds
 • 1728 - 1758
KB:s samling av "turkiska inkunabler", det vill säga de första trycken på turkiska (och persiska) framställda med rörliga typer i Konstantinopel av Ibrahim Müteferriqa åren 1728-42 (med ett tillägg: 2. uppl. av Lugat-i Vanquli 1757/58). Sjutton titlar, historisk och geografisk litteratur, övervägande på turkiska, kompilat eller översättningar från arabiska (i några fall sannolikt från latin), en fabelbok, några praktiska handböcker, varav en turkisk grammatik på franska

Untitled

Gunnar Tilander: Bibliotheca Tilanderiana

 • SE S-SBS 288 Ti 1
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Företrädesvis romansk språkvetenskap och främst äldre fransk, spansk och italiensk jaktlitteratur

Untitled

Eric Thorsells samling av tyska tidskrifter om homosexualitet

 • SE S-SBS 288 Th 2
 • Fonds
 • 1921 - 1932
Tyska tidskrifter på temat homosexualitet.
Der Eigene: Ein blatt für männliche kultur (1921-1925)
Die Freundschaft
Phoebus-Bilderschau [bilaga till Die Freundschaft] (1928-1932)
Das Kleine Blatt (1928)
Blätter für menchentrecht (1932)
Der Eros (1931)

Untitled

Arthur Thesleffs samling av romsk litteratur

 • SE S-SBS 288 Th 1
 • Fonds
 • 1600-1900-talet
632 verk i 682 band och häften enligt följande fackindelning:
1. Allm. (vetenskapliga verk med kortare notiser om romer)
2. Etnogr. (etnografiska och historiska arbeten)
3. Språkvet. (romska språk, slang o.d.)
4. Zigen.litt. (litteratur på romska språk samt översättningar och bearbetningar)
5. Vitt. (skönlitterära verk med motiv ur romernas liv eller med romer som handlande personer)

Untitled

Textiltryck

 • SE S-SBS 288 Te 2
 • Fonds
 • 1600-talet-
Tryck på textil

Untitled

Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums

 • SE S-SBS 288 Te 1
 • Fonds
 • 1600-1700-talet
Samling i 39 band av franska rättsfall från 1600- och början av 1700-talet med proveniens från Carl Gustaf Tessin. Samlingen innehåller ett betydande antal "factums" som saknas i Bibliothèque nationale

Untitled

Stockholms Typografiska Gille: samling av tryck

 • SE S-SBS 288 St 3
 • Fonds
 • 1930-2010-talet
1. En låda med diverse skrifter angående Stockholms Typografiska Gille: inbjudningar, program, matriklar, korrespondens m.m. 2. Tryck från Gillets Whittington Press-utställning i Gamla stan 11-16/10 2015

Untitled

Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier

 • SE S-SBS 288 St 2
 • Fonds
 • 1970-talet
10 fotoalbum med svart-vita bokbandsfotografier av 207 bokband ur Victor von Stedingks boksamling

Untitled

Peter Sohms typografiska samling: Musæum typographicum Sohmianum

 • SE S-SBS 288 So 1
 • Fonds
 • 1500-tal-tidigt 1800-tal
Stilprov och litteratur rörande boktryckarkonstens teknik och historia; 146 nummer i 368 band, varav 47 saknades när samlingen kom till KB. År 1868 överflyttades de svenska stilproven till huvudsamlingen av dylika

Untitled

Ryska miniatyrböcker

 • SE S-SBS 288 Ry 1
 • Fonds
 • 1960-1980-tal
Samlingen innehåller 34 titlar av små ryska miniatyrböcker

Untitled

Johannes Rudbeck: Bibliotheca Rudbeckiana

 • SE S-SBS 288 Ru 1
 • Fonds
 • 1600-1900-talet
Omkring 700 skrifter som författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rudbeck eller som handlar om dem eller deras skrifter

Untitled

Henk Rispens förlagsband

 • SE S-SBS 288 Ri 1
 • Fonds
 • 1950-talet
Svenska förlagsband och mönsterskisser med formgivning av Henk Rispens

Provenienssamlingen

 • SE S-SBS 288 Pr 2
 • Fonds
 • 2019
Böcker som tidigare varit i bland annat kungligheters, författares, institutioners och sällskaps ägo. Alla böcker innehåller ex libris, namnteckningar, eller stämplar som visar på deras proveniens

Untitled

Private Press

 • SE S-SBS 288 Pr 1
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Private press-tryck: prospekt, prislistor, företagskataloger och utställningskataloger

Amelie Posses boksamling

 • SE S-SBS 288 Po 2
 • Fonds
 • 1900-talet
Drygt 20 volymer, tjeckisk litteratur, företrädesvis av Edvard Benes och Jan Masaryk

Untitled

Nils Personnes samling av minnesskrifter

 • SE S-SBS 288 Pe 1
 • Fonds
 • 1744 - 1821
84 stycken begravnings- och minnestal hopförda i 25 samlingsband, benämnda Svenska Minnesskrifter

Untitled

Lisbeth och Olof Palmes boksamling

 • SE S-SBS 288 Pa 4
 • Fonds
Lisbeth och Olof Palmes privata efterlämnade bibliotek från deras hem. Innehåller både fack- och skönlitteratur

Untitled

Pappersprover: provböcker

 • SE S-SBS 288 Pa 2
 • Fonds
 • 1900-talet
Provböcker från svenska papperstillverkare

Untitled

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling

Untitled

Okatalogiserat utländskt tryck

 • SE S-SBS 288 Ot 1
 • Fonds
 • 1675 - 1900
Vägg- och bordsalmanackor/kalendrar, planscher med almanackor/kalendrar, reklamblad, anslag, spelplaner, genealogi med mera

Untitled

Jonas Olssons samling av flyers

 • SE S-SBS 288 Ol 2
 • Fonds
 • 1980-2010
Huvudsakligen flyers med koppling till Stockholms klubbscen under 1980-, 1990- och 2000-talen.

Untitled

Vilhelm Nylins Strindbergssamling

 • SE S-SBS 288 Ny 1
 • Fonds
 • 1870 - 1940
Verk av och om Strindberg, fotografier, tidningsklipp, porträtt med mera, 570 nummer, ca 11 hyllmeter

Untitled

Normans Bokbinderi AB

 • SE S-SBS 288 No 3
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
8 volymer bundna av Normans bokbinderi. Innehåller personalia om innehavaren Carl Norman (1861-1936), som var gift med Peder Herzogs dotter Elvira (Herzogs bokbinderi)

Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv

 • SE S-SBS 288 No 2
 • Fonds
 • 1821 - 1950
Samlingen utgörs övervägande av tillfällestryck (accidenstryck), varav det rikhaltiga beståndet av trycksaker föranledda av kungliga frånfällen och andra tilldragelser i kungahuset har störst intresse

Untitled

A. E. Nordenskiölds samling av Japonica

 • SE S-SBS 288 No 1
 • Fonds
 • 1500-tal till 1870-tal
1050 titlar i ca 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen

Untitled

Navigationsskolans bibliotek

 • SE S-SBS 288 Na 1
 • Fonds
 • 1600-1800-talet
Äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart

Untitled

Miniatyrböcker

 • SE S-SBS 288 Mi 2
 • Fonds
 • 2023
Miniatyrböcker, det vill säga böcker med ett maxmått på cirka 75 mm

Untitled

Manchusamlingen

 • SE S-SBS 288 Ma 2
 • Fonds
 • tidigt 1600-tal - sent 1800-tal
KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (respektive manchu och kinesiska). Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur med mera, samt några originalverk på manchu

Untitled

Sven Luttemans Hjalmar Söderbergsamling

 • SE S-SBS 288 Lu 2
 • Fonds
 • 1888 - 2003
Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek

Untitled

Carl von Linné: skrifter

 • SE S-SBS 288 Li 2
 • Fonds
 • 1735 - 1955
Samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk

Untitled

Kate Larsons boksamling

 • SE S-SBS 288 La 4
 • Fonds
 • 1961 - 2018
Kate Larsons boksamling relaterad till hennes avhandlingsarbete samt dedikerade böcker

Untitled

Lacksigill

 • SE S-SBS 288 La 3
 • Fonds
 • 1930 - 1940
Lacksigill i sex band samt en låda från svenska kungahuset, utländska kungahus och beskickningar, kungl. hovstaterna, statsråd, domstolar, departement med tillhörande myndigheter och styrelser, försäkringsanstalter, välgörenhetsinrättningar, riddarordnar

Untitled

Bröderna Lagerströms boktryckeri

 • SE S-SBS 288 La 2
 • Fonds
 • 1900-talet
Uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi med mera

Untitled

Koreasamlingen

 • SE S-SBS 288 Ko 2
 • Fonds
53 stycken äldre koreanska tryck

Untitled

Konstnärsböcker

 • SE S-SBS 288 Ko 1
 • Fonds
 • 1960-
Böcker med en tydlig estetisk intention på vilkas utformning en konstnär haft ett avgörande inflytande. Här placeras så kallade Artists' books

Untitled

Kashgarsamlingen

 • SE S-SBS 288 Ka 2
 • Fonds
 • 1898 - 1950
80 trycksaker från det svenska tryckeriet i Kashgar. Kashgar vad huvudort för Svenska missionsförbundets verksamhet i Östturkestan (idag kallat Xinjiang) från 1894. Huvudsakligen bibliska texter samt läromedel och ABC-böcker

Untitled

Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling

 • SE S-SBS 288 KB 1
 • Fonds
 • 1600-2000-talet
Samlingen innehåller exempel på förvaring, märkning med mera från KB:s samlingar; kapslar, band, mappar, transportkapslar, etiketter, exlibris, blanketter, brevpapper

Untitled

Hubert Johansson: Boktryck

 • SE S-SBS 288 Jo 1
 • Fonds
 • 1900-talet
1,5 hyllmeter tidskrifter om boktryckeri och 3 hyllmeter tryck från AB Björkmans Eftr., Kungl. Hovboktryckare

Untitled

Jon Idestam-Almquist: Helgtryck

 • SE S-SBS 288 Id 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Helgtryck, utskickade av företag, föreningar, privatpersoner, m.fl. i samband med högtider

Untitled

Husebysamlingen

 • SE S-SBS 288 Hu 1
 • Fonds
 • 1400-1800-talet
Cirka 46 inkunabler samt 275 böcker och 300 broschyrer av senare datum

Untitled

Helgtryck

 • SE S-SBS 288 He 4
 • Fonds
 • 1900-talet

Untitled

Results 1 to 100 of 5164

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.