Showing 225 results

Archival description
Eyvind Johnsons samling
Print preview View:
Eyvind Johnsons samling
Eyvind Johnsons samling
Brev till Eyvind Johnson.
Brev till Eyvind Johnson.
Tryckta skrifter
Tryckta skrifter
"Le châtiment", Bibliothèque universelle et revue de Genève, 1928
"Le châtiment", Bibliothèque universelle et revue de Genève, 1928
"Gluggin (Fönstret)", Samvinnan (Island), juli 1936
"Gluggin (Fönstret)", Samvinnan (Island), juli 1936
"La Neutralité et les Ecrivains", Europe (Paris), 15.09.1938
"La Neutralité et les Ecrivains", Europe (Paris), 15.09.1938
"Minne av Thorsten Engström", Katalog över minnesutställning av Thorsten Engströms verk, 1946
"Minne av Thorsten Engström", Katalog över minnesutställning av Thorsten Engströms verk, 1946
"Brevet till Sigurd", Festkrift till Sigurd Hoel, 1950
"Brevet till Sigurd", Festkrift till Sigurd Hoel, 1950
"De lurade", Trots allt! 1/51, 1951
"De lurade", Trots allt! 1/51, 1951
"Advent in the Thirties", The American Scandinavian Review, vintern 1951
"Advent in the Thirties", The American Scandinavian Review, vintern 1951
"Hemlandet", Nordens Tidning 2/53, 1953
"Hemlandet", Nordens Tidning 2/53, 1953
"Prosastycken" (Ur Yngve Garans anteckningar), Luleå Gymnasiiförening, tidskrift Bore, vårnummer, 1955
"Prosastycken" (Ur Yngve Garans anteckningar), Luleå Gymnasiiförening, tidskrift Bore, vårnummer, 1955
"Un romancier de l' Alaska Scandinave", Vient de paraître, Paris, juni 1926
"Un romancier de l' Alaska Scandinave", Vient de paraître, Paris, juni 1926
"Månskensstycke", All världens Berättare, maj 1945
"Månskensstycke", All världens Berättare, maj 1945
"The Resistance of Swedish Authors", The American Scandinavian Review, vintern 1945
"The Resistance of Swedish Authors", The American Scandinavian Review, vintern 1945
"Författarens väg till allmänheten", Böckerna och vi, 1947
"Författarens väg till allmänheten", Böckerna och vi, 1947
"Once more, Captain!", The Norseman, mars-april 1947
"Once more, Captain!", The Norseman, mars-april 1947
"Dagboksanteckningar från Schweiz", Verser och vetande (vänbok till H. Ruin); 18.06.1951
"Dagboksanteckningar från Schweiz", Verser och vetande (vänbok till H. Ruin); 18.06.1951
"Kring en roman", Garm (Finland), februari 1952
"Kring en roman", Garm (Finland), februari 1952
"Om diktens frihet", Kulturkontakt, 1954
"Om diktens frihet", Kulturkontakt, 1954
"Gensyn med Norrbotten", Det Danske Magasin nr. 4, 1955
"Gensyn med Norrbotten", Det Danske Magasin nr. 4, 1955
"Europa i våra hjärtan", Hörde ni, juni 1952
"Europa i våra hjärtan", Hörde ni, juni 1952
"Europeans Must Make Their Choice", East and West nr. 3, 1954
"Europeans Must Make Their Choice", East and West nr. 3, 1954
"Prosastycken" (Ur Yngve Garans anteckningar), Särtryck ur ej namngivet organ, 1955?
"Prosastycken" (Ur Yngve Garans anteckningar), Särtryck ur ej namngivet organ, 1955?
"Bobinack", 58 författare recenserar sig själva, 1932
"Bobinack", 58 författare recenserar sig själva, 1932
"The Soldier", The Norseman, november-december 1947
"The Soldier", The Norseman, november-december 1947
"Den stora folkbokhandeln - det är Ni!", Svenska Pressbyråns broschyr, 1953
"Den stora folkbokhandeln - det är Ni!", Svenska Pressbyråns broschyr, 1953
"Tal till den akademiska ungdomen den 4.10.1957, Akad. Föreningens i Lund årsskrift 1958
"Tal till den akademiska ungdomen den 4.10.1957, Akad. Föreningens i Lund årsskrift 1958
"Maend med lange skaeg; Venten og regn", Årets nordiske Författare (Hasselbalchs, Köpenhamn), 1966
"Maend med lange skaeg; Venten og regn", Årets nordiske Författare (Hasselbalchs, Köpenhamn), 1966
"Vi slipper inte undan ett val", broschyr, odaterad
"Vi slipper inte undan ett val", broschyr, odaterad
"Diktaren - samhället", Särtryck av föredrag hållet i Oslo och Köpenhamn, odaterad
"Diktaren - samhället", Särtryck av föredrag hållet i Oslo och Köpenhamn, odaterad
Det nordiske Menneske, Intervju i Nordiske Kroniker, Köpenhamn, 1941
Det nordiske Menneske, Intervju i Nordiske Kroniker, Köpenhamn, 1941
Untitled
Untitled
"Besök hos Snorre", Resa till Island - böckernas land, våren 1958
"Besök hos Snorre", Resa till Island - böckernas land, våren 1958
"Dagboksblad om nödvändigheten att resa" (Tillägnad Axel Gjöres), Publicerad i - Fra Frostviken til Failaka - utgiven av Foreningerne Nordens Forbund, 1972
"Dagboksblad om nödvändigheten att resa" (Tillägnad Axel Gjöres), Publicerad i - Fra Frostviken til Failaka - utgiven av Foreningerne Nordens Forbund, 1972
"Advent", Kein Raum in der Herberge (Tyskland), odaterad
"Advent", Kein Raum in der Herberge (Tyskland), odaterad
"Jag och den andre", Intervju i Hörde Ni, 1949
"Jag och den andre", Intervju i Hörde Ni, 1949
"Den krossade friheten", Brottet mot Ungern (Natur och Kultur), 1956
"Den krossade friheten", Brottet mot Ungern (Natur och Kultur), 1956
"Brev till en ung kollega", Svensk Litteraturtidskrift, 1957
"Brev till en ung kollega", Svensk Litteraturtidskrift, 1957
"Bokhandelsminne från Paris", BMF, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningens tidskrift, 1958
"Bokhandelsminne från Paris", BMF, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningens tidskrift, 1958
"Kapitel 18" (ur romanen Hans Nådes tid), Ord och Bild nr. 3, 1960
"Kapitel 18" (ur romanen Hans Nådes tid), Ord och Bild nr. 3, 1960
"Att läsa danska och norska", Nordens Tidning, extranummer, 1960
"Att läsa danska och norska", Nordens Tidning, extranummer, 1960
"Advent", Nachrichten Nr. 12 (Tyskland), 1965
"Advent", Nachrichten Nr. 12 (Tyskland), 1965
"Svår stund", Fyra Berättelser, utgivna av Evald Palmlund, 1961
"Svår stund", Fyra Berättelser, utgivna av Evald Palmlund, 1961
"Om studiet av det engelska språket", Värmlands Nations i Lund minnesskrift, 1957
"Om studiet av det engelska språket", Värmlands Nations i Lund minnesskrift, 1957
"Diktarens samvete", Kulturkontakt, 1957
"Diktarens samvete", Kulturkontakt, 1957
"Frågestund", Friheten möter diktatorn, utgiven av Junikommittén, 1964
"Frågestund", Friheten möter diktatorn, utgiven av Junikommittén, 1964
"Advent", Die Jungführerin Nr. 3 (Tyskland),1967/68
"Advent", Die Jungführerin Nr. 3 (Tyskland),1967/68
Tidskriftsartiklar
Tidskriftsartiklar
Mindre skrifter
Mindre skrifter
Avhandlingar
Avhandlingar
"Nachwort", anonym tyskspråkig avhandling.
"Nachwort", anonym tyskspråkig avhandling.
Förteckning över utkomna avhandlingar 1966-1970, upprättad av Eyvind eller Cilla Johnson
Förteckning över utkomna avhandlingar 1966-1970, upprättad av Eyvind eller Cilla Johnson
Farm, Cristina: SKYMNING - GRYNING. En studie i novellsamlingen Natten är här.
Farm, Cristina: SKYMNING - GRYNING. En studie i novellsamlingen Natten är här.
Hemmel, Lars: Eyvind Johnson och existentialismen. Avtryckt i Studiekamraten 6-7/1971.
Hemmel, Lars: Eyvind Johnson och existentialismen. Avtryckt i Studiekamraten 6-7/1971.
Edgren, Lars: Att minnas. En studie i Hans Nådes tid.
Edgren, Lars: Att minnas. En studie i Hans Nådes tid.
Ryberg, Gudrun: Eyvind Johnsons debutroman Timans och rättfärdigheten.
Ryberg, Gudrun: Eyvind Johnsons debutroman Timans och rättfärdigheten.
Wallenström, Ulrika: Hjalmar Bergmans "Savonarola" och Eyvind Johnson "Drömmar om rosor och eld". Berättarteknik och moral.
Wallenström, Ulrika: Hjalmar Bergmans "Savonarola" och Eyvind Johnson "Drömmar om rosor och eld". Berättarteknik och moral.
Junefelt, Karin: Bildspråket i Eyvind Johnsons roman Kommentar till ett stjärnfall.
Junefelt, Karin: Bildspråket i Eyvind Johnsons roman Kommentar till ett stjärnfall.
Meyer, Ole: Språksyn och världssyn i Eyvind Johnsons historiska romaner.
Meyer, Ole: Språksyn och världssyn i Eyvind Johnsons historiska romaner.
Munkhammar, Birgit: 3 uppsatser [1973-1976], samtliga utan titel
Munkhammar, Birgit: 3 uppsatser [1973-1976], samtliga utan titel
Nycander, Svante: Manuskript till artikel i Dagens Nyheter.
Nycander, Svante: Manuskript till artikel i Dagens Nyheter.
Hessel, Elna: Eyvind Johnsons inlägg i den politiska idédebatten i slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet. 2 delar.
Hessel, Elna: Eyvind Johnsons inlägg i den politiska idédebatten i slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet. 2 delar.
Sjølie, Gunvor: En studie i Eyvind Johnsons Hans Nådes tid.
Sjølie, Gunvor: En studie i Eyvind Johnsons Hans Nådes tid.
Stolpe, Sven: Eyvind Johnson. Korrekturavdrag.
Stolpe, Sven: Eyvind Johnson. Korrekturavdrag.
Tal, radioprogram, festprogram
Tal, radioprogram, festprogram
Tryckta skrifter
Tryckta skrifter
Böcker
Böcker
Broschyrer
Broschyrer
Pressklipp
Pressklipp
Pressklipp - Personliga och självbiografiska.
Pressklipp - Personliga och självbiografiska.
Pressklipp - Reseskildringar.
Pressklipp - Reseskildringar.
Pressklipp - Politiska.
Pressklipp - Politiska.
Pressklipp - Litterära och kulturella.
Pressklipp - Litterära och kulturella.
Pressklipp - Noveller, dikter.
Pressklipp - Noveller, dikter.
Pressklipp - Intervjuer, uttalanden, debattinlägg, även citat.
Pressklipp - Intervjuer, uttalanden, debattinlägg, även citat.
Pressklipp
Pressklipp
Pressklipp - Svenska tidningar
Pressklipp - Svenska tidningar
Pressklipp - Utländska tidningar
Pressklipp - Utländska tidningar
Pressklipp - postumt utkomna
Pressklipp - postumt utkomna
Pressklipp - Dödsrunor över Eyvind Johnson.
Pressklipp - Dödsrunor över Eyvind Johnson.
Pressklipp - Postumt utkomna tidningsartiklar
Pressklipp - Postumt utkomna tidningsartiklar
Pressklipp - recensioner
Pressklipp - recensioner
Pressklipp - Recensioner - egna verk.
Pressklipp - Recensioner - egna verk.
"Stad i mörker", radiopjäs 1931; 3 recensioner.
"Stad i mörker", radiopjäs 1931; 3 recensioner.
"Stad i ljus", roman 1928 (1927); 64 recensioner.
"Stad i ljus", roman 1928 (1927); 64 recensioner.
"Kommentar till ett stjärnfall", roman 1929; 47 recensioner.
"Kommentar till ett stjärnfall", roman 1929; 47 recensioner.
"Natten är här", skådespel - scen 1936; 15 recensioner.
"Natten är här", skådespel - scen 1936; 15 recensioner.
"Timans och rättfärdigheten", roman 1925; 31 recensioner.
"Timans och rättfärdigheten", roman 1925; 31 recensioner.
"Avsked till Hamlet", roman 1930; 33 recensioner.
"Avsked till Hamlet", roman 1930; 33 recensioner.
"Natten är här", skådespel - radio, 1931; 2 recensioner.
"Natten är här", skådespel - radio, 1931; 2 recensioner.
"Vinterspel", radiopjäs 1932; 4 recensioner.
"Vinterspel", radiopjäs 1932; 4 recensioner.
"De fyra främlingarna", novellsamling 1924; 24 recensioner.
"De fyra främlingarna", novellsamling 1924; 24 recensioner.
"Minnas", roman 1928; 28 recensioner.
"Minnas", roman 1928; 28 recensioner.
"Regn i gryningen", roman 1933; 3 recensioner.
"Regn i gryningen", roman 1933; 3 recensioner.
"Än en gång, kapten!", roman 1934; 11 recensioner.
"Än en gång, kapten!", roman 1934; 11 recensioner.
"Stad i mörker", roman 1927; 28 recensioner.
"Stad i mörker", roman 1927; 28 recensioner.
"Nu var det 1914", roman 1934; 89 recensioner.
"Nu var det 1914", roman 1934; 89 recensioner.
"Här har du ditt liv", roman 1935; 119 recensioner.
"Här har du ditt liv", roman 1935; 119 recensioner.
"Uppehåll i myrlandet", novell 1939; 1 recension.
"Uppehåll i myrlandet", novell 1939; 1 recension.
Results 1 to 100 of 225

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.